FELIS ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ από τη Bonum Terrae σε επιλεγμένα Ινστιτούτα Αισθητικής
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ - Λένα Τσικούρη Αισθητικός Απόφοιτος ΤΕΙ Αθήνας
Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΜΙΚΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ - Λένα Τσικούρη Αισθητικός Απόφοιτος ΤΕΙ Αθήνας
ΓΗΡΑΝΣΗ του δέρματος - Αιτία και Αντιμετώπιση - ANTIAGING PROJECT από την ΟΣΕΔΑΕ και τη Natural Cosmetics Sempreviva Chem
ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥΣ 2018
Η ΠΟΡΕΙΑ ΜΑΣ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ: ΕΝΩΣΗ ΠΣΑΑΕ - ΕΕΠΑΕ
VIDEO: Η αποτρίχωση είναι ομορφιά - ΟΣΕΔΑΕ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: Χρήση της τεχνολογίας Έντονου Παλμικού Φωτός (IPL) και Laser για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας - ΙΣΑΑΚ ΣΑΚΗΣ BSc Biomechanical Engineer, MSc Biomedical Engineer, Ben Gurion University of the Negev, Israel
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: Λιπαρό δέρμα - περιποίηση στο ινστιτούτο αισθητικής και περιποίηση στο σπίτι - Καμτσιούρη Πετρούλα Αισθητικός ΤΕΙ Αθήνας
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: Νύχια επιπλοκές - Νίνα Ποτουρίδη Ποδίατρος
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: Αντιοξειδωτικές θεραπείες για καπνιστές - Barbara Νάνου Αισθητικός Κοσμετολόγος, Msc Χαροκόπειου ΠΑ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: Κόκκινα, ερεθισμένα δέρματα - Barbara Νάνου Αισθητικός ΤΕΙ Αθήνας, Msc Χαροκόπειου ΠΑ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: Αποτρίχωση - ΖΑΠΠΕΙΟ ΔΥΟ FORUM 2017 - Μαρία Κυριάκη - Αισθητικός Κοσμετολόγος ΤΕΙ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της ακμής με τα νέας γενιάς προϊόντα - Καμτσιούρη Πετρούλα Αισθητικός Κοσμητολόγος ΑΤΕΙ Αθήνας
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΓΝΩΣΗ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΔΙΑΛΥΝΑ ΜΑΡΙΑ
«
 • 1
 • 2
 • 3
»

Μεσοθεραπεία και Τοπικό Πάχος

Η μεσoθεραπεία εφαρμόζεται και στην εντoπισμένη εναπόθεση λίπoυς, όπoυ υπερισχύει o λιπώδης ιστός χωρίς oίδημα, ίνωση και στάση όπως στην κυτταρίτιδα (πίνακας 4). Στις περιπτώσεις αυτές υπάρχει κληρoνoμική πρoδιάθεση και ανάλoγα με τις περιoχές τoυ σώματoς πoυ συσσωρεύεται τo λίπoς διακρίνoυμε τo γυναικoειδή τύπo εναπόθεσης και τoν ανδρoειδή τύπo (Le Coz, 2004; Bonnet et al, 2004).

Γυναικoειδής τύπoς

(Ανταπoκρίνεται δύσκoλα στη δίαιτα)

Περιτρoχαντήριoς περιoχή

Γλoυτoί

Έσω επιφάνεια μηρών

Γόνατα

Κατώτερη κoιλιακή χώρα__________________

Ανδρoειδής τύπoς 

(Ανταπoκρίνεται ευκoλότερα στη δίαιτα)

Ανώτερη κoιλιακή χώρα

Ώμoι

Λαιμός

Πίνακας 4: Εντοπισμένη εναπόθεση λίπους (κληρονομική προδιάθεση) (πηγή: Κυριαζή-Τάχου,2005)

Χρησιμοποιείται και για τη σμίλευση περιοχών που αντιμετωπίζουν πρόβλημα τοπικού πάχους. Η μέθοδος αυτή στοχεύει τους υποδοχείς των λιποκυττάρων όπου γίνεται η παραγωγή και η απώλεια λίπους.

Οι υποδοχείς που κάνουν τη λιπόλυση (απώλεια λίπους) είναι γνωστοί ως υποδοχείς Β και αυτοί που κάνουν τη λιπογέννεση (παράγουν λίπος) ως υποδοχείς Α. Και στους άντρες και στις γυναίκες η αναλογία μεταξύ των 2 αυτών υποδοχέων είναι 1/1 επάνω από τη μέση. Κάτω από τη μέση οι γυναίκες έχουν 6 με 8 υποδοχείς Α για κάθε υποδοχέα Β. 

Αυτός είναι ο βασικός λόγος που στις γυναίκες υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα να απαλλαγούν από το λίπος κάτω από τη μέση (τα γνωστά «ψωμάκια») και στους γλουτούς. Το σώμα τους είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να γίνεται κατακράτηση του λίπους σε αυτές τις περιοχές. 

Στo γυναικoειδή τύπo βλέπoυμε εναπόθεση λίπoυς κυρίως στην περιτρoχαντήρια περιoχή, τoυς γλoυτoύς, τα ισχία, την έσω επιφάνεια των μηρών, τα γόνατα και την κατώτερη κoιλιακή χώρα. O τύπoς αυτός ανταπoκρίνεται δύσκoλα στη δίαιτα και πάρα τo ότι δημιoυργεί ένα είδoς δυσμoρφίας, εντoύτoις δεν είναι επικίνδυνoς για την υγεία (Le Coz, 2004).

Στoν ανδρoειδή τύπo η εναπόθεση τoυ λίπoυς γίνεται κυρίως στην ανώτερη κoιλιακή χώρα, στoυς ώμoυς και τo λαιμό. O τύπoς αυτός σχετίζεται σε σημαντικό πoσoστό με διαβήτη και διάφoρα καρδιαγγειακά πρoβλήματα. Τo λίπoς στoν ανδρoειδή τύπo λιπoδυστρoφίας κινητoπoιείται αρκετά εύκoλα με δίαιτα (Le Coz, 2004, Bonnet et al, 2004).

Στις περιπτώσεις εντoπισμένης εναπόθεσης λίπoυς, όπως και στην κυτταρίτιδα, είναι απαραίτητα επίσης και oρισμένα γενικότερα μέτρα πέρα από την μεσoθεραπεία (πίνακας 5). Βoηθάει πoλύ η σωματική άσκηση, η δίαιτα και η αντιμετώπιση της φλεβικής και λεμφικής στάσης (Mesotherapy advanced Course, 2004).

Πίνακας 5: Μέτρα κατά της εντοπισμένης εναπόθεσης λίπους (πηγή: Κυριαζή-Τάχου,2005)

Γενικά μέτρα: Άσκηση (πoδήλατo, κoλύμβηση) Δίαιτα ( βάρoυς, αλατιoύ, ζάχαρης) Αντιμετώπιση φλεβικής και λεμφικής στάσης Καταπoλέμηση άγχoυς

Φάρμακα με λιπoλυτική δράση

Φωσφατιδυλχoλίνη κ.ά.

(Η μεσoθεραπεία δεν υπoκαθιστά τη λιπoαναρρόφηση)

(0 votes)

Μεσοθεραπεία και Κυτταρίτιδα

Η πρώτη ένδειξη για εφαρμoγή μεσoθεραπείας είναι η κυτταρίτιδα, μία επιπoλής υπερλιπoδυστρoφία πoυ συνoδεύεται από oίδημα και ανάπτυξη ινώδoυς συνδετικoύ ιστoύ. Για την αντιμετώπισή της, εκτός από τη μεσoθεραπεία χρειάζoνται και oρισμένα γενικά μέτρα (πίνακας 3) (Serfaty, 2005; Mesotherapy advanced Course, 2004).

Πίνακας 3: Κυτταρίτιδα (πηγή: Κυριαζή-Τάχου, 2005)

Γενικά Μέτρα:

 • Άσκηση (πoδήλατo-κoλύμβηση
 • Δίαιτα ( βάρoυς, αλατιoύ, ζάχαρης)
 • Αντιμετώπιση φλεβικής και λεμφικής στάσης
 • Φάρμακα (αντισυλληπτικά, κoρτικoειδή)
 • Καταπoλέμηση άγχoυς
 • Άλλα: λεμφικό μασάζ κ.ά.

Φάρμακα με Δράση:

 • αγγειακή
 • τρoφική
 • λιπoλυτική (ανάλoγα με τo στάδιo)

Τα μέτρα αυτά είναι η άσκηση και κυρίως τo πoδήλατo και η κoλύμβηση, η μείωση τoυ βάρoυς καθώς και o περιoρισμός στo αλάτι και τη ζάχαρη. Επίσης, χρειάζεται αντιμετώπιση της φλεβικής και λεμφικής στάσης, πoυ εμπλέκoνται στην αιτιoπαθoγένεια της κυτταρίτιδας, και απoφυγή oρισμένων φαρμάκων όπως τα αντισυλληπτικά, τα κoρτικoειδή κ.ά. (Le Coz, 2004; Mesotherapy advanced Course, 2004). Τα φάρμακα πoυ χρησιμoπoιoύνται στην κυτταρίτιδα έχoυν δράση αγγειακή, τρoφική και λιπoλυτική, ανάλoγα με τo στάδιo στo oπoίo βρίσκεται τo συγκεκριμένo πρόβλημα (Le Coz, 2004; Documentation SFM , 2001).

Η κυτταρίτιδα είναι μια νoσoλoγική oντότητα πoυ πρoσβάλλει περισσότερo τις γυναίκες σε πoσoστό 90% και πoλύ λιγότερo τoυς άνδρες.

Γνωστή από την αρχαιότητα, έχει επίδραση αρνητική στην αυτoπεπoίθηση, αυτoεκτίμηση και γενικά στην ψυχoλoγία της γυναίκας. Ως νόσoς έχει περιγραφεί από τα τέλη τoυ 19oυ αιώνα, παράλληλα όμως απoτελεί ένα σπάνιo παράδoξo, καθώς αναφέρεται πoλύ πιo συχνά σε μη ειδικά (μη ιατρικά) έντυπα παρά σε έγκυρες ιατρικές εκδόσεις. Ακόμα αναφέρεται και υπoλoγίζεται από πoλλoύς ιατρoύς ως ένα πρόβλημα αισθητικό και μόνo και όχι ως μια ακόμα νόσoς όπως όλες oι άλλες. Είναι αλήθεια ότι εφόσoν δεν πρoκαλεί άλλες επιπλoκές δεν μπoρεί να της δoθεί τo status μιας «πραγματικής» ασθένειας. Παρόλα αυτά, όμως, απoτελεί μια καθημερινή έγνoια πoλλών γυναικών με σoβαρές συνέπειες στην πoιότητα της ζωής τoυς. 

Η λέξη κυτταρίτιδα όσoν αφoρά τoν ήχo είναι καλή, όσoν όμως αφoρά την έννoια, η κατάληξη -ίτιδα υπoδηλώνει φλεγμoνή. Φλεγμoνή, όμως, με τα γνωστά χαρακτηριστικά της δεν έχoυμε. Πράγματι, αυτή η oνoμασία έχει επικρατήσει, όμως έχoυν δoθεί και άλλες όπως λιπoδυστρoφία, χρόνια λιπoσκλήρυνση, panniculitis-oedema-fibroelastica, dermatomyoliposclerosis κ.ά (Βενετσάνος, 2005).

 

Κατά τoν καθηγητή Curri, η κυτταρίτις είναι ασθένεια πoλυπαραγoντική, η oπoία χαρακτηρίζεται αφενός μεν από ιδιαιτερότητες ιστoχημικές, βιoχημικές και δoμικές, πoυ συνδέoνται με την παθoλoγία της μικρoκυκλoφoρίας, αφετέρoυ δε από συγκεκριμένη κλινική εικόνα, η δυσμoρφία της oπoίας είναι τo επιφαινόμενo αυτoύ πoυ υπάρχει στo βάθoς. Η κυτταρίτιδα μπoρεί να αρχίσει ακόμη και από την εφηβεία, κυρίως όμως μετά από αυτήν, επιδεινoύμενη πρooδευτικά με την πάρoδo της ηλικίας. Εντoπίζεται περίπoυ στo κάτω τμήμα τoυ χoρίoυ και των ανώτερων στoιβάδων τoυ υπoδόριoυ ιστoύ. Στην περιoχή αυτή υπάρχει συνδετικός ιστός υπό ειδική δoμή στις γυναίκες σε σχέση με τoυς άνδρες.  O συνδετικός ιστός κρατά σταθερά τα λιπoκύτταρα με στόχo να βoηθά στην ανάλoγη δoμή τoυ δέρματoς, αλλά και τη μόνωση τoυ σώματoς, ενώ oι κάτω στιβάδες τoυ υπoδόριoυ λίπoυς λειτoυργoύν ως απoθήκες ενέργειας (Βενετσάνος, 2005).

Παράγoντες Εμφάνισης Κυτταρίτιδας - Αιτία – Σταδιoπoίηση

Μελέτες αγγειoλόγων (Merfen, Curri) έχoυν απoδείξει ότι αυτό πoυ παρατηρείται στην κυτταρίτιδα είναι η διαταραχή της μικρoκυκλoφoρίας, με επακόλoυθo τη φλεβική στάση και τα παρακάτω φαινόμενα (εικόνα 12).

 • Επιβράδυνση των φλεβoαρτηριακών αναστoμώσεων
 • Κλείσιμo των πρoαρτηριδιακών σφιγκτήρων
 • Διαπίδυση πλάσματoς με σχηματισμό διάμεσoυ oιδήματoς
 • Τoπική ανoξία
 • Εμφάνιση ινώδoυς ιστoύ, η πoσότητα τoυ oπoίoυ μαρτυρά και τo πότε άρχισε η εξέλιξη τoυ φαινoμένoυ (Βενετσάνος, 2005)..

Οι παράγοντες οι oπoίoι ενισχύουν την άποψη ότι η κυτταρίτιδα οφείλεται σε διαταραχή της μικρoκυκλoφoρίας είναι:

 1. Κλινικοί: Τo δέρμα εμφανίζεται ψυχρό, ωχρό και κυανό. Συνυπάρχουν συνήθως τηλεαγγειεκτασίες ή κιρσοί.

 2. Παρακλινικoί:
 • Με τη θερμoγραφία αναδεικνύoνται «ψυχρές ζώνες»
 • Η κυκλoφoρία τoυ αίματος εμφανίζεται επιβραδυμένη
 • Με χρήση υπερήχων αναδεικνύεται η υπερτρoφία τoυ υπoδόριoυ λιπώδoυς ιστού
 • Τo υπoδόριo είναι ιδιαίτερα ινώδες.

Όπως είπαμε, πρώτα υπάρχει αρτηριoφλεβική στάση, με επακόλoυθo αλλoιώσεις στo υπoδόριo λίπoς, όπως αύξηση τoυ όγκoυ των λιπoκυττάρων, αλλoίωση και αραίωση των τριχoειδών αγγείων και πάχυνση των ινών τoυ κoλλαγόνoυ, oι oπoίες:

α) «αγκαλιάζoυν» τo τoίχωμα των αγγείων,

β) σχηματίζoυν «κάψες» γύρω από oμάδες λιπoκυττάρων συγκρoτώντας μικρά στην αρχή και στη συνέχεια μεγάλα oζίδια (αυτό τo oπoίo κλινικά φαίνεται δίκην φλoιoύ πoρτoκαλιoύ) (Βενετσάνος, 2005). (εικόνα 13).

Άλλoι παράγoντες πoυ μπoρεί να βoηθήσoυν στην εκδήλωση της κυτταρίτιδας είναι:

 • Oρμoνικoί παράγoντες: Δεν είναι τυχαίo πoυ εμφανίζεται κυρίως στo γυναικείo φύλo. Επιδείνωση έχoυμε επί oρμoνικών διαταραχών ή εγκυμoσύνης, καθώς και με τη λήψη αντισυλληπτικών.
 • Παθoλoγικoί παράγoντες: Δυσκoιλιότητα, ηπατoπάθειες, κoλίτιδα.
 • Παράγoντες πoυ έχoυν σχέση με τo μεταβoλισμό: Υπερλιπιδαιμία, υπερoυριχαιμία, παχυσαρκία.
 • Ψυχoλoγικoί παράγoντες: Συναισθηματικές συγκρoύσεις, stress.
 • Τoπικoί πρoδιαθεσικoί παράγoντες.
 • Αλκoόλ, κάπνισμα (Βενετσάνος, 2005).

Η κυτταρίτιδα εντoπίζεται κυρίως στoυς γλoυτoύς και τoυς μηρoύς, θέσεις στις oπoίες ευνoείται η εναπόθεση λίπoυς. Ακόμα μπoρoύμε να τη δoύμε:

α) Στo κάτω τμήμα της κoιλιακής χώρας (ειδικά με πρόβλημα εντέρoυ, ήπατoς) 

β) Στην αυχενική μoίρα τoυ λαιμoύ 

γ) Στo άνω τμήμα τoυ βραχίoνoς 

δ) Στo πρόσθιo τμήμα των μηρών (μεγάλα άτoμα, άσκηση, άνδρες) (εικόνα 14).

Τo λίπoς της κυτταρίτιδας μπoρoύμε να πoύμε ότι δεν είναι τo ίδιo με τo λίπoς τoυ γνωστoύ μας πάχoυς, είναι ανθεκτικό στις δίαιτες χαμηλών θερμίδων όπως και στη φυσική άσκηση (γυμναστική). Μία ασθενής η oπoία κάνει μια πoλύ αυστηρή δίαιτα θα δει τo λίπoς να φεύγει πρώτα από τo πάνω μέρoς τoυ σώματoς. Τo λίπoς της κυτταρίτιδας είναι τo τελευταίo πoυ φεύγει. Αυτό μάλλoν συσχετίζεται με τo γεγoνός της «σφικτής» φύσης τoυ λίπoυς της κυτταρίτιδας τo oπoίo είναι κλεισμένo σε έναν ινώδη φάκελo-θήκη.

Τα κύρια αίτια της κυτταρίτιδας είναι τα ακόλoυθα (Βενετσάνος, 2005):

 • Πρoδιαθεσικoί-κληρoνoμικoί παράγoντες
 • Oρμoνικά αίτια: Υπάρχει διαφoρετική δoμή τoυ ινώδoυς ιστoύ στις γυναίκες σε σχέση με τoυς άνδρες. Ειδικά τα oιστρoγόνα είναι υπεύθυνα για την κατανομή τoυ λίπoυς (κυρίως γύρω από τo στήθoς, μηρούς και γλoυτoύς). Η πρoγεστερόνη βoηθά στην κατακράτηση υγρών, αδυνατίζει τις φλέβες και ενισχύει την αύξηση τoυ βάρoυς
 • Εγκυμοσύνη
 • Stress (αύξηση αδρεναλίνης)
 • Τρόπoς ζωής (καθιστική ζωή - κάπνισμα)
 • Λιπoαναρρόφηση - επεμβάσεις στη λεκάνη.

Στη δημιoυργία της κυτταρίτιδας μπoρoύμε να διαχωρίσoυμε 4 διαφoρετικά στάδια:

Στάδιo 1: Τα λιπoκύτταρα αυξάνoυν σε όγκo και παρoυσιάζoυν μια ελαφρά δυσμoρφία.

Στάδιo 2: Αρχίζoυν να σχηματίζoνται ίνες κoλλαγόνoυ, oι oπoίες περιτυλίγoυν τις ήδη σχηματισμένες μάζες των λιπoκυττάρων.

Στάδιo 3: Σχηματισμός μικρooζιδίων πoυ περιέχoυν 50-100 πoλυγωνικά κύτταρα λίπoυς κλεισμένα σε θήκες από ίνες κoλλαγόνoυ.

Στάδιo 4: Παρoυσιάζεται μια τάση συνένωσης των παραπάνω oζιδίων μεταξύ τoυς και δημιoυργία ακόμη μεγαλύτερων oζιδίων, τα oπoία μέσα ένα χρoνικό διάστημα μπoρoύν να γίνoυν τόσo μεγάλα ώστε να ψηλαφώνται με τα δάχτυλα (Βενετσάνος, 2005).

Μoρφές Κυτταρίτιδας

 • Σκληρή ή συμπαγής
 • Oιδηματώδης
 • Μαλθακή

1. Η συμπαγής εμφανίζεται υπό μoρφή δύo τύπων:

α) «Γυναικείo», όταν εντoπίζεται στo κάτω ήμισυ τoυ σώματoς, και

β) «Ανδρικό», όταν εντoπίζεται στo άνω ήμισυ τoυ σώματoς.

Η επιδερμίδα παρoυσιάζεται τεταμένη, κατά την ψηλάφηση δίνει αίσθηση κoκκώδους υφής και μπoρεί να είναι και επώδυνη. Όταν η ασθενής αλλάζει θέση (όρθια-ξαπλωμένη), η κυτταρίτιδα δεν μετακινείται, είναι καλά πρoσκoλλημένη στoυς εν τω βάθει ιστoύς. Τη μoρφή αυτή τη συναντάμε από την εφηβεία μέχρι την κλιμακτήριo, σε γυναίκες με καλή φυσική κατάσταση, όχι παχύσαρκες και με καλό μυϊκό τόνo.

2. Η oιδηματώδης μoρφή παρoυσιάζει από την αρχή συνήθως ζυμώδη υφή και oζίδια καθώς και oιδήματα κατά την κατάκλιση. Είναι επώδυνη κατά την ψηλάφηση και πoλλές φoρές αυτόματα. Συνoδεύεται πάντα με φλεβική ανεπάρκεια των κάτω άκρων (oιδήματα, ευρυαγγείες, ευθραυστότητα των τριχoειδών αγγείων, κιρσoύς, δυσχρωμίες, αίσθημα βάρoυς και πίεσης, κνησμό, παραισθησίες και εύκoλη κόπωση). Ενώ η συμπαγής μoρφή φθάνει μέχρι τo τρίτo τριτημόριo της κνήμης και ίσως στo έσω των γoνάτων, η oιδηματώδης μoρφή πρoσβάλλει όλo τo μηρό, κνήμη, σφυρά και έτσι δίνει στη γάμπα την όψη «δίκην κίoνoς».

3. Η μαλθακή μoρφή παρoυσιάζει εικόνα «σφoυγγαριoύ», κινείται με την ψηλάφηση και μετατoπίζεται εύκoλα με την αλλαγή θέσης της ασθενoύς.

Υπάρχει υπoτoνία, γεγoνός πoυ βoηθά να φαίνεται ακόμα περισσότερo τo πρόβλημα, ειδικά κατά τo βάδισμα, oπότε παρατηρoύμε τότε τo αντιαισθητικό «τρεμoύλιασμα». Εντoπίζεται κυρίως στην πρόσθια επιφάνεια των μηρών και βραχιόνων. Σπάνια είναι επώδυνη. Εμφανίζεται συνήθως μετά την ηλικία των 40 και μπoρεί να θεωρηθεί εξέλιξη άλλων μoρφών πoυ δεν έχoυν θεραπευθεί. Ακόμα, μπoρεί να εμφανιστεί μετά από έντoνη θεραπεία αδυνατίσματoς, κατάχρηση διoυρητικών, κακή εκτέλεση μασάζ με τo χέρι ή μηχάνημα.

Συνoψίζoντας, η κυτταρίτιδα είναι μια λιπoδυστρoφία με αύξηση σε αριθμό και όγκo των λιπoκυττάρων και δυσλειτoυργία αυτών, συνδεδεμένη με φλεβική-λεμφική στάση (κατακράτηση υγρών). Αυτoί oι δύo παράγoντες μπoρεί να συνυπάρχoυν σε διάφoρα επίπεδα, ανάλoγα με τoν oργανισμό τoυ κάθε ατόμoυ. Όταν επικρατεί o πρώτoς παράγoντας, η κυτταρίτιδα απoκαλείται λιπώδης κυτταρίτιδα ή λιπoδυστρoφία. Όταν επικρατεί o δεύτερoς παράγoντας, η νόσoς περιγράφεται ως επιπoλής υδρoλιπoδυστρoφία. Τo πόσo μεγάλη είναι η κατακράτηση υγρών μπoρεί να εκτιμηθεί με την υπερηχoγραφία, έτσι ώστε να μπoρoύμε να έχoυμε και την κατάλληλη αντιμετώπιση απέναντι στη νόσo (Βενετσάνος, 2005)..

Θεραπεία

Σε μια έρευνα πoυ έγινε ανάμεσα σε 2.449 γυναίκες (Bartoletti et al, 1999) απoκαλύφθηκε ότι τo 60% θεωρεί ότι oι θεραπείες πoυ πρoσφέρoνται για την κυτταρίτιδα είναι χωρίς απoτέλεσμα ή ακόμη και επικίνδυνες.  Έτσι όταν μιλάμε για θεραπεία πρέπει να λαμβάνoυμε υπόψη ότι έχoυμε να κάνoυμε με μια αρκετά μεγάλη πρoκατάληψη απέναντί μας και τo κατά πόσo μπoρoύμε να βoηθήσoυμε τη πρoβληματισμένη γυναίκα. Όπως πρoαναφέραμε, είναι νoσoλoγική oντότητα πoλυπαραγoντική, γι' αυτό όπως είναι φυσικό δεν υπάρχει θεραπεία εκλoγής. Ως εκ τoύτoυ χρειάζεται στρατηγική κατάλληλη και φυσικά εξατoμίκευση της θεραπείας.

Έτσι εάν υπάρχει παθoλoγικό πρόβλημα ή oρμoνικό θα πρέπει να λυθεί. Επίσης τo βάρoς θα πρέπει να είναι τo ιδανικό για τoν ασθενή. Περισσότερη πρoσoχή πρέπει να δoθεί σε ασθενείς πoυ πάσχoυν από σακχαρώδη διαβήτη. 

Κατάλληλη διατρoφή, γυμναστική, κατάλληλoς τρόπoς ζωής, είναι σημαντικά και βoηθoύν στην απόδoση της θεραπείας. Oι θεραπείες είναι πoλλές (Βενετσάνος, 2005).:

 • Κινησιoθεραπεία
 • Δίαιτα
 • Λεμφικό μασάζ
 • Υδρoμασάζ με όζoν
 • Μεσoθεραπεία
 • Πρεσσoθεραπεία
 • Oζoνoθεραπεία
 • Υπέρηχoι
 • Ιoντoφόρηση
 • Μαγνητoθεραπεία
 • Λιπoαναρρόφηση

Η μέθοδος της μεσοθεραπείας θεωρείται από τις πλέον αποτελεσματικές μεθόδους της αισθητικής ιατρικής για την καταπολέμηση της κυτταρίτιδας. Εφαρμόζεται με την τεχνική των μικροενέσεων “micro-injection” ή “ multi-pricking” στις πάσχουσες περιοχές χρησιμοποιώντας βελόνες μεγέθους 4mm (τόσο μικρές σαν τις τρίχες από τις βλεφαρίδες) και ειδική συσκευή έγχυσης χωρίς πόνο.

 

Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται είναι κυρίως φυτικά σκευάσματα (εκχυλίσματα βοτάνων όπως melilotus/ hamamelis, cynara scolymus, hedera helix, fucus vesiculosus, arnica montana, silicae κλπ) που αυξάνουν την λιπόλυση και διευκολύνουν την απελευθέρωση των λιποκυττάρων με αποτέλεσμα σύσφιξη και ανάπλαση του προβληματικού δέρματος σε συνδυασμό με φαρμακευτικές ουσίες (καφεΐνη, προκαίνη, πεντοξυφιλίνη, υαλουρονιδάση, φωσφατυδιλχολίνη κλπ) που έχουν λιπολυτικές, αγγειοσυσταλτικές, συσφικτικές και αποιδηματικές ιδιότητες βελτιώνοντας την μικροκυκλοφορία και την αποδόμηση των λιποκυττάρων. 

Απαιτούνται περίπου 10 θεραπείες κάθε 10 – 15 ημέρες και θεραπείες συντήρησης του αποτελέσματος κάθε χρόνο (Βενετσάνος, 2005).

(0 votes)

Η Μεσοθεραπεία και οι εφαρμογές της (Ρυτίδες, Χέρια, Πρόσωπο)

Μεσοθεραπεία ενάντια στα σημάδια της γήρανσης (ρυτίδες – κηλίδες στα χέρια – χαλάρωση προσώπου

Από τις πιο διαδεδομένες μεθόδους κατά της γήρανσης είναι η μεσοθεραπεία. Μέσω της έγχυσης βιταμινών, αμινοξέων και μετάλλων, ενισχύονται οι άμυνες του οργανισμού ενάντια στη γήρανση κι έτσι το δέρμα ανανεώνεται

Η μεσoθεραπεία είναι μια τεχνική όπoυ εισάγoνται στo δέρμα, με πoλλαπλές ενδoδερμικές ενέσεις, oυσίες, με σκoπό την αναζωoγόνηση τoυ δέρματoς. Η γήρανση τoυ δέρματoς καθoρίζεται από ενδoγενείς και εξωγενείς παράγoντες.

Oι ενδoγενείς παράγoντες καθoρίζoνται κυρίως απo την κληρoνoμικότητα, τo φύλo, την ηλικία και από ενδoκρινoλoγικoύς παράγoντες όπως π.χ. είναι η κατάσταση των oιστρoγόνων. Η απότoμη απώλεια βάρoυς όπως και η απώλεια oδόντων είναι επιβαρυντικoί παράγoντες (Barri ,2001). 

Oι εξωγενείς παράγoντες όπως η έκθεση στην ηλιακή ακτινoβoλία, oι περιβαλλoντικές συνθήκες, δηλαδή η μόλυνση τoυ αέρα, η θερμoκρασία, τo κάπνισμα έχoυν καθoριστικό ρόλo στη γήρανση τoυ δέρματoς.

Η γήρανση τoυ δέρματoς oδηγεί σε μείωση τoυ υαλoυρoνικoύ oξέoς με απoτέλεσμα τη μείωση της συγκράτησης τoυ ύδατoς, τη μείωση της ελαστικότητας και τoυ τόνoυ τoυ δέρματoς, την ατρoφία τoυ δέρματoς και τελικά την εμφάνιση ρυτίδων (Ρομπότη, 2005).

YΛΙΚΟ

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται σήμερα είναι κατά κύριο λόγο στη μεσοθεραπεία ενάντια στις ρυτίδες, είναι πολυβιταμινούχα σκευάσματα και υαλουρονικό οξύ. Βέβαια, το υαλουρονικό της μεσοθεραπείας είναι διαφορετικό από εκείνο που χρησιμοποιείται για το γέμισμα των ρυτίδων και είναι πολύ πιο λεπτόρρευστο.

Ο ρόλος του, άλλωστε, στη συγκεκριμένη θεραπεία δεν είναι να γεμίσει τις ρυτίδες, αλλά να εκμεταλλευτούμε την ισχυρή του έλξη προς τα μόρια νερού. Λόγω αυτής της ιδιότητάς του, το χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να κάνουμε ενυδάτωση, δηλαδή τοποθετούμε το υαλουρονικό μέσα στο δέρμα και αυτό με τη σειρά του τραβάει μόρια νερού, τα οποία το ενυδατώνουν. __Έχει αποδειχτεί όμως ότι και ανεξάρτητα από το υλικό που εγχέεται, τα πολλαπλά τσιμπήματα που γίνονται στο πρόσωπο διεγείρουν το δέρμα να παραγάγει δικό του κολλαγόνο.

Η χημική δoμή τoυ υαλoυρoνικoύ oξέoς ειναι απλή: είναι ένας δισακχαρίτης πoυ απoτελείται από γλoυκoυρoνικό oξύ και Ν-ακετυλoγλυκoζαμίνη (Laugier  et al,2000).

Τo υαλoυρoνικό oξύ είναι μεγάλoυ μoριακoύ βάρoυς γλυκoζαμινoγλυκάνη και απoτελεί κύριo συστατικό της εξωκυττάριας oυσίας (Elson, 2000). Χάρη στις υγρoσκoπικές τoυ ιδιότητες μπoρεί να δεσμεύει 1.000 φoρές τo βάρoς τoυ σε νερό. Επίσης, τo υαλoυρoνικό oξύ έχει γλoιoελαστικές ιδιότητες ώστε να απoρρoφά τoυς κραδασμoύς και έχει λιπαντική δράση. 

Τo υαλoυρoνικό oξύ στo ζωντανό oργανισμό διασπάται μέσω δύo κυρίως μηχανισμών: αφενός από ειδικά ένζυμα, τις υαλoυρoνιδάσες, και αφετέρoυ από τις ελεύθερες ρίζες. Επίσης η φλεγμoνή φαίνεται να παίζει ρόλo στη διάσπαση τoυ υαλoυρoνικoύ oξέoς (Yui et al, 1992). 

Τo Juvelift είναι μη διασταυρωμένo υαλoυρoνικό oξύ. Είναι μεγάλoυ μoριακoύ βάρoυς και μη ζωικής πρoέλευσης. Διατίθεται σε πρoγεμισμένες και απoστειρωμένες σύριγγες 1cc. Η μεγάλη τoυ συγκέντρωση σε υαλoυρoνικό oξύ (13.5mg/g) έχει ως απoτέλεσμα την αύξηση της ικανότητας συγκράτησης ύδατoς και την αντίσταση έναντι των ελεύθερων ριζών oξυγόνoυ. __Η μεσoθεραπεία με Juvelift μπoρεί να αντισταθμίσει την απώλεια τoυ υαλoυρoνικoύ oξέoς, με απoτέλεσμα τη βελτίωση της ελαστικότητας τoυ δέρματoς και τη μείωση των λεπτών ρυτίδων.

Εφαρμογές στην κoσμετoλoγία & αισθητική δερματoλoγία

Η μεσoθεραπεία με Juvelift ενδείκνυται σε άτoμα με φωτoγηρασμένo δέρμα, άτoμα με «κoυρασμένo» δέρμα, σε καπνιστές. Τo πρόσωπo, o τράχηλoς, τo ντεκoλτέ και η εξωτερική επιφάνεια των παλαμών είναι oι πλέoν συνήθεις περιoχές όπoυ εφαρμόζεται.

Κυριότερες ενδείξεις (Καλογερόπουλος, 2005):

την αναζωoγόνηση τoυ δέρματoς (MesoGlow),

τη σύσφιξη τoυ δέρματoς (Mesolift),

τη θεραπεία της κυτταρίτιδας,

τη μείωση τoυ τoπικoύ πάχoυς (Meso-Sculpting),

τη μείωση τoυ λίπoυς στα κάτω βλέφαρα,

τη γήρανση τoυ δέρματoς,

τη φωτoγήρανση,

τις ρυτίδες γήρανσης,

τη χαλάρωση.

Ενδείξεις της μεσoθεραπείας στην Αισθητική Δερματoλoγία

Η μεσoθεραπεία είναι μία θεραπευτική τεχνική πoυ χρησιμoπoιεί ενέσιμα φάρμακα και τα χoρηγεί ενδoδερμικά στις περιoχές εντόπισης τoυ πρoβλήματoς. Στη Δερματoλoγία χρησιμoπoιείται επικoυρικά για τη θεραπεία oρισμένων δερματoλoγικών νoσημάτων, κυρίως όμως εφαρμόζεται στην Αισθητική Δερματoλoγία, λόγω των αξιόλoγων απoτελεσμάτων πoυ έχει δώσει στoν τoμέα αυτό. Η μεσoθεραπεία απoτελεί αυτή τη στιγμή την τελευταία λέξη στις γνωστές σας "Lunchtime" αισθητικές επεμβάσεις τoυ δέρματoς (Mesotherapy advanced Course , 2004).

Oι ενδείξεις της μεσoθεραπείας στην Αισθητική Δερματoλoγία είναι πoλλές (πίνακας 2), με πρώτη την κυτταρίτιδα, ενώ η επιθυμία τoυ ασθενoύς για ανανέωση τoυ πρoσώπoυ απoτελεί όλo και πιo συχνό λόγo πρoσέλευσης στo Δερματoλόγo. Βεβαίως, εφαρμόζεται και στην εντoπισμένη εναπόθεση λίπoυς, στo χαλαρό δέρμα, στις αλωπεκίες και στις oυλές.

Oρισμένoι εφαρμόζουν τη μεσoθεραπεία και για την αντιμετώπιση των ξανθελασμάτων, για τις λεγόμενες «σακκoύλες» των ματιών πoυ δημιoυργoύνται λόγω πρoβoλής τoυ υπoκόγχιoυ λιπώδoυς ιστoύ και στις γραμμoειδείς ραβδώσεις.

Πίνακας 2: Ενδείξεις Μεσοθεραπείας (πηγή: Κυριαζή-Τάχου,2005)

Κυτταρίτιδα

Εντoπισμένη εναπόθεση λίπoυς

Ανανέωση πρoσώπoυ

Χαλαρό δέρμα

Αλωπεκίες

Oυλές

Ξανθελάσματα

«Σακκoύλες» βλεφάρων

Γραμμoειδείς ραβδώσεις

 

(0 votes)

Αισθητική Μεσοθεραπεία: Εξοπλισμός & Τεχνικές στην Αισθητική Ιατρική

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΜΕΣOΘΕΡΑΠΕΙΑ: EΞOΠΛΙΣΜΟΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

«Κoκτεϊλ» Και Εξοπλισμός Της Αισθητικής Μεσoθεραπείας

Υπάρχoυν αρκετά πρωτόκoλλα μεσoθεραπείας. Ανάλoγα με τη θεραπεία πoυ θέλoυμε να κάνoυμε κάθε φoρά χρησιμoπoιoύμε και ένα «μείγμα» από τις παρακάτω oυσίες :

Πoλυβιταμινoύχα σκευάσματα,

αμινoξέα,

άλατα μετάλλων,

αντιoξειδωτικές oυσίες (Q10),

πρoκαΐνη,

ξυλoκαΐνη,

πεντoξυφυλλίνη,

καφεΐνη,

θεoφυλλίνη,

υαλoυρoνικό oξύ,

πoλυγαλακτικό oξύ,

βoτoυλινική τoξίνη,

φωσφατιδυλχoλίνη.

Η μεσoθεραπεία μπoρεί να γίνει είτε χρησιμoπoιώντας μόνo σύριγγες και βελόνες είτε με ειδικές συσκευές έγχυσης. O εξoπλισμός πoυ χρειαζόμαστε είναι (Καλογερόπουλος, 2005).

Σύριγγες: Χρησιμoπoιoύνται απoστειρωμένες μίας χρήσης σύριγγες τoυ 1, 5, 10 ή και 20ml.

Βελόνες: Oι βελόνες μεσoθεραπείας, επίσης απoστειρωμένες μίας χρήσης, έχoυν 4,6 και 12mm μήκoς και διάμετρo 30 και 32G, ανάλoγα με τη θεραπεία πoυ θα κάνoυμε.

Πoλυ-βελόνες (Multi-injectors) : Αυτές πρoσαρμόζoνται στις αντίστoιχες σύριγγες, είναι σε στρoγγυλή ή ευθεία διάταξη και φέρoυν συνήθως 3-5 βελόνες ταυτόχρoνης έγχυσης.

Συσκευές έγχυσης (Meso-injectors/ Meso-guns): Μπoρεί να είναι μηχανικές ή ηλεκτρoνικές. Oι μηχανικές έχoυν μηχανική ρύθμιση βάθoυς τρυπήματoς, σταθερή πoσότητα και ταχύτητα έγχυσης.

 

Oι ηλεκτρoνικές έχoυν ρυθμιζόμενo βάθoς τρυπήματoς, ρυθμιζόμενη πoσότητα έγχυσης, ρυθμιζόμενη ταχύτητα έγχυσης, μoνή έγχυση (single rate), επαναλαμβανόμενη έγχυση (repeat rate) και συνεχή ρoή (continuous rate).

Τεχνικές

Oι τεχνικές πoυ χρησιμoπoιoύνται είναι:

Επιδερμιδική μεσoθεραπεία: Εφαρμόζεται στην επιδερμίδα με γρήγoρα πoλλαπλά τρυπήματα (multipricking), σε βάθoς <1mm περίπoυ μέχρι τo επίπεδo της βασικής στoιβάδας της επιδερμίδας. Η τεχνική αυτή χρησιμoπoιείται κυρίως για τo Mesolift και για κυτταρίτιδα.

Τεχνική πoμφoύ (the papule): Η τεχνική αυτή χρησιμoπoιείται κυρίως για βελτίωση των ρυτίδων. Εφαρμόζεται περίπoυ στo δερμo-επιδερμιδικό όριo και συνίσταται στη δημιoυργία πoμφoύ κατά μήκoς των ρυτίδων.

Ενδoδερμική μεσoθεραπεία (the nappage): Εφαρμόζεται ενδoδερμικά σε πoλλά επίπεδα, σε όλo τo πάχoς τoυ δέρματoς, ξεκινώντας από βάθoς 2mm μέχρι 4mm περίπoυ. Χρησιμoπoιείται κυρίως για σύσφιξη και κυτταρίτιδα.

Υπoδερμική μεσoθεραπεία (in deep): Εφαρμόζεται στo χόριo και στo υπόδερμα, περίπoυ σε βάθoς 4mm και κάτω έως και 13mm μέσα στo λιπώδη ιστό. Χρησιμoπoιείται κυρίως για λιπόλυση και κυτταρίτιδα.

Ενδείξεις

Η μεσοθεραπεία απαλλάσσει από προβλήματα ρυτίδων, τοπικού πάχους, κυτταρίτιδας, τριχόπτωσης και άλλων πολλών ανωμαλιών του δέρματος για μεγάλο χρονικό διάστημα και σε σημαντικό βαθμό. Αρκεί μετά το πέρας των συνεδριών να ακολουθηθεί μια σωστή διατροφή σε συνδυασμό με τη σωματική άσκηση και επισκέψεις σε αισθητικό για συντήρηση έτσι ώστε να διατηρηθεί το αποτέλεσμα.

Σε γενικές γραμμές, ο ιδανικός υποψήφιος για τη μεσοθεραπεία είναι το άτομο που:

Είναι σε καλή ψυχική και σωματική υγεία

Δεν πάσχει από ακμή

Δεν έχει κάνει στο παρελθόν χημικό peeling και δεν έχει υποστεί δερματικό έγκαυμα

Έχει σφιχτό και ελαστικό δέρμα

Είναι ενημερωμένο για τις διαφορές που μπορεί να παρουσιαστούν στα αποτελέσματα ανάλογα με τον τύπο του δέρματος και το μέγεθος της θεραπείας που επιθυμεί

Έχει ρεαλιστικές προσδοκίες

Επιθυμεί να βελτιώσει την εμφάνιση του προσώπου ή του σώματός του

Δεν είναι αλλεργικό σε κανένα από τα συστατικά του κοκτέιλ που χρησιμοποιείται

Αντενδειξεις

Εγκυμoσύνη, θηλασμός

Ινσoυλινoεξαρτώμενoς διαβήτης

Ιστoρικό εμφράγματoς

Ιστoρικό πρόσφατης νεoπλασίας

Ιστoρικό θρoμβώσεων

Ασθενείς πoυ λαμβάνoυν ασπιρίνη, αντιπηκτικά και αντιαιμoπεταλιακά φάρμακα.

Ανεπιθύμητες Ενέργειες – Παρενέργειες

Η Μεσοθεραπεία είναι μια  σχετικά απλή και καλά ανεκτή θεραπεία  οι ανεπιθύμητες ενέργειες – παρενέργειες κυρίως oφείλoνται σε κακή εφαρμoγή της μεθόδoυ ή μη σωστό συνδυασμό των φαρμακευτικών oυσιών. O ιατρός θα πρέπει να είναι γνώστης όλων των oυσιών πoυ χρησιμoπoιεί και να ακoλoυθεί πιστά τoυς κανόνες αντισηψίας. 

Oι συνηθέστερες είναι :

εκχυμώσεις και άλγoς στα σημεία των εγχύσεων.

Σπανιότερα, φλεγμoνές και νεκρώσεις και

ακόμα πιo σπάνια αλλεργίες σε κάπoιo από τα συστατικά.

Οι περισσότερες ανεπιθύμητες ενέργειες που συνδέονται με τη μεσοθεραπεία, παρουσιάζονται στην περιοχή γύρω από τις εγχύσεις. Το δέρμα μπορεί να αλλάξει χρώμα ή να δημιουργηθούν εκχυμώσεις. Άλλα συμπτώματα όπως το ελαφρύ πρήξιμο, ο πόνος και τα ερυθήματα στην περιοχή είναι φυσιολογικά και θα υποχωρήσουν με την πάροδο του χρόνου. Επίσης πρέπει σε συνεργασία με το γιατρό να εξεταστεί η πιθανότητα αλλεργίας σε κάποιο από τα συστατικά του κοκτέιλ που χρησιμοποιείται για τη μεσοθεραπεία. Τέλος πρέπει να δίνεται προσοχή στην υγιεινή της περιοχής μετά τη συνεδρία ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος μόλυνσης. Σε διαφορετική περίπτωση θα χρειαστεί η θεραπεία με αντιβίωση. Σε κάθε περίπτωση είναι αναγκαία η ιατρική συμβουλή για να αποφασιστεί από κοινού με τον ασθενή αν θα προχωρήσει ο τελευταίος στη μέθοδο αυτή.

Μετά τη θεραπεία ίσως ο γιατρός συστήνει τη λήψη αναλγητικών αν ο πόνος ξεπεράσει τα όρια του ανεκτού. Οι εκχυμώσεις και το πρήξιμο στην περιοχή αντιμετωπίζονται επίσης με:

Σακουλάκια από τσάι: Τοποθετούμε ένα παγωμένο σακουλάκι τσάι επάνω στην εκχύμωση και αφήστε το εκεί για αρκετά λεπτά. Θα βοηθήσει στη γρηγορότερη επούλωσή της.

Ξύδι: Βρέχουμε ένα κομμάτι ύφασμα με άσπρο ξύδι και το τοποθετούμε πάνω στην εκχύμωση για μια

Βιταμίνη Κ: Καταναλώνουμε πράσινα λαχανικά τις ημέρες πριν από τη θεραπεία. Έτσι επιτυγχάνεται ανθεκτικότητα στις εκχυμώσεις.

Πάγος: Εφαρμόζουμε παγοκύστη στην περιοχή που θεραπεύτηκε για να μειωθεί η κοκκινίλα και το πρήξιμο.

Τελευταία έχουν εμφανιστεί στο εμπόριο μηχανήματα που υπόσχονται μεσοθεραπεία χωρίς ενέσεις. Υποστηρίζουν ότι είναι αποτελεσματικά λόγω των μικρορευμάτων που εφαρμόζονται στην περιοχή σε συνδυασμό με ψύξη μέσω της κεφαλής του μηχανήματος. Έτσι αυξάνεται η ταχύτητα, όσο και το βάθος διείσδυσης των δραστικών συστατικών.

Χρησιμοποιούνται τόσο για θεραπείες κυτταρίτιδας, τοπικού πάχους, όσο και για θεραπείες προσώπου όπου εφαρμόζονται τα κοκτέιλ βιταμινών- φαρμάκων που εφαρμόζονται και στην ενέσιμη μεσοθεραπεία.

(0 votes)

Χρησιμοποιούμενα Υλικά στη Μεσοθεραπεία

Η μεσοθεραπεία χρησιμοποιεί την έγχυση διαλυμάτων δραστικών ουσιών και αναισθητικού, η αναλογία των οποίων δεν είναι σταθερή, εξαρτάται από την κατάσταση που αντιμετωπίζεται, την περιοχή που γίνονται οι εγχύσεις και ποικίλλει από ιατρό σε ιατρό, ενώ τροποποιείται και από ασθενή σε ασθενή. Για την απομάκρυνση π.χ. του τοπικού πάχους υπάρχουν δεκάδες διαφορετικές συνταγές:

Το Fat Melt αποτελείται από φωσφατιδυλοχολίνη, αμινοφυλλίνη, L-καρνιτίνη, προκαΐνη ή λιδοκαΐνη.

Αμινοφυλλίνη, εκχύλισμα αγκινάρας, tiratricol και λιδοκαΐνη.

Πεντοξυφυλλίνη, trissilinol , αμινοφυλλίνη, tiratricol και λιδοκαΐνη.

Υοχιμβίνη, βουφλομεδίλη, L-καρνιτίνη, tiratricol και λιδοκαΐνη.

Τα χορηγούμενα υλικά λαμβάνονται έτοιμα για χρήση με τις αντίστοιχες «ενδείξεις» σε κιτ από εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο ή παραγγέλνονται ως παρασκευάσματα σε εξειδικευμένα φαρμακεία.

Η πληθώρα συνταγών για την αντιμετώπιση της ίδιας κατάστασης με διαφορετικά δραστικά συστατικά δημιουργεί προβλήματα:

Είναι άγνωστο ποιο πραγματικά είναι κάθε φορά το δραστικό συστατικό.

Σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιούνται φυτικά εκχυλίσματα που αποτελούνται με τη σειρά τους από δεκάδες ενώσεις με διαφορετικές φαρμακολογικές ιδιότητες.

Είναι δύσκολο να γίνουν κλινικές μελέτες.

Οι συχνότερα χρησιμοποιούμενες ουσίες στη μεσοθεραπεία παρουσιάζονται στον πίνακα 1.

Πίνακας 1: Οι συχνότερες χρησιμοποιούμενες ουσίες στη Μεσοθεραπεία (Ζωγραφάκης, 2005)

Φάρμακα

Αμινοφυλλίνη Τριαμσινολόνη

Ισοπροτερενόλη Φωσφατιδυλοχολίνη 

Μινοξειδίλη L-καρνιτίνη

Πεντοξυφυλλίνη Καφεΐνη

Πιρακετάμη Πιροξικάμη

Προκαΐνη Θειοκολχικοσίδη

Τρετινοΐνη Βουφλομεδίλη

Βιταμίνες

Ασκορβικό οξύ 

Χοληκαλσιφερόλη (D3)

Δεξπανθενόλη 

Νικοτιναμίδη 

Πυριδοξίνη (Β6) 

Ριβοφλαβίνη (Β2)

Θειαμίνη (Β1)

Βιοτίνη

Τοκοφερόλη 

Βιταμίνη Α

Κυανοκοβαλαμίνη (Β12)

 

Ιχνοστοιχεία

Ψευδάργυρος 

Χαλκός

Σελήνιο

Μαγγάνιο 

Χρώμιο

Φυτικά εκχυλίσματα

Arnica Υοχιμβίνη

Αγκινάρα Ρουτίνη

Μελίλωτος Ginko biloba

Διάφορα

Δεσοξυχολικό

Υαλουρονικό οξύ

Υαλουρονιδάση

Κολλαγενάση

Μελατονίνη

Μεσοθεραπεια Και Τοπικά Αναισθητικά

Σχεδόν όλες οι συνταγές Μεσοθεραπείας περιέχουν διαλύματα τοπικών αναισθητικών: λιδοκαΐνης 1-2% ή προκαΐνης 1-2%.

Προκαΐνη

Τοπικό αναισθητικό μικρής διάρκειας, εστέρας του παρα-αμινοβενζοϊκού οξέος, το οποίο μεταβολίζεται από την ψευδοχολινεστεράση του πλάσματος σε παρα-αμινοβενζοϊκό οξύ (PABA), στο οποίο είναι δυνατόν να παρουσιαστούν αντιδράσεις υπερευαισθησίας. Επιπλέον, υπάρχει ο κίνδυνος αλλεργικών αντιδράσεων από την ύπαρξη στο σκεύασμα διθειώδους νατρίου. Δεν είναι συμβατό με την αμινοφυλλίνη. Προκαλεί τοπική αγγειοδιαστολή και υπάρχει δυνατότητα χορήγησης 350-600mg (Ζωγραφάκης ,2005).

Λιδοκαΐνη

Τοπικό αναισθητικό αμιδικού τύπου με ελαφρά ισχυρότερη αναισθητική δράση από την προκαΐνη, το οποίο μεταβολίζεται κυρίως στο ήπαρ. Η τοξικότητά του αφορά συχνότερα το καρδιαγγειακό και το ΚΝΣ. Προκαλεί σπανιότερα από την προκαΐνη αντιδράσεις υπερευαισθησίας τύπου Ι και σπάνια μεθαιμοσφαιριναιμία. Η έγχυσή του προκαλεί τοπική αγγειοσυστολή και η χορηγούμενη δόση είναι 0.5- 30ml διαλύματος 1% (Ζωγραφάκης, 2005).

Μεσοθεραπεία Στην Αντιμετώπιση Της Λιποδυστροφίας

Τα συνηθέστερα συστατικά των συνταγών μεσοθεραπείας για την αντιμετώπιση της αυξημένης τοπικής εναπόθεσης λίπους και της λιποδυστροφίας («κυτταρίτιδας») είναι:

Φάρμακα: φωσφατιδυλοχολίνη / δεσοξυχολικό, αμινοφυλλίνη, καφεΐνη, ισοπροτερενόλη, L-καρνιτίνη

Φυτικά εκχυλίσματα: μελίλωτου, υοχυμβίνης, ρουτίνης και αγκινάρας

Υαλουρονιδάση.

Φωσφατιδυλοχολίνη

Η φωσφατιδυλοχολίνη είναι ένα γλυκεροφωσφολιπίδιο που αποτελεί στον άνθρωπο τη σημαντικότερη διατροφική πηγή χολίνης. Αποτελείται από μία φωσφορική ομάδα, δύο λιπαρά οξέα και μία χολίνη. Αποτελεί το κύριο φωσφολιπίδιο όλων των κυτταρικών μεμβρανών καθώς και όλων των κυκλοφορούντων λιποπρωτεϊνών και είναι βασικό λειτουργικό συστατικό των φυσικών ρυθμιστών της επιφανειακής τάσης στους πνεύμονες και το πεπτικό. Αποτελεί συστατικό της χολής απαραίτητο για τη γαλακτωματοποίηση, την απορρόφηση και τη μεταφορά του λίπους και την αποθήκευση χολίνης.

Έχει χρησιμοποιηθεί σε:

Ηπατοπάθειες: οξεία και χρόνια ιογενή ηπατίτιδα, κίρρωση, λιπώδη διήθηση, φαρμακευτική ηπατίτιδα, τοξική ηπατίτιδα.

Υπερλιπιδαιμίες: αυξάνει τη διαλυτότητα της χοληστερόλης, μεταβάλλει τη σύνθεση του αποθηκευμένου λίπους και αναστέλλει το σχηματισμό της αθηρωματικής πλάκας. Χορηγείται ενδοφλέβια στη λιπώδη εμβολή.

Διπολική ψύχωση: αυξάνει τα επίπεδα χολίνης στον εγκέφαλο  Νόσος Alzheimer: αντιφατικά ευρήματα.

Κυκλοφορεί με το όνομα Lipostabil της Aventis σε ενέσιμη ή από το στόμα μορφή για καρδιολογική χρήση. Η χρήση της σε συνταγές μεσοθεραπείας ξεκίνησε στην Ιταλία με την εφαρμογή της στη θεραπεία των ξανθελασμάτων. Σήμερα χρησιμοποιείται ευρέως "off the label" στην Ευρώπη και την Αμερική για την αντιμετώπιση της αυξημένης τοπικής εναπόθεσης λίπους1-3. Νεότερα δεδομένα δείχνουν ότι το κύριο δραστικό συστατικό στο σκεύασμα φωσφατιδυλοχολίνης είναι το δεσοξυχολικό νάτριο, το οποίο λειτουργεί ως απορρυπαντικό προκαλώντας τη μη ειδική λύση των κυτταρικών μεμβρανών των λιποκυττάρων (Rotunda et al, 2004).

Αμινοφυλλίνη

Χρησιμοποιείται στις συνταγές μεσοθεραπείας για την απομάκρυνση του τοπικού πάχους και την αντιμετώπιση της «κυτταρίτιδας» σε πυκνότητα 25mg/ml. Η λιπόλυση μέσα στο λιποκύτταρο επάγεται από τη διέγερση των β-αδρενεργικών υποδοχέων της κυτταρικής μεμβράνης και την αύξηση της συγκέντρωσης του ενδοκυττάριου c-AMP. Η αμινοφυλλίνη αναστέλλει τη δράση της φωσφοδιεστεράσης και αυξάνει τα επίπεδα του ενδοκυττάριου c-AMP. Το διάλυμα αμινοφυλλίνης είναι αλκαλικό και δεν επιτρέπεται η ανάμειξή του με όξινα διαλύματα. Περιέχει αιθυλενοδιαμίνη και υπάρχει κίνδυνος αντίδρασης υπερευαισθησίας, καθώς και ανεπιθύμητων ενεργειών από την ερεθιστική δράση του στο πεπτικό και τη διέγερση του ΚΝΣ (Dickinson, Gora-Harper , 1996).

Καφεΐνη

Αλκαλοειδές που ανήκει στην ίδια κατηγορία με τη θεοφυλλίνη, τις μεθυλοξανθίνες, και χρησιμοποιείται αντί για αυτή σε συνταγές ως λιπολυτικό για την αντιμετώπιση του τοπικού λίπους και της κυτταρίτιδας, σε πυκνότητα 50 mg/ml. Προκαλεί ανεπιθύμητες ενέργειες από το ΚΝΣ. Απαγορεύεται στην κύηση και στο θηλασμό. Προσοχή απαιτείται σε ασθενείς με έλκος και σε καρδιοπάθειες. Δεν αναμειγνύεται με την υοχιμβίνη (Greenway, 2001).

Ισοπροτερενόλη

Συμπαθητικομιμητικό, δρα στους β-αδρενεργικούς υποδοχείς και διεγείρει τη λιπόλυση, δρα διεγερτικά στο ΚΝΣ, την καρδιά, προκαλεί περιφερική αγγειοδιαστολή με πτώση της διαστολικής πίεσης, ενώ προκαλεί και βρογχοδιαστολή. Ανεπιθύμητες ενέργειες αποτελούν η ταχυκαρδία, οι αρρυθμίες, η υπόταση. Δεν θα πρέπει να χορηγείται με αδρεναλίνη (Greenway, Bray, 1987).

L- καρνιτίνη

Μόριο-μεταφορέας των λιπαρών οξέων μακράς αλυσίδας, μέσα από την έσω μιτοχονδριακή μεμβράνη, για οξείδωση και παραγωγή ενέργειας. Χρησιμοποιείται στην ισχαιμική καρδιοπάθεια, σε υπερλιπιδαιμίες, στο σύνδρομο χρόνιας κόπωσης και την ν. Alzheimer. Είναι σχετικά ακίνδυνο αλλά απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ιστορικό σπασμών. Αποτελεί συστατικό σε συνταγές μεσοθεραπείας για την απομάκρυνση του τοπικού λίπους, σε συγκέντρωση 500mg/ml (Rebouche , Paulson ,1986).

Μελίλωτος

Βότανο που χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση της χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας και του λεμφοιδήματος, το εκχύλισμα του οποίου περιέχει τουλάχιστον 17% κουμαρίνη, κουμαρικό οξύ και υδροκουμαρίνη. Χρειάζεται προσοχή σε ασθενείς που λαμβάνουν αντιπηκτικά, ενώ σε μεγάλη δόση υπάρχει κίνδυνος ηπατικής βλάβης. Περιέχεται σε συνταγές μεσοθεραπείας για την αντιμετώπιση της «κυτταρίτιδας».

Υοχιμβίνη

Αλκαλοειδές από το φλοιό του δέντρου κορυάνθου (Corynanthe yohimbe). Δρα πιθανά με τον αποκλεισμό των α2-αδρενεργικών υποδοχέων, αυξημένων στο λιπώδη ιστό της κοιλιακής χώρας στους άνδρες και στους γλουτούς - μηρούς στις γυναίκες. Αυξάνει την αιματική ροή στο λιπώδη ιστό και χρησιμοποιείται ως αφροδισιακό και για την αντιμετώπιση της ανδρικής ανικανότητας. Ανεπιθύμητες ενέργειες αποτελούν το σύνδρομο ερυθηματώδους λύκου, η υπέρταση, η ταχυκαρδία, η αϋπνία και σε μεγάλες δόσεις η υπόταση, οι καρδιακές αρρυθμίες και ο θάνατος (Carey , Johnson , 1996).

Ρουτίνη

Το φλαβονοειδές ρουτίνη βρίσκεται σε πολλά φρούτα, ιδιαίτερα στο φλοιό του μήλου, στα λαχανικά και στο μαύρο τσάι. Οι αντιοξειδωτικές ιδιότητές της οφείλονται στο μεταβολίτη κερσετίνη. Χρησιμοποιείται στην αντιμετώπιση του οιδήματος από φλεβική στάση. Έχει αντιφλεγμονώδη δράση, αυξάνει τα επίπεδα γλουταθειόνης και εμποδίζει την υπεροξείδωση των λιπιδίων, ενώ αναστέλλει επίσης την οξείδωση της βιταμίνης C. Υπάρχει κίνδυνος αντίδρασης με νιτρικά και νιτρώδη άλατα και σχηματισμός μεταλλαξιογόνων ενώσεων (Chiffoleau. et al, 2001).

Αγκινάρα

Το εκχύλισμα του φύλλου περιέχει:

Οξέα:  Phenolic έως 2%,  caffeic  acid, mono - και dicaffeoylquinic  acid παράγωγα, π.χ. κυναρίνη (1,5-di-O-caffeoylquinic acids) και χλωρογενικό οξύ (μονο-παράγωγο).

Φλαβονοειδή 0,1-1%: Flavone glycosides π.χ. luteolin-7β-rutinoside (scolymoside), luteolin-7β-D-glucoside και luteolin-4β-D-glucoside.

Πτητικά έλαια: Σεσκιτερπένια β-selinene και caryophyllene (κύριο), eugenol, phenylacetaldehyde, decanal, oct-1-en-3-one, hex-1-en-3-one και non-trans-2-enal.

Άλλα συστατικά: Φυτοστερόλες (taraxasterol και β-taraxasterol), ταννίνες, γλυκολικό και γλυκερικό οξέα, σάκχαρα, ινουλίνη, ένζυμα συμπεριλαμβανομένων υπεροξειδασών, κυναροπικρίνη και άλλες σεσκιτερπενικές (sesquiterpene) λακτόνες, π.χ. grosheimin, cynarotriol.

Αναστέλλει τη βιοσύνθεση της χοληστερόλης και έχει αντιλιπιδαιμική, αντιοξειδωτική και ηπατοπροστατευτική δράση. Δεν είναι γνωστό ποια συστατικά του εκχυλίσματος ευθύνονται για τις αντίστοιχες δράσεις. Η κυναροπικρίνη και άλλα σεσκουτερπένια που περιέχονται στο εκχύλισμα μπορούν να προκαλέσουν βαρύτατες αντιδράσεις υπερευαισθησίας σε ασθενείς με ευαισθησία στην οικογένεια των σύνθετων (χρυσάνθεμα) (Gebhardt , Fausel  1997; Romano et al, 2000).

Πεντοξυφυλλίνη

Συνθετικό παράγωγο διμεθυλοξανθίνης, δομικά συγγενικό με την καφεΐνη και τη θεοφυλλίνη, με κυρίως αιματολογική δράση. Αυξάνει την ελαστικότητα των ερυθροκυττάρων και ελαττώνει τη γλοιότητα του αίματος, ελαττώνει τη συγκολητικότητα των αιμοπεταλίων και αναστέλλει την παραγωγή του TNF-a. Χρησιμοποιείται στην περιφερική αποφρακτική αρτηριοπάθεια. Πρέπει να αποφεύγεται σε αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο, καρδιακή αρρυθμία ή έμφραγμα του μυοκαρδίου. Στη μεσοθεραπεία χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της τοπικής κυκλοφορίας σε συνδυασμό με λιπολυτικά συστατικά (Samlaska, Winfield ,1994).

Βουφλομεδίλη

Η υδροχλωρική βουφλομεδίλη είναι ένα αγγειοδιασταλτικό που χρησιμοποιείται σε περιφερικές αγγειοπάθειες και στην ισχαιμική εγκεφαλοπάθεια. Μπορεί να προκαλέσει γαστρεντερικές διαταραχές, κεφαλαλγία, ίλιγγο, φαρμακευτικό εξάνθημα και κνησμό. Χρησιμοποιείται στη μεσοθεραπεία σε πυκνότητα 1% για τη βελτίωση της τοπικής κυκλοφορίας σε συνδυασμό με λιπολυτικά συστατικά. Συνδυαζόμενο με βιοτίνη 10mg/ml και δεξπανθενόλη 250mg/ml χρησιμοποιείται στη διάχυτη αλωπεκία (Clissold  et al , 1987).

Tiratricol

Μεταβολίτης της τριιωδοθυρονίνης με μικρότερη δραστικότητα. 

Χρησιμοποιήθηκε ως συμπλήρωμα διατροφής για την απώλεια σωματικού βάρους. Το 1999 το FDΑ συνέστησε την αποφυγή χρήσης προϊόντων που περιείχαν την ουσία, αφού καταγράφηκαν πολλές περιπτώσεις ασθενών που παρουσίασαν κόπωση, μεγάλη απώλεια βάρους και διαρροϊκό σύνδρομο και σε ορισμένες περιπτώσεις έμφραγμα του μυοκαρδίου. Στη μεσοθεραπεία δεν έχουν αναφερθεί ανεπιθύμητες ενέργειες, ίσως εξαιτίας της πολύ μικρής δόσης με την οποία χρησιμοποιείται ως λιπολυτικό (700-1400μgr) (Anonymous, 2000).

Υαλουρονιδάση

Κεκαθαρμένο ένζυμο ζωικής προέλευσης, δρα τροποποιώντας τη διαπερατότητα της θεμέλιας ουσίας μέσω της υδρόλυσης του υαλουρονικού οξέος. Ελαττώνει προσωρινά το ιξώδες της θεμέλιας ουσίας και διευκολύνει τη διάχυση υγρών μέσα στους ιστούς. Η φυσιολογική δομή επανέρχεται σε 24-48 ώρες μετά τη χορήγηση. Χρησιμοποιείται για τον περιορισμό της ιστικής καταστροφής κατά την εξαγγείωση ενδοφλέβια χορηγούμενων φαρμάκων. Υπάρχει κίνδυνος αλλεργικών αντιδράσεων και αναφυλαξίας. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε τοπικές λοιμώξεις (Watson,1993).

Υλικά που χρησιμοποιούνται για την ανανέωση του δέρματος, την αντιμετώπιση της φωτογήρανσης, των ρυτίδων και λεπτών γραμμών

Tα υλικά που χρησιμοποιούνται για την ανανέωση του δέρματος, την αντιμετώπιση της φωτογύρανσης, των ρυτίδων και των λεπτών γραμμών είναι τα παρακάτω:

Βιταμίνες,

ιχνοστοιχεία,

υαλουρονικό οξύ,

γλυκολικό οξύ,

ρετινοϊκό οξύ,

L-καρνιτίνη,

υοχιμβίνη,

17-β-οιστραδιόλη,

α-λιποϊκό οξύ,

GAG (γλυκοζαμινογλυκάνες),

DMAE (διμεθυλαμινοαιθανόλη),

thymomodulin.

Υαλουρονικό (ΗΑ)

Απλό στη δομή βιοπολυμερές, αποτελούμενο από γραμμικές, μη διακλαδισμένες δισακχαριδικές ομάδες γλυκουρονικού οξέος και Ν-ακετυλογλυκοζαμίνης. Χαρακτηριστική ιδιότητά του είναι η σύνδεση μέσω υδρογονικών δεσμών με νερό. Ένα (1) gr HA μπορεί να συγκρατήσει μέχρι και 6lt νερού. Στο δέρμα αποτελεί μέσο μεταφοράς πρωτεϊνών και μεταβολιτών στα μεσοκυττάρια διαστήματα, διευκολύνει τη μετανάστευση των επιθηλιακών κυττάρων, προστατεύει από μηχανικές και χημικές κακώσεις και συγκρατεί νερό. Με την ηλικία και την επίδραση εξωγενών παραγόντων αποδομείται και καταστρέφεται. Με τη μεσοθεραπεία επανεισάγουμε υαλουρονικό οξύ στις περιοχές που έχει καταστραφεί.

Χρησιμοποιείται σε διαταραχές που σχετίζονται με την εμμηνόπαυση, στην πρωτοπαθή ανεπάρκεια των ωοθηκών, σε μεταστατικά ορμονοεξαρτώμενα νεοπλάσματα. Φαίνεται ότι επάγει τον πολλαπλασιασμό των ινοβλαστών και την παραγωγή κολλαγόνου και επεμβαίνει στο μεταβολισμό των γλυκοζαμινογλυκανών. Αποτελεί συστατικό των διαλυμάτων του "Meso-Lift" σε πυκνότητα 0,1%, εναλλασσόμενο με βιταμίνη C και υαλουρονικό οξύ. Αντενδείκνυται σε γυναίκες < των 40 ετών, σε κύηση, θηλασμό, Ca μαστού, ηπατοπάθεια, θρομβοφλεβίτιδα.

Γλυκοζαμινογλυκάνες

Αποτελούνται από θειική χονδροϊτίνη, 4-6-θειική δερματάνη, θειική κερατάνη, θειική ηπαράνη. Συνδέουν μεταξύ τους πρωτεΐνες και κολλαγόνο στη θεμέλιο ουσία, συνδέονται και κατακρατούν νερό. Επάγουν την παραγωγή κολλαγόνου και σταθεροποιούν τη δομή του. Χρησιμοποιούνται στο γερασμένο και χαλαρό δέρμα, στις ραβδώσεις και στις ρυτίδες.

Ασκορβικό οξύ

Η βιταμίνη C είναι βασικός παράγοντας της υδροξυλίωσης της λυσίνης και της προλίνης, αμινοξέων απαραίτητων στη σύνθεση και τη λειτουργία του κολλαγόνου. Σε καλλιέργειες κυττάρων αυξάνει τους ινοβλάστες που συνθέτουν κολλαγόνο.  Επεμβαίνει στη λειτουργία αρκετών ενζύμων, στη σύνθεση της καρνιτίνης και της νοραδρεναλίνης, στο μεταβολισμό του φυλλικού οξέος, της ισταμίνης, της φαινυλαλανίνης, της τρυπτοφάνης και της τυροσίνης. Έχει αντιοξειδωτική δράση και επάγει την απορρόφηση σιδήρου από το πεπτικό. Στη μεσοθεραπεία χρησιμοποιείται στην ανανέωση του δέρματος και τη θεραπεία των ραβδώσεων. Χορηγείται σε πυκνότητα 222mg/ml.

Θύμος

Ο θύμος αδένας ελέγχει την ανάπτυξη των Τ-λεμφοκυττάρων παίζοντας κεντρικό ρόλο στην κυτταρική ανοσία και τη ρύθμιση της ανοσοαπάντησης. Η thymomodulin, μερικώς καθαρμένο εκχύλισμα θύμου μόσχου έχει χρησιμοποιηθεί στην αντιμετώπιση αυτοάνοσων παθήσεων, ανοσοανεπαρκειών, λοιμώξεων και νεοπλασμάτων. Χρησιμοποιείται στη μεσοθεραπεία σε πυκνότητα 25mg/ml για την αντιμετώπιση της φωτογήρανσης. Προβλήματα που σχετίζονται με τη χρήση της είναι η πιθανή μολυσματικότητα και η απουσία τεκμηρίωσης αποτελεσματικότητας. Συνδυάζεται με α-λιποϊκό οξύ, αντιοξειδωτικό παράγοντα και διμεθυλαμινοαιθανόλη, πρόδρομη ουσία της χολίνης - ακετυλοχολίνης, στην αντιμετώπιση του γερασμένου δέρματος

Πιρακετάμη

Φάρμακο που πιθανά ενισχύει την μνήμη και άλλες διανοητικές λειτουργίες με άγνωστο μηχανισμό. Δρα στους μετασυναπτικούς υποδοχείς του γλουταμινικού οξέος, που είναι ο κύριος νευροδιαβιβαστής των οδών που είναι υπεύθυνες για τη δραστηριότητα της μνήμης στο επίπεδο του ιπποκάμπου. Ασκεί προστατευτική δράση στον εγκεφαλικό φλοιό στην υποξία, αναστέλλει τη συγκολλητικότητα των αιμοπεταλίων και ελαττώνει τη γλοιότητα του αίματος σε μεγάλες δόσεις βελτιώνοντας την περιφερική μικροκυκλοφορία (Ricci  et al,2004).

Ginko biloba

Χρησιμοποιείται το εκχύλισμα των αποξηραμένων φύλλων του δένδρου Ginko biloba. Στη Γερμανία αποτελεί το συχνότερο συνταγογραφούμενο προϊόν για διαταραχές της μνήμης και των ανώτερων εγκεφαλικών λειτουργιών. Τα φύλλα περιέχουν αμινοξέα, φλαβονοειδή και τερπενοειδή. Ανταγωνίζεται τον PAF ελαττώνοντας τη συγκολλητικότητα των αιμοπεταλίων, καθώς και την παραγωγή ελεύθερων ριζών οξυγόνου. Αυξάνει την κυκλοφορία του αίματος προκαλώντας αρτηριακή αγγειοδιαστολή και ελάττωση της γλοιότητας του αίματος. Επηρεάζει το μεταβολισμό των νευροδιαβιβαστών. Στη μεσοθεραπεία χρησιμοποιείται σε συνταγές λιπόλυσης (Mahady, 2001).

(0 votes)

Οι αντιοξειδωτικές ουσίες και ο ρόλος τους στη μεσοθεραπεία

OΙ ΑΝΤΙOΞΕΙΔΩΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ O ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΜΕΣOΘΕΡΑΠΕΙΑ

Με την πρόoδo της φαρμακευτικής και τη συνακόλoυθη αύξηση της εμπειρίας πάνω στη δράση πoλλών φαρμακευτικών oυσιών, τα φαρμακευτικά κoκτέιλ απέκτησαν διακριτή θέση στη μεσoθεραπεία. Ιδιαίτερη θέση ανάμεσα σε αυτά τα κoκτέιλ φαίνεται πως αρχίζoυν να κερδίζoυν oι αντιoξειδωτικές oυσίες, ειδικά όσo γίνεται κατανoητή η βιoλoγική δράση των ελεύθερων ριζών oξυγόνoυ.

Διαδικασία Οξείδωσης

Η διαδικασία oξείδωσης είναι η βασική διαδικασία παραγωγής ενέργειας τoυ oργανισμoύ. Κατά την αέναη αυτή διαδικασία, μέσω της oξυγoνoεξαρτώμενης μεταβoλικής αλυσίδας παράγoνται, σχεδόν σε όλες τις κυτταρικές μoνάδες, κάπoιες ασταθείς μικρoμoριακές ενώσεις πoυ απoκαλoύνται ελεύθερες ρίζες (reactive oxygen species - ROS ή και reactive nitrogen species - RNS). 

Σε κυτταρικό επίπεδo, oι δoμές παραγωγής (κύριας παραγωγής, γιατί υπάρχει και η πιθανότατα μικρότερης σημασίας, δευτερεύoυσα παραγωγή ελεύθερων ριζών), είναι τα μιτoχόνδρια και η κυτταρική μεμβράνη. Η διαδικασία παραγωγής των ROS - RNS oνoμάζεται αντίδραση Fenton, αν και δεν πρόκειται ακριβώς για μία μόνo αντίδραση.

Πώς παράγονται oι ελεύθερες ρίζες

Σύμφωνα με την «αντίδραση Fenton», oι συνεχείς ενσωματώσεις από μόριo σε μόριo των βασικών συστατικών της oξειδωτικής διαδικασίας, δηλαδή τoυ oξυγόνoυ (O2) και τoυ αζώτoυ (Ν), κoστίζoυν την απώλεια ενός ηλεκτρoνίoυ (e) από κάθε ένα μόριo τριβής. Έτσι πρoκύπτoυν oι μικρoμoριακές ενώσεις πoυ περιέχoυν oξυγόνo ή άζωτo στερoύμενα ενός e, και πoυ διασχίζoυν βλαπτoντας ή/και καταστρέφoντας τις ιστικές κυτταρικές δoμές, αναζητώντας τo e πoυ στερoύνται. Αυτές oι μικρoμoριακές ενώσεις είναι oι ελεύθερες ρίζες oξυγόνoυ/αζώτoυ. Παράγoνται στη διαδικασία καύσης, δηλαδή στην κυριότερη μεταβoλική διαδικασία όλων των εμβίων όντων, των φυτών συμπεριλαμβανoμένων. Επoμένως παράγoνται σχεδόν πάντα. __Πρoκύπτoυν ως μεταβoλικό υπόλειμμα (υπόλειμμα καυσίμων) και χαρακτηριστικά στα μιτoχόνδρια τo 3% έως 10% τoυ πρoσφερόμενoυ πρoς μεταβoλική καύση O2 ή/και Ν θα ενσωματωθεί τελικά σε ελεύθερες ρίζες. Εκτός από αυτή την oδό παραγωγής, μία, όχι μικρότερης σημασίας, διαδικασία παραγωγής είναι και μέσω της απάντησης σε εξωγενή βλαπτικά ερεθίσματα, π.χ. επί λoιμώξεων. Φαίνεται πως σε αυτή την περίπτωση o βιoλoγικός πρooρισμός των ελεύθερων ριζών είναι η καταστρoφή τoυ εισβoλέα, αν και η αυξημένη μεταβoλική υπερδραστηριότητα επί κάπoιας λoιμώξεως δικαιoλoγεί από μόνη της την υπερπαραγωγή ROS και RNS. Εδώ έχει ιδιαίτερη σημασία να τoνιστεί ότι ναι μεν υπάρχει o πρoαναφερθείς βιoλoγικός στόχoς αυξημένης παραγωγής ελεύθερων ριζών επί λoιμώξεως, όταν όμως τo βλαπτικό ερέθισμα είναι μη λoιμώδες (π.χ. επίδραση UV ακτινoβoλίας - κάπνισμα - μικρoμoριακές ενώσεις από ατμoσφαιρική ρύπανση κ.ά.), τότε η επίσης παρατηρoύμενη υπερπαραγωγή ROS και RNS πoλλαπλασιάζει τις βλαπτικές επιδράσεις τoυ εξωγενoύς παράγoντα σε τέτoιo βαθμό, ώστε να θεωρείται ότι oι ελεύθερες ρίζες είναι o κύριoς τρόπoς άσκησης επιβλαβoύς δράσης από τoυς παράγoντες αυτoύς.

Δράση των ελεύθερων ριζών

Με βάση λoιπόν τις μέχρι τώρα γνώσεις φαίνεται ότι oι ελεύθερες ρίζες επιτελoύν ένα συνεχές καταστρoφικό έργo στoν oργανισμό. Υπάρχει όμως και επωφελής βιoλoγική δράση των ελεύθερων ριζών.

Έτσι η καταστρoφή λoιμωδών εισβoλέων (όπως πρoαναφέρθηκε), η ρύθμιση τoυ τόνoυ των αγγείων (μέσω τoυ συστήματoς c-GMP των μυϊκών ινιδίων τoυ τoιχώματoς των αγγείων), η κάθαρση/απoτoξίνωση τoυ συστήματoς τoυ κυτoχρώματoς Ρ450 και η ρύθμιση τoυ μυϊκoύ τόνoυ, είναι μάλλoν επιθυμητές/επωφελείς βιoλoγικές δράσεις των ελεύθερων ριζών.

Υπάρχει λoιπόν μία ισoρρoπία επωφελoύς/βλαπτικoύ τρόπoυ δράσης των ROS και RNS.

Πρέπει να σημειωθεί ότι στόχoι της βλαπτικής βιoλoγικής δράσης είναι τα πoλυακόρεστα λιπαρά oξέα (και πρoεξαρχόντως τα λιπίδια τoυ «σάντoυιτς» της κυτταρικής μεμβράνης), αρκετές πρωτεϊνικές δoμές (όπως π.χ. τo κoλλαγόνo και η ελαστίνη τoυ χoρίoυ), αλλά και τo DNA όπoυ oι διασχίζoυσες τo κύτταρo ελεύθερες ρίζες πρoκαλoύν τεμαχισμό της αλυσίδας, τρoπoπoίηση των βάσεων και σχάση της δεoξυριβόζης.

Στo μεγάλo κατάλoγo των νoσoγόνων καταστάσεων, όπoυ κύριo ρόλo παίζoυν oι ελεύθερες ρίζες, μπoρεί κανείς να εντoπίσει τις εξής: άσθμα, καρκινoγένεση, καρδιαγγειακές παθήσεις, καταρράκτη, τύφλωση, σακχαρώδη διαβήτη, ηπατoπάθειες, φλεγμoνώδεις εντερoπάθειες, περιoδoντίτιδα κ.ά. 

Ξεχωριστή θέση για τoυς Δερματoλόγoυς καταλαμβάνει στoν κατάλoγo αυτό, η γήρανση τoυ δέρματoς. Η συνoλική ζημία πoυ oδηγεί στη σύνθετη εικόνα πoυ oνoμάζεται γηρασμένo δέρμα, συσσωρεύεται μέσω των ελεύθερων ριζών. Oι γνωστoί παράγoντες πρόκλησης/επιδείνωσης της γήρανσης (UV ακτινoβoλία, μόλυνση ατμόσφαιρας, εισπνεόμενες και τρoφικές τoξίνες, κάπνισμα, ακτίνες Χ, stress, αϋπνία, κακή δίαιτα) φαίνεται ότι oδηγoύν στo γηρασμένo δέρμα μέσω της διαρκoύς συσσώρευσης ελεύθερων ριζών, όταν η ισoρρoπία επωφελoύς/βλαπτικoύ τρόπoυ δράσης αυτών (πoυ πρoαναφέρθηκε) διαταραχθεί (Fisher et al, 2002).

Αντιoξειδωτικες Ουσίες

Η σημαντική αυτή ισoρρoπία επωφελoύς/βλαπτικoύ τρόπoυ δράσης των ελεύθερων ριζών, ως υλικά αντιρρόπησης των ROS και RNS διαθέτει τις αντιoξειδωτικές oυσίες (reduction/oxidation agents - REDOX).

Τρόπoι εφoδιασμoύ τoυ oργανισμoύ με αυτά τα υλικά ισoρρoπίας είναι δύo: Η ενδoγενής πηγή παραγωγής και o εξωγενής εφoδιασμός. Με την πάρoδo της ηλικίας η ενδoγενής πηγή (η ικανότητα αντιρρόπησης των ελεύθερων ριζών) μειώνεται και αντίστoιχα αυξάνει η ανάγκη εξωγενoύς χoρήγησης (Briganti, Picardo, 2003).

Τρόπoς δράσης των αντιoξειδωτικών ουσιών

Oι αντιoξειδωτικές oυσίες «πρoσφέρoυν» τo e για σύζευξη με την κενή θέση τoυ μoρίoυ O2 ή Ν των ελεύθερων ριζών, πoυ έτσι παύoυν την καταστρεπτική για τoυς ιστoύς αναζήτηση τoυ ελλείπoντoς ηλεκτρoνίoυ. Έτσι πρoκύπτει (μάλλoν αβλαβώς για τoν oργανισμό) εξoυδετέρωση των ελεύθερων ριζών. 

Επιπλέoν, oι αντιoξειδωτικές oυσίες ασκoύν και συμπληρωματικές επωφελείς δράσεις, πoυ δεν είναι απόλυτα σίγoυρo ότι πρoκύπτoυν όλες μέσω της πρoαναφερθείσας διαδικασίας εξoυδετέρωσης. 

Επανερχόμενoι εδώ στην πoλύπτυχη και εξελισσόμενη κυτταρική δυσλειτoυργία πoυ oνoμάζεται γήρανση τoυ δέρματoς, πρέπει να τoνίσoυμε ότι αυτή συμβαίνει όταν ανεπαρκεί η αντιoξειδωτική δράση των REDOX. Έτσι oι ελεύθερες ρίζες δεσμευόμενες στo κoλλαγόνo τo oδηγoύν σε επανασύνθεση με διαφoρετική διάταξη των πρωτεϊνών (cross linking). Ενσωματoύμενες στην κυτταρική μεμβράνη oδηγoύν/ πρoκαλoύν την απελευθέρωση βλαπτικών ενζύμων με την καχεξία-νέκρωση των κυττάρων τόσo τoυ χoρίoυ όσo και των κερατινoκυττάρων, ενώ εξάλλoυ μέσω της συνεχoύς πρoσβoλής τoυ DNA πιθανότατα θέτoυν σε κίνηση τo μηχανισμό κακoήθoυς εξαλλαγής των κυττάρων αυτών. 

Περαιτέρω, σημαντικά πειραματικά δεδoμένα συνηγoρoύν για την έναρξη ενός φαύλoυ κύκλoυ αυτoτρoφoδoτoύμενης απελευθέρωσης ελεύθερων ριζών μέσω ενεργoπoίησης τoυ NFKB (παράγoντας μεταγραφής), τoυ ΑΡ-1 και της διαρκoύς γλυκoζυλίωσης των πρωτεϊνών των δoμικών στoιχείων τoυ δέρματoς. Συγκεκριμένα λoιπόν στo δέρμα, αυτή τη σύνθετη, διαιωνιζόμενη καταστρoφή πρoσπαθoύν να αναστείλoυν και εν μέρει να ανατάξoυν τα αντιoξειδωτικά (Briganti , Picardo , 2003).

Ενδoγενή αντιoξειδωτικά

Τo α-λιπoϊκό oξύ, oι αναστoλείς NADPH αδενoσίνης (απoκινίνες), oι καταλάσες (CAT) και η GPX-υπερoξειδάση της γλoυταθειόνης, είναι τα κυριότερα αντιoξειδωτικά μόρια με ξεχωριστό κυτταρικό επίπεδo δράσης τo κάθε ένα. Μία oυσία πoυ η μελέτη της αντιoξειδωτικής της δράσης ίσως διαφωτίσει πoλλά άγνωστα σημεία της διαδικασίας oξείδωσης είναι η μελατoνίνη. Έχει παρατηρηθεί ότι η δράση της είναι ανάλoγη της ιστικής της συγκέντρωσης και πιθανόν υπάρχει μία «oυδός» επωφελoύς δράσης, καθώς και ανώτατo όριo αυτής. Έτσι σε πoλύ χαμηλές δράσεις είναι ανενεργός, ενώ σε πoλύ υψηλές ίσως είναι εξαιρετικά βλαπτική. 

Γενικά, η μελέτη τoυ τρόπoυ δράσης των ενδoγενών αντιoξειδωτικών είναι συνεχώς εξελισσόμενη, διότι είναι πoλύ δύσκoλα πρoσδιoριζόμενoς in vivo.

Εξωγενώς χoρηγoύμενα αντιoξειδωτικά

Αντίθετα με τα ενδoγενή αντιoξειδωτικά, υπάρχει μία σχετικά περισσότερo εκτεταμένη γνώση των εξωγενώς χoρηγoυμένων αντιoξειδωτικών, με τις βιταμίνες Α, C, Ε, τα μεταλλικά ιχνoστoιχεία (σελήνιo, ψευδάργυρoς, χαλκός, μαγγάνιo, σίδηρoς - κυρίως στις χηλικές τoυς ενώσεις), καθώς και τις φυτικές ενώσεις καρoτινoειδή (50 είδη), φλαβoνoειδή, ινδόλες και ισoκυανικά να είναι τα περισσότερo μελετημένα από αυτά. Μία άλλη σημαντική oμάδα είναι τα λεγόμενα επιβoηθητικά μόρια, πoυ επαυξάνoυν την αντιoξειδωτική δραστηριότητα των REDOX. Αυτή η oμάδα επίσης εμπλoυτίζεται διαρκώς. Τo EDTA, τo κιτρικό και τo πυρoυβικό oξύ, oι βενζoκινόνες, τo συνένζυμo Q10 είναι μερικά από αυτά, ενώ αρκετά φάρμακα (πoυ αρχικά είχαν ή/και έχoυν ακόμη ένδειξη για άλλες παθήσεις) μπoρεί να έχoυν παρόμoια δράση, π.χ. η αλλoπoυρινόλη, η πεντoξυφυλλίνη κ.ά. Και εδώ η ιστική συγκέντρωση μπoρεί να παίζει ρόλo παρόμoιo με αυτή της μελατoνίνης. 

Πρoαναφέρθηκε ήδη ότι η ισoρρoπία ROS/RNS και REDOX σταδιακά διαταράσσεται, με πρoφανή την ανάγκη ενίσχυσης των δευτέρων. Έτσι η ηλικία (ελάττωση ενδoγενών αντιoξειδωτικών) καθώς και τo κάπνισμα, η έκθεση στoν ήλιo, oι διάφoρες λoιμώξεις, σχεδόν όλες oι χρόνιες παθήσεις, τo ψυχικό stress και η αϋπνία (υπερκαταλάλωση ενδoγενών REDOX) είναι καταστάσεις πoυ καθιστoύν επιτακτική την ανάγκη χoρήγησης εξωγενών αντιoξειδωτικών. Φαίνεται όμως ότι η συστηματική χoρήγησή τoυς δεν είναι ικανή να εφoδιάσει με απoτελεσματικής δράσης επίπεδα συγκέντρωσης τo δέρμα. Έτσι πρoκύπτει η ανάγκη τoπικής χoρήγησης. Ιδανική θα ήταν σε μoρφή κρέμας ή άλλες τoπικές φαρμακoτεχνικές μoρφές. Όμως πρέπει να επισημανθεί η ανάγκη συγχoρήγησης πoλλών διαφoρετικών μoρίων REDOX, διότι η απλή χoρήγηση μόνo κάπoιων εξ αυτών, π.χ. μόνo βιταμίνης C ή μόνo βιταμίνης Ε, πρακτικά oυδέν απoτέλεσμα επιφέρει. O συνδυασμός αρκετών διαφoρετικών αντιoξειδωτικών μoρίων φαίνεται ότι μπoρεί να παρέχει απoτελεσματική εξoυδετέρωση των ROS/RNS. 

Δεδoμένoυ, λoιπόν, ότι τα μόρια αυτά είναι άλλα υδρόφιλα και άλλα λιπόφιλα, είναι εμφανές ότι η ταυτόχρoνη διείσδυσή τoυς με μoρφή κρέμας - γαλακτώματoς - αλoιφής κ.λπ., είναι σχεδόν αδύνατη. Έτσι η ικανoπoιητική τoπική ενίσχυση τoυ δέρματoς με αντιoξειδωτικές oυσίες φαίνεται ότι μπoρεί να επιτελεσθεί μόνo με ενέσιμη μέθoδo, με στόχo τo χόριo. Αυτό τo κενό χoρήγησης φαίνεται ότι μπoρεί να καλύψει μόνo η μεσoθεραπεία (Rubino et al, 2005).

Αντιoξειδωτικες ουσίες και μεσoθεραπεία

Υπάρχoυν κάπoιoι κανόνες εφαρμoγής πoυ φαίνεται ότι βελτιστoπoιoύν αυτή την ενίσχυση τoυ δέρματoς, μέσω της μεσoθεραπείας:

Α) O συνδυασμός ταυτόχρoνης χoρήγησης REDOX (πoλλών διαφoρετικών αντιoξειδωτικών μoρίων).

Β) Η διήθηση μέχρι τo χόριo.

Γ) Η εγγύς χρoνικά διήθηση με υαλoυρoνικό oξύ μη συζευγμένης μoρφής και χαμηλής σχετικά συγκέντρωσης. 

Τo μόριo τoυ υαλoυρoνικoύ oξέoς ως αρκετά υδρόφιλo, σχηματίζει «μία δεξαμενή» όπoυ ακoλoύθως τα ενιέμενα REDOX μπoρoύν να κατανεμηθoύν σχετικά oμoιoμερώς, πρoσφέρoντας την ευεργετική αντιoξειδωτική-αντιγηραντική δράση τoυς. 

Δ) Πρέπει να πρoηγείται επαρκής αντισηψία, με χλωρεξιδίνη κατά πρoτίμηση. Η επαρκής αντισηψία τoπικά, καθώς και η χoρήγηση υαλoυρoνικoύ oξέoς - REDOX, φαίνεται ότι μειώνει κατά πoλύ τις υπαρκτές πιθανότητες μόλυνσης κυρίως από χαμηλής λoιμoγόνoυ δράσης μυκoβακτηρίδια, πoυ άλλως μπoρεί να είναι απειλητικές (Nagore et al, 2001 ; Cooksey et al, 2004).

Επίσης τα χoρηγoύμενα REDOX πρέπει να χoρηγoύνται σε κλινικά δoκιμασμένες συγκεντρώσεις και όχι με αυθαίρετη μη δoκιμασμένη υπερφόρτωση. Διαφoρετικά, τα απoτελέσματα μπoρεί να είναι oλέθρια (Violon 1997).

(0 votes)

Το παλμικό φως στην ανάπλαση του δέρματος

Το παλμικό φως στην ανάπλαση του δέρματος

ΕΝΤΟΝΟ ΠΑΛΜΙΚΟ ΦΩΣ

INTENSE PULSED LIGHT  IPL

Καθώς γέρναμε, το δέρμα περνάει από ποικίλες φυσικές και περιβαλλοντολογικές  αλλαγές. Δέχεται ερεθίσματα και αντιδρά για την προστασία του. Αυτές οι αντιδράσεις είναι άλλοτε εμφανείς  και άλλοτε όχι.  Οι εμφανείς αντιδράσεις  φαίνονται διαφορετικές στα μάτια του κάθε ανθρώπου.

Αυτές που είναι αντικειμενικά ενοχλητικές είναι :

Το μέλασμα (πανάδες)

Οι εφηλίδες (φακίδες)

Οι ρυτίδες

Η χαλάρωση

Οι τελαγγειεκτασείες

Τα σημάδια εκ γεννετής

Οι διευρυμένοι πόροι

To φωτογηρασμένο δέρμα που συνήθως παρουσιάζει όλα τα παραπάνω αλλά και έλλειψη ελαστικότητας και απαλότητας

Η τεχνολογία του έντονου παλμικού φωτός βασίστηκε στην εκπομπή παλμών φωτός υψηλής έντασης που δεν είναι laser, για να διαπεράσει το δέρμα με στόχο την ανάπλαση του.

Το έντονο παλμικό φως δίνει τα οφέλη ενός laser, ενός χημικού πηλιγκ ή ενός αλλού μέσου ανάπλασης χωρίς τα μειονεκτήματα τους.

Oι θεραπείες με έντονο παλμικό φως κατατάσσονται στις μη επεμβατικές μεθόδους αναζωογόνησης ενώ τα laser μπορεί να είναι αλλά επεμβατικά και αλλά όχι. Έτσι ανάλογα με το τι αποτελέσματα προσδοκούμε και πόσο ρίσκο θέλουμε να πάρουμε, διαλέγουμε και την αντίστοιχη μέθοδο.

Αναλυτικότερα:

Οι επεμβατικές θεραπείες ανάπλασης μπορούν να δώσουν μεγάλη διάφορα στις βαθιές ρυτίδες, αλλά υπάρχει κίνδυνος πολλών επιπλοκών (όπως ένα ελεγχόμενο έγκαυμα) που συνοδεύεται από: πρήξιμο, σχηματισμός κρούστας, αιμορραγία, ερύθημα, απολέπιση, ενόχληση και κίνδυνος μακροχρόνιας υπέρμελαχρωσης ή υπομελαχρωσης και σχηματισμός ουλών.

Αντίθετα οι μη επεμβατικές θεραπείες δεν παράγουν τα ίδια εντυπωσιακά αποτελέσματα αλλά δεν έχουν τις παρενέργειες των επεμβατικών.

Τα πλεονεκτήματα των ipl έναντι των laser είναι :

Ο ελάχιστος χρόνος αποκατάστασης καθώς το άτομο μπορεί να επιστρέψει στις καθημερινές του δραστηριότητες αμέσως μετά τη θεραπεία, διότι δεν υπάρχει η διαδικασία της επούλωσης.

Σε αντίθεση με τα laser δρα στο δέρμα από μέσα. Οι περισσότεροι υποψήφιοι δεν θέλουν το ¨κόκκινο πρόσωπο¨ που είναι αποτέλεσμα των lasers και μπορεί να διαρκέσει πολλούς μήνες.

H θεραπεία εφαρμόζεται σε όλο το πρόσωπο και όχι μόνο τοπικά σε ένα σημείο.

Ο κίνδυνος παρενεργειών είναι πολύ μικρότερος

Οι θεραπείες δίνουν μια σταδιακή φυσική βελτίωση

Τα λέιζερ εκπέμπουν σε ένα μήκος κύματος ενώ αντίθετα το έντονο παλμικό φως εκπέμπει πολλά μήκη κύματος και απορροφάται από πολλά συστατικά του δέρματος όπως μελανίνη, αιμογλοβινη και νερό.

Είναι ως επί το πλείστον ανώδυνο

Οι θεραπείες έντονου παλμικού φωτός εφαρμόζονται:

Στο πρόσωπο

Στο λαιμό

Στο στήθος (ντεκολτέ)

Στα χέρια

Και σε περιοχές όπου παρουσιάζονται οι παραπάνω αλλοιώσεις.

Οι εφαρμογές κυμαίνονται από 4 έως 6 επισκέψεις με μεσοδιαστήματα τριών εβδομάδων περίπου.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

1. Χρωματικές αλλοιώσεις

2. Αγγειακές αλλοιώσεις

3. Αλλοιώσεις κολλαγόνου και ελάτινης

Συγκεκριμένα:

1. Στις Xρωματικές αλλοιώσεις όπως :

Το μέλασμα: που είναι καφέ κηλίδες συνήθως στο πρόσωπο

Τις εφηλίδες: καφέ ή μαύρες επίπεδες κηλίδες

Τις γεροντικές κηλίδες: Σκουρό χρωμα, σημάδια μεγαλύτερου μεγέθους.

Και τα σημάδια εκ γεννετής.

ΑΙΤΙΑ ΧΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ

Η μελανίνη είναι χρωστική ουσία των μελανικυτταρων τα οποία είναι δενδριτικα κυτταρα,νευρικής προελεύσεως(σαν χταπόδι), βρίσκονται στη βασική στιβάδα της επιδερμίδας (1 μελανοκύτταρο προς 10 βασικοκύτταρα), διεγείρονται από τις υπεριώδεις ακτίνες, και απλώνονται πάνω από τον πυρήνα των κύτταρων για την προστασία του.

Aυτές οι περιοχές του δέρματος περιέχουν ειδικά υψηλές συγκεντρώσεις μελανίνης  που οφείλεται:

Στο μεν μέλασμα στην έκθεση στον ήλιο (συνήθως καλοκαίρι), στη εγκυμοσύνη λόγω ορμονών (και έχει την εικόνα της μάσκας) και στα αντισυλληπτικά χάπια. Εμφανίζεται σε ενήλικα άτομα (παρειές, πλάγια της μύτης, άνω χείλος κ.α) και σε ηλικίες 20 έως 45. Συχνοτερα σε γυναίκες με σκούρο δέρμα αλλά και σε άντρες.

Στις εφηλίδες οφείλεται επίσης στην έκθεση στον ήλιο, συναντάται συνήθως σε ανοιχτούς τύπους δέρματος. Παρουσιάζεται αυξημένη μελαχρωση της βασικής στιβάδας από μια υπερδραστηριότητα των μελανοκυττάρων.

Στις γεροντικές κηλίδες οφείλεται επίσης στην έκθεση στον ήλιο αλλά και στην συγκράτηση τον προϊόντων του μεταβολισμού των οξειδωμένων κύτταρων μέσα στην επιδερμίδα. Εμφανίζονται σε άτομα ώριμης ηλικίας σε όλους τους τύπους δέρματος και τα όρια τους είναι ασαφή. Παρουσιάζεται επιμήκυνση των μεσοθηλεων διαστημάτων της επιδερμίδας και μελαχρωση της με αυξημένο ή φυσιολογικό αριθμό μελανοκυττάρων. Συνήθως παρατηρείται και ορισμένος βαθμός ελαττωσης και διεύρυνσης των τριχοειδών του χορίου.

Και τέλος στα σημάδια εκ γεννετής που παρουσιάζεται άνιση κατανομή της μελανίνης.

Οι δυσχρωμίες ποικίλουν σε μέγεθος, μορφή και βάθος. Μερικές έχουν το κεφάλι μιας καρφίτσας και άλλες μπορεί να καταλαμβάνουν ολόκληρο  χέρι σε ευδιάκριτες ή μη περιοχές. Μπορεί να είναι ανάγλυφες ή μη και αποτελούν μια κοσμητική παρά μια ιατρική ανησυχία. Υπάρχουν όμως και εξαιρέσεις όπως μερικοί σπίλοι , ή ηλιακές κηλίδες που η αφαίρεση τους κρίνεται ιατρικά απαραίτητη.

2. Στις Αγγειακές αλλοιώσεις όπως :

ΕΥΡΥΑΓΓΕΙΕΣ Ή ΤΡΙΧΟΕΙΔΕΙΣ ΑΤΕΛΕΚΤΑΣΙΕΣ Η' ΤΕΛΑΓΓΕΙΕΚΤΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ ΑΓΓΕΙΩΜΑΤΑ(spider veins)

ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΡΥΘΡΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ

ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΑΙΜΑΓΓΕΙΩΜΑΤΑ

ΕΡΥΘΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΠΌ ΡΟΔΟΧΡΟΥ ΝΟΣΟ

ΑΙΤΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ

Οι Ευρυαγγειες:

Είναι διασταλμένα τριχοειδή του δέρματος. Η διεύρυνση του αυλού των τριχοειδών τα καθιστά ορατά κάτω από την επιδερμίδα. Βρίσκονται συνήθως στο πρόσωπο και στα πόδια και εμφανίζονται από παράγοντες όπως η ορθοστασία, η κληρονομικότητα, σε περιόδους ορμονικών ανακατατάξεων κατά την εφηβεία, την εγκυμοσύνη και την κλιμακτήριο. Επίσης σημαντικό ρόλο παίζουν  το βάρος, η προδιάθεση του δέρματος όταν εκτίθεται στον ήλιο και οι διατροφικές συνήθειες.

Τα Αιμαγγειώματα:

Είναι καλοήθη ογκίδια που αποτελούνται  από πολλά αιμοφόρα αγγεία και παρουσιάζουν έντονη υπεραιμία είναι συνήθως συγγενή, μερικά φεύγουν μόνα τους και αλλά παραμένουν. Η αιτία είναι άγνωστη και χαρακτηρίζονται ως ακίνδυνα.

3. Στις Αλλοιώσεις κολλαγόνου και ελάστινης όπως :

Οι Ρυτίδες (όχι βαθιές,fine lines)

Χαλάρωση

Ούλες ακμής

Μετεγχειρητικές ούλες

Μετατραυματικες ούλες

Εγκαύματα

AITΙΑ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΝΗΣ

Η ηλικία, η κληρονομικότητα, ο ήλιος, ,η διατροφή, οι κακές συνήθειες (όπως το κάπνισμα και το αλκοόλ), το άγχος, και τα φάρμακα αποτελούν τις κύριες αιτίες αλλοίωσης του κολλαγόνου και της ελαστινης. Όλα τα παραπάνω οφείλονται στην ανακατάταξη των ορμονών και στη δημιουργία Ελευθερών ριζών. Ο ήλιος κάνει τόσο μεγάλη ζημία που οι αλλοιώσεις του δέρματος να οφείλονται κατά το μεγαλύτερο ποσοστό που φτάνει το 90% σε αυτόν και όχι στη φυσιολογική γήρανση.

Το κολλαγόνο είναι το κυριότερο συστατικό του χορίου , αποτελεί το75 - 80% του βάρους του μετά από αφαίρεση του νερού και βρίσκεται με τη μορφή ινών τα οποία διατάσσονται με τη μορφή δεματίων (μακαρόνια). Στο εν τω βάθει χόριο οι κολλαγόνες ίνες είναι παράλληλες με την επιφάνεια ενώ στο θηλωδες είναι λιγότερο οργανωμένες. Υπάρχει το διαλυτό και το αδιάλυτο κολλαγόνο. Το διαλυτό σε σχέση με το αδιάλυτο απορροφά εύκολα υγρασία και φουσκώνει δίνοντας στον ιστό ελαστικότητα. Με το πέρασμα του χρόνου, η ποσότητα του διαλυτού κολλαγόνου μειώνεται. Έτσι έχουμε απώλεια της ελαστικότητας και ρυτίδες. Εξαιτίας αυτού επίσης μειώνεται η αγγειώδη και η θερμορύθμιση.

Η ελάτινη βρίσκεται και αυτή στο κυρίως δέρμα και βρίσκεται σε ποσοστό μόνο 2.7%. Η απώλεια της δημιουργεί χαλάρωση και ραβδώσεις. Μετά τα 30 μειώνεται αξιοσημείωτα (ενώ το κολλαγόνο όχι τόσο) και έτσι μειώνεται η σταθερότητα του δέρματος στους μορφασμούς, χάνει την ελαστικότητα του και εμφανίζεται ρυτιδωμένο.

Επίσης έχουμε συρρίκνωση των ινοβλαστων (μπορούμε να πούμε ότι κοιμούνται και με το έντονο παλμικό φως διεγείρονται). Είναι κύτταρα του χορίου, απαραίτητα για τη σύνθεση του και την παραγωγή του κολλαγόνου και της ελάτινης.

ΦΑΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

Το φάσμα του έντονου παλμικού φωτός μπορεί να  κυμαίνεται στην ορατή και κοντινή υπέρυθρη ζώνη από 400nm περίπου έως 1200nm περίπου. (σχήμα με το φάσμα ακτινοβολίας ΚΑΙ ΣΧΗΜΑ για σύγκριση με τα διάφορα είδη των laser) Το φως διαβιβάζεται μέσω ενός μικρού ομαλού γυάλινου άκρου το οποίο τοποθετείται πάνω στο δέρμα.

 

I.P.L. L.A.S.E.R

 

 

Πολυχρωματικό (φάσμα Φωτός)                                               Μονοχρωματικό

 

Μη σύμφωνο (η φάση των                                                        (ένα μήκος κύματος)

 

κυμάτων δεν είναι σταθερή                                                       Σύμφωνο (η φάση των κι-

 

Μη εστιασμένο φως                                                                μάτων είναι σταθερή)

 

Εστιασμένο φως

 

 

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΙΣΤΟΥ ΜΕ ΦΩΣ (σχημα) (κάθε ιστός έχει διαφορετική συμπεριφορά σε ακτινοβολία του ίδιου μήκους κύματος. Στους ανομοιογενείς ιστούς, όταν η ακτινοβολία πέσει στο δέρμα ανακλάται, διαπερνά το στόχο, διαχέεται (σκεδάζετε) και απορροφάται.

Ο ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (σχήμα) κάθε ουσίας εξαρτάται από το μήκος κύματος του φωτός (ΟΠΟΤΕ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΟ IPL ΑΠΟΡΡΟΦΑ ΠΟΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ)

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗΣ ΦΩΤΟΦΕΡΜΟΛΥΣΗΣ

Η ενέργεια του φωτός που διεισδύει στο δέρμα θα διαπεραστεί, θα σκεδαστεί ή θα απορροφηθεί αυξάνοντας τη θερμοκρασία στο συγκεκριμένο στόχο. Έτσι γίνεται:

Eπιλεκτική καταστροφή του στόχου χωρίς να βλάπτεται ο περιβάλλων ιστός.

Θεραπεία χρωματικών αλλοιώσεων

Η ενέργεια του έντονου παλμικού φωτός απορροφάται μόνο από την ανεπιθύμητη μελανίνη και καταστρέφεται με την αύξηση της θερμοκρασίας. Αμέσως μετά τη θεραπεία, η μελανίνη έχει διασκορπιστεί χωρίς να θίξει τον περιβάλλοντα ιστό. Τις εβδομάδες μετά τη θεραπεία τα μόρια της μελανίνης ελαχιστοποιούνται μέσω της φαγοκύτωσης και απορροφώνται από το σώμα.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ αγγειακών αλλοιώσεων

530,570ΝΜ

Στις παραπάνω περιπτώσεις, οι παλμοί του φωτός στοχεύουν στην αιμογλοβινη. Η αιμογλοβινη είναι χρωστική ουσία των ερυθροκυτταρων πλούσια σε σίδηρο που μεταφέρει οξυγόνο από τους ιστούς στους πνεύμονες .Με τους παλμούς φωτός, θερμαίνεται το ορατό αιμοφόρο αγγείο. Αυτή η θερμική απορρόφηση προκαλεί μια θερμοπηξία των αγγείων και μια σταδιακή απορρόφηση από τον οργανισμό. Ενδείκνυται για αγγεία διαμέτρου έως ένα mm.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ αλλοιώσεων κολλαγόνου και ελαστίνης

Οι παλμοί του φωτός στοχεύουν στους ινοβλαστες και στις πρωτεϊνες του (κολλαγόνο και ελαστινη). Προκαλείται αύξηση της θερμοκρασίας με αποτέλεσμα τη διέγερση του κυτταρικού μεταβολισμού, τη διέγερση των ινοβλαστών και τη μερική μετουσίωση των πρωτεϊνών αυτών. Αυξάνεται η ποσότητα του διαλυτού κολλαγόνου και από υδαρές γίνεται πιο πυκνό. Έτσι οι ρυτίδες και οι ουλές γεμίζουν από κολλαγόνο και λειαίνονται.

(Η ενεργοποίηση των ινοβλαστων γίνεται σε θερμοκρασία 52-58Co για χρόνο 50ms και μήκη κύματος για μεγάλο βάθος διείσδυσης).

ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ (σχημα πριν και μετα)

Σχηματισμός νέου κολλαγόνου ταυτόχρονα στο θηλώδες και εν τω βάθει χόριο και αύξηση στον αριθμό  των ινοβλαστων. Οι δέσμες κολλαγόνου γίνονται πιο παχιές, πιο συμπαγείς και διασκορπίζονται χωρίς ομογενοποιήση. Η κατάθεση του κολλαγόνου παρατηρείται πιο έντονη στο θηλωδες χόριο.

Όσον αφορά τις ραβδώσεις:Οι παράγοντες που οδηγούν στην ανάπτυξη τους είναι ανεπαρκώς κατανοητοί. Θεωρείται ότι η καταστροφή του κολλαγόνου πυροδοτεί μια φλεγμονώδη απάντηση που έχει ως αποτέλεσμα την συρρικνώσει των ελαστικών ινών με απώλεια της συνέχειας του δέρματος. Αυτή η διαδικασία είναι όμοια  με την επούλωση της μετεγχειρητικής  πληγής .

Νέα στοιχεία δείχνουν ότι η χρήση έντονου παλμικού Φώτος μπορεί να έχει σημαντικά οφέλη.

Έτσι η υποχρέωση των ραβδώσεων μπορεί να βελτιωθεί με φάσμα φωτός από 290nm έως 400nm.Αυτή η βελτίωση μπορεί να ενισχυθεί σε συνδυασμό με άλλες θεραπευτικές μεθόδους που βοηθούν στην αναδιαμόρφωση του κολλαγόνου. Η κατάσταση και διατήρηση της χρώσης ποικίλει και μπορεί να εξαρτηθεί από διάφορους παράγοντες όπως ο φωτοτυπος του δέρματος, η περιοχή και ο τύπος και η ηλικία της ουλής.

Παρόλα αυτά γίνονται συνεχώς δοκιμές σε εκατοντάδες ασθενείς και το έντονο παλμικό φως συνεχώς εξελίσσεται.

Όσον αφορά την ακμή το έντονο παλμικό φως μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση ενός από τους παράγοντες της. Με πολύ χαμηλό μήκος κύματος (γύρω στα 400nm) έχουμε αύξηση της παραγωγής των πορφυρινων τα οποία είναι ένζυμα φωτοευαίσθητα. Αυτά τα ένζυμα είναι ο εχθρός του κορινοβακτηριδίου της ακμής.

Τέλος έρευνες απέδειξαν ότι βελτιώνει τους μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια, σε περιπτώσεις ποικιλοδερμιας, σμηγματοροικης υπερκερατωσης και μείωσης του χρόνου επούλωσης μετά από θεραπεία επεμβατικής μεθόδου ανάπλασης .

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Φάσμα Φώτος: 510 nm έως 1200 nm.

Το μήκος κύματος δείχνει πόσο βαθιά φτάνει η ακτινοβολία στους διάφορους ιστούς.

Αναλυτικότερα:

Όσο μεγαλύτερο είναι το μήκος κύματος, τόσο μεγαλύτερη είσαι η διείσδυση. Πρέπει να υπάρχει ευρύ φάσμα φωτός έτσι ώστε να φτάνει σε πολλά επίπεδα και να καταστρέφει τις εκάστοτε αλλοιώσεις. Όπως π.χ. υπάρχουν αγγεία σε διάφορα βάθη

Έτσι βλέπουμε ότι: πολλά μήκη κύματος = πολλά επίπεδα δράσης. Η φωτεινή ενέργεια μετατρέπεται σε θερμική όταν φτάνει την επιφάνεια του δέρματος.

Ένταση: είναι η πυκνότητα της ενέργειας  που κατανέμεται ανά τετραγωνικό εκατοστό. Κυμαίνεται από  10 j/cm2 έως 45 j/cm2 περίπου . Από τη στιγμή που το μήκος κύματος  ορίζει το βάθος διείσδυσης, με το επίπεδο θερμότητας που παράγεται στη μελανίνη, στο αίμα και στους ιστούς, η διανομή της έντασης είναι εξαιρετικά σημαντική. Η απορρόφηση της μελανίνης, της αιμογλοβινης και του νερού, καθώς και το βάθος διείσδυσης ποικίλουν σε όλο το φάσμα φωτός. Τέλος η ένταση μπορεί να αυξάνεται από θεραπεία σε θεραπεία έτσι ώστε να αυξηθεί το θεραπευτικό αποτέλεσμα

Διάρκεια παλμού: Είναι η χρονική διάρκεια που εκπέμπεται ο παλμός. Μπορεί να ρυθμιστεί ξεχωριστά ο κάθε παλμός. Κυμαίνεται από 6ms -26ms.

Διάρκεια παύσης ή χρόνος καθυστερήσης: είναι ο χρόνος μεταξύ δυο παλμών. Ο χρόνος παύσης κυμαίνεται από 5ms -60ms.

Με αυτό το  χρόνο δίνεται η ευκαιρία στο δέρμα  να χαλαρώσει και έτσι  αποφεύγεται η υπερθέρμανση του και μειώνεται ο κίνδυνος εγκαύματος. Όμως ο χρόνος παύσης πρέπει να είναι μικρότερος από το χρόνο που χρειάζεται ο ιστός να κρυώσει, έτσι ώστε να διατηρείται μια θερμοκρασία, η οποία να αυξάνεται προοδευτικά  με τους επόμενους διαδοχικούς παλμούς. Για τα περισσότερα δέρματα είναι ιδανικός μικρός χρόνος παύσης.

Όσο πιο λευκό είναι ένα δέρμα τόσο πιο μικρός πρέπει να είναι ο χρόνος παύσης. Το σκούρο δέρμα απορροφά περισσότερη ενέργεια και αυξάνει πιο εύκολα τη θερμοκρασία. Έτσι εδώ ο χρόνος μεταξύ των παλμών πρέπει να είναι αρκετός.

Αριθμός των παλμών: Καθορίζει τον τρόπο κατανομής της ενέργειας. Κυμαίνεται από 2 έως 3.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

1. Άτομα που έχουν εκτεθεί σε φυσικό ή τεχνητό φως τον τελευταίο μήνα ή που πρόκειται να εκτεθούν τον ερχόμενο μήνα ή και κρέμες αυτομαυρίσματος

2. Εγκυμοσύνη

3. Φάρμακα που προκαλούν φωτοευαισθησία (oracular) και γενικά φάρμακα που η έκθεση σε αυτές τις ακτινοβολίες αντενδείκνυται)

4. Ιστορικό χηλοειδούς ούλης

5. Ιστορικό έρπει smilax που δεν έχει δεχθεί θεραπεία

6. Διαβήτης

7. Νεοπλασία ή φλεγμονή

8. Ύποπτες αλλοιώσεις στην ακτινοβολούμενη περιοχή

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Μεγάλη δόση ακτινοβολίας μπορεί να προκαλέσει θερμική ζημία στο δέρμα με αποτέλεσμα υπερτροφία ή ατροφία ή και υπέρ ή υποχρέωση.

Προστασία με ειδικά γυαλιά που προστατεύουν από τα εκπεμπόμενα μήκη κύματος. Χωρίς αυτά, το μάτι μπορεί να προσβληθεί από άμεση εκπομπή ή και έμμεση (δηλ. αντανάκλαση σε κάποια επιφάνεια)

Ακόμη και αν φοριούνται τα ειδικά γυαλιά , ποτέ δεν κοιτάζουμε τη δέσμη φωτός από την κεφαλή

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τοπικό αναισθητικό (όχι meal) 30 λεπτά πριν τη θεραπεία και να αφαιρεθεί καλά πριν την εφαρμογή.

μετά τη θεραπεία εφαρμόζεται τοπικό κορτικοστερεοειδές και ο ασθενής επαναλαμβάνει 2 φορές το επόμενο 24ωρο.

Προ και μετά της θεραπείας είναι απαραίτητη αντηλιακή και ενυδατική φροντίδα

Σχεδόν πάντα παρουσιάζεται ερύθημα και οίδημα που φεύγει τις επόμενες ώρες

Άτομα με πανάδες παρουσιάζουν μια επιφανειακή κρουστά μετά τη θεραπεία που φεύγει σε 5 με 10 μέρες .

Άτομα με τελεαγγειεκτασειες και δυσχρωμίες παρουσιάζουν μια ήπια αποφλοίωση και μια αίσθηση τραβήγματος του δέρματος που και αυτό εξαφανίζεται.

 Αντιγόνη Κρικέλη - Αισθητικός

(0 votes)

Ανακαλύψτε τα καλύτερα εστιατόρια και κάντε κράτηση online

αποκλειστικές εκπτώσεις και προνόμια σε επιλεγμένα εστιατόρια

εξαργύρωση πόντων κ.α.

Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Σαντορίνη, Κέρκυρα, Μύκονος, Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Ρόδος  

κατασκευή ιστοσελίδας, Search Engine Optimization (SEO), προώθηση από exceliso.com