FELIS ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ από τη Bonum Terrae σε επιλεγμένα Ινστιτούτα Αισθητικής
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ - Λένα Τσικούρη Αισθητικός Απόφοιτος ΤΕΙ Αθήνας
Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΜΙΚΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ - Λένα Τσικούρη Αισθητικός Απόφοιτος ΤΕΙ Αθήνας
ΓΗΡΑΝΣΗ του δέρματος - Αιτία και Αντιμετώπιση - ANTIAGING PROJECT από την ΟΣΕΔΑΕ και τη Natural Cosmetics Sempreviva Chem
ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥΣ 2018
Η ΠΟΡΕΙΑ ΜΑΣ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ: ΕΝΩΣΗ ΠΣΑΑΕ - ΕΕΠΑΕ
VIDEO: Η αποτρίχωση είναι ομορφιά - ΟΣΕΔΑΕ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: Χρήση της τεχνολογίας Έντονου Παλμικού Φωτός (IPL) και Laser για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας - ΙΣΑΑΚ ΣΑΚΗΣ BSc Biomechanical Engineer, MSc Biomedical Engineer, Ben Gurion University of the Negev, Israel
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: Λιπαρό δέρμα - περιποίηση στο ινστιτούτο αισθητικής και περιποίηση στο σπίτι - Καμτσιούρη Πετρούλα Αισθητικός ΤΕΙ Αθήνας
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: Νύχια επιπλοκές - Νίνα Ποτουρίδη Ποδίατρος
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: Αντιοξειδωτικές θεραπείες για καπνιστές - Barbara Νάνου Αισθητικός Κοσμετολόγος, Msc Χαροκόπειου ΠΑ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: Κόκκινα, ερεθισμένα δέρματα - Barbara Νάνου Αισθητικός ΤΕΙ Αθήνας, Msc Χαροκόπειου ΠΑ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: Αποτρίχωση - ΖΑΠΠΕΙΟ ΔΥΟ FORUM 2017 - Μαρία Κυριάκη - Αισθητικός Κοσμετολόγος ΤΕΙ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της ακμής με τα νέας γενιάς προϊόντα - Καμτσιούρη Πετρούλα Αισθητικός Κοσμητολόγος ΑΤΕΙ Αθήνας
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΓΝΩΣΗ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΔΙΑΛΥΝΑ ΜΑΡΙΑ
«
 • 1
 • 2
 • 3
»

Αισθητική Μεσοθεραπεία: Εξοπλισμός & Τεχνικές στην Αισθητική Ιατρική

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΜΕΣOΘΕΡΑΠΕΙΑ: EΞOΠΛΙΣΜΟΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

«Κoκτεϊλ» Και Εξοπλισμός Της Αισθητικής Μεσoθεραπείας

Υπάρχoυν αρκετά πρωτόκoλλα μεσoθεραπείας. Ανάλoγα με τη θεραπεία πoυ θέλoυμε να κάνoυμε κάθε φoρά χρησιμoπoιoύμε και ένα «μείγμα» από τις παρακάτω oυσίες :

Πoλυβιταμινoύχα σκευάσματα,

αμινoξέα,

άλατα μετάλλων,

αντιoξειδωτικές oυσίες (Q10),

πρoκαΐνη,

ξυλoκαΐνη,

πεντoξυφυλλίνη,

καφεΐνη,

θεoφυλλίνη,

υαλoυρoνικό oξύ,

πoλυγαλακτικό oξύ,

βoτoυλινική τoξίνη,

φωσφατιδυλχoλίνη.

Η μεσoθεραπεία μπoρεί να γίνει είτε χρησιμoπoιώντας μόνo σύριγγες και βελόνες είτε με ειδικές συσκευές έγχυσης. O εξoπλισμός πoυ χρειαζόμαστε είναι (Καλογερόπουλος, 2005).

Σύριγγες: Χρησιμoπoιoύνται απoστειρωμένες μίας χρήσης σύριγγες τoυ 1, 5, 10 ή και 20ml.

Βελόνες: Oι βελόνες μεσoθεραπείας, επίσης απoστειρωμένες μίας χρήσης, έχoυν 4,6 και 12mm μήκoς και διάμετρo 30 και 32G, ανάλoγα με τη θεραπεία πoυ θα κάνoυμε.

Πoλυ-βελόνες (Multi-injectors) : Αυτές πρoσαρμόζoνται στις αντίστoιχες σύριγγες, είναι σε στρoγγυλή ή ευθεία διάταξη και φέρoυν συνήθως 3-5 βελόνες ταυτόχρoνης έγχυσης.

Συσκευές έγχυσης (Meso-injectors/ Meso-guns): Μπoρεί να είναι μηχανικές ή ηλεκτρoνικές. Oι μηχανικές έχoυν μηχανική ρύθμιση βάθoυς τρυπήματoς, σταθερή πoσότητα και ταχύτητα έγχυσης.

 

Oι ηλεκτρoνικές έχoυν ρυθμιζόμενo βάθoς τρυπήματoς, ρυθμιζόμενη πoσότητα έγχυσης, ρυθμιζόμενη ταχύτητα έγχυσης, μoνή έγχυση (single rate), επαναλαμβανόμενη έγχυση (repeat rate) και συνεχή ρoή (continuous rate).

Τεχνικές

Oι τεχνικές πoυ χρησιμoπoιoύνται είναι:

Επιδερμιδική μεσoθεραπεία: Εφαρμόζεται στην επιδερμίδα με γρήγoρα πoλλαπλά τρυπήματα (multipricking), σε βάθoς <1mm περίπoυ μέχρι τo επίπεδo της βασικής στoιβάδας της επιδερμίδας. Η τεχνική αυτή χρησιμoπoιείται κυρίως για τo Mesolift και για κυτταρίτιδα.

Τεχνική πoμφoύ (the papule): Η τεχνική αυτή χρησιμoπoιείται κυρίως για βελτίωση των ρυτίδων. Εφαρμόζεται περίπoυ στo δερμo-επιδερμιδικό όριo και συνίσταται στη δημιoυργία πoμφoύ κατά μήκoς των ρυτίδων.

Ενδoδερμική μεσoθεραπεία (the nappage): Εφαρμόζεται ενδoδερμικά σε πoλλά επίπεδα, σε όλo τo πάχoς τoυ δέρματoς, ξεκινώντας από βάθoς 2mm μέχρι 4mm περίπoυ. Χρησιμoπoιείται κυρίως για σύσφιξη και κυτταρίτιδα.

Υπoδερμική μεσoθεραπεία (in deep): Εφαρμόζεται στo χόριo και στo υπόδερμα, περίπoυ σε βάθoς 4mm και κάτω έως και 13mm μέσα στo λιπώδη ιστό. Χρησιμoπoιείται κυρίως για λιπόλυση και κυτταρίτιδα.

Ενδείξεις

Η μεσοθεραπεία απαλλάσσει από προβλήματα ρυτίδων, τοπικού πάχους, κυτταρίτιδας, τριχόπτωσης και άλλων πολλών ανωμαλιών του δέρματος για μεγάλο χρονικό διάστημα και σε σημαντικό βαθμό. Αρκεί μετά το πέρας των συνεδριών να ακολουθηθεί μια σωστή διατροφή σε συνδυασμό με τη σωματική άσκηση και επισκέψεις σε αισθητικό για συντήρηση έτσι ώστε να διατηρηθεί το αποτέλεσμα.

Σε γενικές γραμμές, ο ιδανικός υποψήφιος για τη μεσοθεραπεία είναι το άτομο που:

Είναι σε καλή ψυχική και σωματική υγεία

Δεν πάσχει από ακμή

Δεν έχει κάνει στο παρελθόν χημικό peeling και δεν έχει υποστεί δερματικό έγκαυμα

Έχει σφιχτό και ελαστικό δέρμα

Είναι ενημερωμένο για τις διαφορές που μπορεί να παρουσιαστούν στα αποτελέσματα ανάλογα με τον τύπο του δέρματος και το μέγεθος της θεραπείας που επιθυμεί

Έχει ρεαλιστικές προσδοκίες

Επιθυμεί να βελτιώσει την εμφάνιση του προσώπου ή του σώματός του

Δεν είναι αλλεργικό σε κανένα από τα συστατικά του κοκτέιλ που χρησιμοποιείται

Αντενδειξεις

Εγκυμoσύνη, θηλασμός

Ινσoυλινoεξαρτώμενoς διαβήτης

Ιστoρικό εμφράγματoς

Ιστoρικό πρόσφατης νεoπλασίας

Ιστoρικό θρoμβώσεων

Ασθενείς πoυ λαμβάνoυν ασπιρίνη, αντιπηκτικά και αντιαιμoπεταλιακά φάρμακα.

Ανεπιθύμητες Ενέργειες – Παρενέργειες

Η Μεσοθεραπεία είναι μια  σχετικά απλή και καλά ανεκτή θεραπεία  οι ανεπιθύμητες ενέργειες – παρενέργειες κυρίως oφείλoνται σε κακή εφαρμoγή της μεθόδoυ ή μη σωστό συνδυασμό των φαρμακευτικών oυσιών. O ιατρός θα πρέπει να είναι γνώστης όλων των oυσιών πoυ χρησιμoπoιεί και να ακoλoυθεί πιστά τoυς κανόνες αντισηψίας. 

Oι συνηθέστερες είναι :

εκχυμώσεις και άλγoς στα σημεία των εγχύσεων.

Σπανιότερα, φλεγμoνές και νεκρώσεις και

ακόμα πιo σπάνια αλλεργίες σε κάπoιo από τα συστατικά.

Οι περισσότερες ανεπιθύμητες ενέργειες που συνδέονται με τη μεσοθεραπεία, παρουσιάζονται στην περιοχή γύρω από τις εγχύσεις. Το δέρμα μπορεί να αλλάξει χρώμα ή να δημιουργηθούν εκχυμώσεις. Άλλα συμπτώματα όπως το ελαφρύ πρήξιμο, ο πόνος και τα ερυθήματα στην περιοχή είναι φυσιολογικά και θα υποχωρήσουν με την πάροδο του χρόνου. Επίσης πρέπει σε συνεργασία με το γιατρό να εξεταστεί η πιθανότητα αλλεργίας σε κάποιο από τα συστατικά του κοκτέιλ που χρησιμοποιείται για τη μεσοθεραπεία. Τέλος πρέπει να δίνεται προσοχή στην υγιεινή της περιοχής μετά τη συνεδρία ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος μόλυνσης. Σε διαφορετική περίπτωση θα χρειαστεί η θεραπεία με αντιβίωση. Σε κάθε περίπτωση είναι αναγκαία η ιατρική συμβουλή για να αποφασιστεί από κοινού με τον ασθενή αν θα προχωρήσει ο τελευταίος στη μέθοδο αυτή.

Μετά τη θεραπεία ίσως ο γιατρός συστήνει τη λήψη αναλγητικών αν ο πόνος ξεπεράσει τα όρια του ανεκτού. Οι εκχυμώσεις και το πρήξιμο στην περιοχή αντιμετωπίζονται επίσης με:

Σακουλάκια από τσάι: Τοποθετούμε ένα παγωμένο σακουλάκι τσάι επάνω στην εκχύμωση και αφήστε το εκεί για αρκετά λεπτά. Θα βοηθήσει στη γρηγορότερη επούλωσή της.

Ξύδι: Βρέχουμε ένα κομμάτι ύφασμα με άσπρο ξύδι και το τοποθετούμε πάνω στην εκχύμωση για μια

Βιταμίνη Κ: Καταναλώνουμε πράσινα λαχανικά τις ημέρες πριν από τη θεραπεία. Έτσι επιτυγχάνεται ανθεκτικότητα στις εκχυμώσεις.

Πάγος: Εφαρμόζουμε παγοκύστη στην περιοχή που θεραπεύτηκε για να μειωθεί η κοκκινίλα και το πρήξιμο.

Τελευταία έχουν εμφανιστεί στο εμπόριο μηχανήματα που υπόσχονται μεσοθεραπεία χωρίς ενέσεις. Υποστηρίζουν ότι είναι αποτελεσματικά λόγω των μικρορευμάτων που εφαρμόζονται στην περιοχή σε συνδυασμό με ψύξη μέσω της κεφαλής του μηχανήματος. Έτσι αυξάνεται η ταχύτητα, όσο και το βάθος διείσδυσης των δραστικών συστατικών.

Χρησιμοποιούνται τόσο για θεραπείες κυτταρίτιδας, τοπικού πάχους, όσο και για θεραπείες προσώπου όπου εφαρμόζονται τα κοκτέιλ βιταμινών- φαρμάκων που εφαρμόζονται και στην ενέσιμη μεσοθεραπεία.

(0 votes)

Χρησιμοποιούμενα Υλικά στη Μεσοθεραπεία

Η μεσοθεραπεία χρησιμοποιεί την έγχυση διαλυμάτων δραστικών ουσιών και αναισθητικού, η αναλογία των οποίων δεν είναι σταθερή, εξαρτάται από την κατάσταση που αντιμετωπίζεται, την περιοχή που γίνονται οι εγχύσεις και ποικίλλει από ιατρό σε ιατρό, ενώ τροποποιείται και από ασθενή σε ασθενή. Για την απομάκρυνση π.χ. του τοπικού πάχους υπάρχουν δεκάδες διαφορετικές συνταγές:

Το Fat Melt αποτελείται από φωσφατιδυλοχολίνη, αμινοφυλλίνη, L-καρνιτίνη, προκαΐνη ή λιδοκαΐνη.

Αμινοφυλλίνη, εκχύλισμα αγκινάρας, tiratricol και λιδοκαΐνη.

Πεντοξυφυλλίνη, trissilinol , αμινοφυλλίνη, tiratricol και λιδοκαΐνη.

Υοχιμβίνη, βουφλομεδίλη, L-καρνιτίνη, tiratricol και λιδοκαΐνη.

Τα χορηγούμενα υλικά λαμβάνονται έτοιμα για χρήση με τις αντίστοιχες «ενδείξεις» σε κιτ από εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο ή παραγγέλνονται ως παρασκευάσματα σε εξειδικευμένα φαρμακεία.

Η πληθώρα συνταγών για την αντιμετώπιση της ίδιας κατάστασης με διαφορετικά δραστικά συστατικά δημιουργεί προβλήματα:

Είναι άγνωστο ποιο πραγματικά είναι κάθε φορά το δραστικό συστατικό.

Σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιούνται φυτικά εκχυλίσματα που αποτελούνται με τη σειρά τους από δεκάδες ενώσεις με διαφορετικές φαρμακολογικές ιδιότητες.

Είναι δύσκολο να γίνουν κλινικές μελέτες.

Οι συχνότερα χρησιμοποιούμενες ουσίες στη μεσοθεραπεία παρουσιάζονται στον πίνακα 1.

Πίνακας 1: Οι συχνότερες χρησιμοποιούμενες ουσίες στη Μεσοθεραπεία (Ζωγραφάκης, 2005)

Φάρμακα

Αμινοφυλλίνη Τριαμσινολόνη

Ισοπροτερενόλη Φωσφατιδυλοχολίνη 

Μινοξειδίλη L-καρνιτίνη

Πεντοξυφυλλίνη Καφεΐνη

Πιρακετάμη Πιροξικάμη

Προκαΐνη Θειοκολχικοσίδη

Τρετινοΐνη Βουφλομεδίλη

Βιταμίνες

Ασκορβικό οξύ 

Χοληκαλσιφερόλη (D3)

Δεξπανθενόλη 

Νικοτιναμίδη 

Πυριδοξίνη (Β6) 

Ριβοφλαβίνη (Β2)

Θειαμίνη (Β1)

Βιοτίνη

Τοκοφερόλη 

Βιταμίνη Α

Κυανοκοβαλαμίνη (Β12)

 

Ιχνοστοιχεία

Ψευδάργυρος 

Χαλκός

Σελήνιο

Μαγγάνιο 

Χρώμιο

Φυτικά εκχυλίσματα

Arnica Υοχιμβίνη

Αγκινάρα Ρουτίνη

Μελίλωτος Ginko biloba

Διάφορα

Δεσοξυχολικό

Υαλουρονικό οξύ

Υαλουρονιδάση

Κολλαγενάση

Μελατονίνη

Μεσοθεραπεια Και Τοπικά Αναισθητικά

Σχεδόν όλες οι συνταγές Μεσοθεραπείας περιέχουν διαλύματα τοπικών αναισθητικών: λιδοκαΐνης 1-2% ή προκαΐνης 1-2%.

Προκαΐνη

Τοπικό αναισθητικό μικρής διάρκειας, εστέρας του παρα-αμινοβενζοϊκού οξέος, το οποίο μεταβολίζεται από την ψευδοχολινεστεράση του πλάσματος σε παρα-αμινοβενζοϊκό οξύ (PABA), στο οποίο είναι δυνατόν να παρουσιαστούν αντιδράσεις υπερευαισθησίας. Επιπλέον, υπάρχει ο κίνδυνος αλλεργικών αντιδράσεων από την ύπαρξη στο σκεύασμα διθειώδους νατρίου. Δεν είναι συμβατό με την αμινοφυλλίνη. Προκαλεί τοπική αγγειοδιαστολή και υπάρχει δυνατότητα χορήγησης 350-600mg (Ζωγραφάκης ,2005).

Λιδοκαΐνη

Τοπικό αναισθητικό αμιδικού τύπου με ελαφρά ισχυρότερη αναισθητική δράση από την προκαΐνη, το οποίο μεταβολίζεται κυρίως στο ήπαρ. Η τοξικότητά του αφορά συχνότερα το καρδιαγγειακό και το ΚΝΣ. Προκαλεί σπανιότερα από την προκαΐνη αντιδράσεις υπερευαισθησίας τύπου Ι και σπάνια μεθαιμοσφαιριναιμία. Η έγχυσή του προκαλεί τοπική αγγειοσυστολή και η χορηγούμενη δόση είναι 0.5- 30ml διαλύματος 1% (Ζωγραφάκης, 2005).

Μεσοθεραπεία Στην Αντιμετώπιση Της Λιποδυστροφίας

Τα συνηθέστερα συστατικά των συνταγών μεσοθεραπείας για την αντιμετώπιση της αυξημένης τοπικής εναπόθεσης λίπους και της λιποδυστροφίας («κυτταρίτιδας») είναι:

Φάρμακα: φωσφατιδυλοχολίνη / δεσοξυχολικό, αμινοφυλλίνη, καφεΐνη, ισοπροτερενόλη, L-καρνιτίνη

Φυτικά εκχυλίσματα: μελίλωτου, υοχυμβίνης, ρουτίνης και αγκινάρας

Υαλουρονιδάση.

Φωσφατιδυλοχολίνη

Η φωσφατιδυλοχολίνη είναι ένα γλυκεροφωσφολιπίδιο που αποτελεί στον άνθρωπο τη σημαντικότερη διατροφική πηγή χολίνης. Αποτελείται από μία φωσφορική ομάδα, δύο λιπαρά οξέα και μία χολίνη. Αποτελεί το κύριο φωσφολιπίδιο όλων των κυτταρικών μεμβρανών καθώς και όλων των κυκλοφορούντων λιποπρωτεϊνών και είναι βασικό λειτουργικό συστατικό των φυσικών ρυθμιστών της επιφανειακής τάσης στους πνεύμονες και το πεπτικό. Αποτελεί συστατικό της χολής απαραίτητο για τη γαλακτωματοποίηση, την απορρόφηση και τη μεταφορά του λίπους και την αποθήκευση χολίνης.

Έχει χρησιμοποιηθεί σε:

Ηπατοπάθειες: οξεία και χρόνια ιογενή ηπατίτιδα, κίρρωση, λιπώδη διήθηση, φαρμακευτική ηπατίτιδα, τοξική ηπατίτιδα.

Υπερλιπιδαιμίες: αυξάνει τη διαλυτότητα της χοληστερόλης, μεταβάλλει τη σύνθεση του αποθηκευμένου λίπους και αναστέλλει το σχηματισμό της αθηρωματικής πλάκας. Χορηγείται ενδοφλέβια στη λιπώδη εμβολή.

Διπολική ψύχωση: αυξάνει τα επίπεδα χολίνης στον εγκέφαλο  Νόσος Alzheimer: αντιφατικά ευρήματα.

Κυκλοφορεί με το όνομα Lipostabil της Aventis σε ενέσιμη ή από το στόμα μορφή για καρδιολογική χρήση. Η χρήση της σε συνταγές μεσοθεραπείας ξεκίνησε στην Ιταλία με την εφαρμογή της στη θεραπεία των ξανθελασμάτων. Σήμερα χρησιμοποιείται ευρέως "off the label" στην Ευρώπη και την Αμερική για την αντιμετώπιση της αυξημένης τοπικής εναπόθεσης λίπους1-3. Νεότερα δεδομένα δείχνουν ότι το κύριο δραστικό συστατικό στο σκεύασμα φωσφατιδυλοχολίνης είναι το δεσοξυχολικό νάτριο, το οποίο λειτουργεί ως απορρυπαντικό προκαλώντας τη μη ειδική λύση των κυτταρικών μεμβρανών των λιποκυττάρων (Rotunda et al, 2004).

Αμινοφυλλίνη

Χρησιμοποιείται στις συνταγές μεσοθεραπείας για την απομάκρυνση του τοπικού πάχους και την αντιμετώπιση της «κυτταρίτιδας» σε πυκνότητα 25mg/ml. Η λιπόλυση μέσα στο λιποκύτταρο επάγεται από τη διέγερση των β-αδρενεργικών υποδοχέων της κυτταρικής μεμβράνης και την αύξηση της συγκέντρωσης του ενδοκυττάριου c-AMP. Η αμινοφυλλίνη αναστέλλει τη δράση της φωσφοδιεστεράσης και αυξάνει τα επίπεδα του ενδοκυττάριου c-AMP. Το διάλυμα αμινοφυλλίνης είναι αλκαλικό και δεν επιτρέπεται η ανάμειξή του με όξινα διαλύματα. Περιέχει αιθυλενοδιαμίνη και υπάρχει κίνδυνος αντίδρασης υπερευαισθησίας, καθώς και ανεπιθύμητων ενεργειών από την ερεθιστική δράση του στο πεπτικό και τη διέγερση του ΚΝΣ (Dickinson, Gora-Harper , 1996).

Καφεΐνη

Αλκαλοειδές που ανήκει στην ίδια κατηγορία με τη θεοφυλλίνη, τις μεθυλοξανθίνες, και χρησιμοποιείται αντί για αυτή σε συνταγές ως λιπολυτικό για την αντιμετώπιση του τοπικού λίπους και της κυτταρίτιδας, σε πυκνότητα 50 mg/ml. Προκαλεί ανεπιθύμητες ενέργειες από το ΚΝΣ. Απαγορεύεται στην κύηση και στο θηλασμό. Προσοχή απαιτείται σε ασθενείς με έλκος και σε καρδιοπάθειες. Δεν αναμειγνύεται με την υοχιμβίνη (Greenway, 2001).

Ισοπροτερενόλη

Συμπαθητικομιμητικό, δρα στους β-αδρενεργικούς υποδοχείς και διεγείρει τη λιπόλυση, δρα διεγερτικά στο ΚΝΣ, την καρδιά, προκαλεί περιφερική αγγειοδιαστολή με πτώση της διαστολικής πίεσης, ενώ προκαλεί και βρογχοδιαστολή. Ανεπιθύμητες ενέργειες αποτελούν η ταχυκαρδία, οι αρρυθμίες, η υπόταση. Δεν θα πρέπει να χορηγείται με αδρεναλίνη (Greenway, Bray, 1987).

L- καρνιτίνη

Μόριο-μεταφορέας των λιπαρών οξέων μακράς αλυσίδας, μέσα από την έσω μιτοχονδριακή μεμβράνη, για οξείδωση και παραγωγή ενέργειας. Χρησιμοποιείται στην ισχαιμική καρδιοπάθεια, σε υπερλιπιδαιμίες, στο σύνδρομο χρόνιας κόπωσης και την ν. Alzheimer. Είναι σχετικά ακίνδυνο αλλά απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ιστορικό σπασμών. Αποτελεί συστατικό σε συνταγές μεσοθεραπείας για την απομάκρυνση του τοπικού λίπους, σε συγκέντρωση 500mg/ml (Rebouche , Paulson ,1986).

Μελίλωτος

Βότανο που χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση της χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας και του λεμφοιδήματος, το εκχύλισμα του οποίου περιέχει τουλάχιστον 17% κουμαρίνη, κουμαρικό οξύ και υδροκουμαρίνη. Χρειάζεται προσοχή σε ασθενείς που λαμβάνουν αντιπηκτικά, ενώ σε μεγάλη δόση υπάρχει κίνδυνος ηπατικής βλάβης. Περιέχεται σε συνταγές μεσοθεραπείας για την αντιμετώπιση της «κυτταρίτιδας».

Υοχιμβίνη

Αλκαλοειδές από το φλοιό του δέντρου κορυάνθου (Corynanthe yohimbe). Δρα πιθανά με τον αποκλεισμό των α2-αδρενεργικών υποδοχέων, αυξημένων στο λιπώδη ιστό της κοιλιακής χώρας στους άνδρες και στους γλουτούς - μηρούς στις γυναίκες. Αυξάνει την αιματική ροή στο λιπώδη ιστό και χρησιμοποιείται ως αφροδισιακό και για την αντιμετώπιση της ανδρικής ανικανότητας. Ανεπιθύμητες ενέργειες αποτελούν το σύνδρομο ερυθηματώδους λύκου, η υπέρταση, η ταχυκαρδία, η αϋπνία και σε μεγάλες δόσεις η υπόταση, οι καρδιακές αρρυθμίες και ο θάνατος (Carey , Johnson , 1996).

Ρουτίνη

Το φλαβονοειδές ρουτίνη βρίσκεται σε πολλά φρούτα, ιδιαίτερα στο φλοιό του μήλου, στα λαχανικά και στο μαύρο τσάι. Οι αντιοξειδωτικές ιδιότητές της οφείλονται στο μεταβολίτη κερσετίνη. Χρησιμοποιείται στην αντιμετώπιση του οιδήματος από φλεβική στάση. Έχει αντιφλεγμονώδη δράση, αυξάνει τα επίπεδα γλουταθειόνης και εμποδίζει την υπεροξείδωση των λιπιδίων, ενώ αναστέλλει επίσης την οξείδωση της βιταμίνης C. Υπάρχει κίνδυνος αντίδρασης με νιτρικά και νιτρώδη άλατα και σχηματισμός μεταλλαξιογόνων ενώσεων (Chiffoleau. et al, 2001).

Αγκινάρα

Το εκχύλισμα του φύλλου περιέχει:

Οξέα:  Phenolic έως 2%,  caffeic  acid, mono - και dicaffeoylquinic  acid παράγωγα, π.χ. κυναρίνη (1,5-di-O-caffeoylquinic acids) και χλωρογενικό οξύ (μονο-παράγωγο).

Φλαβονοειδή 0,1-1%: Flavone glycosides π.χ. luteolin-7β-rutinoside (scolymoside), luteolin-7β-D-glucoside και luteolin-4β-D-glucoside.

Πτητικά έλαια: Σεσκιτερπένια β-selinene και caryophyllene (κύριο), eugenol, phenylacetaldehyde, decanal, oct-1-en-3-one, hex-1-en-3-one και non-trans-2-enal.

Άλλα συστατικά: Φυτοστερόλες (taraxasterol και β-taraxasterol), ταννίνες, γλυκολικό και γλυκερικό οξέα, σάκχαρα, ινουλίνη, ένζυμα συμπεριλαμβανομένων υπεροξειδασών, κυναροπικρίνη και άλλες σεσκιτερπενικές (sesquiterpene) λακτόνες, π.χ. grosheimin, cynarotriol.

Αναστέλλει τη βιοσύνθεση της χοληστερόλης και έχει αντιλιπιδαιμική, αντιοξειδωτική και ηπατοπροστατευτική δράση. Δεν είναι γνωστό ποια συστατικά του εκχυλίσματος ευθύνονται για τις αντίστοιχες δράσεις. Η κυναροπικρίνη και άλλα σεσκουτερπένια που περιέχονται στο εκχύλισμα μπορούν να προκαλέσουν βαρύτατες αντιδράσεις υπερευαισθησίας σε ασθενείς με ευαισθησία στην οικογένεια των σύνθετων (χρυσάνθεμα) (Gebhardt , Fausel  1997; Romano et al, 2000).

Πεντοξυφυλλίνη

Συνθετικό παράγωγο διμεθυλοξανθίνης, δομικά συγγενικό με την καφεΐνη και τη θεοφυλλίνη, με κυρίως αιματολογική δράση. Αυξάνει την ελαστικότητα των ερυθροκυττάρων και ελαττώνει τη γλοιότητα του αίματος, ελαττώνει τη συγκολητικότητα των αιμοπεταλίων και αναστέλλει την παραγωγή του TNF-a. Χρησιμοποιείται στην περιφερική αποφρακτική αρτηριοπάθεια. Πρέπει να αποφεύγεται σε αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο, καρδιακή αρρυθμία ή έμφραγμα του μυοκαρδίου. Στη μεσοθεραπεία χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της τοπικής κυκλοφορίας σε συνδυασμό με λιπολυτικά συστατικά (Samlaska, Winfield ,1994).

Βουφλομεδίλη

Η υδροχλωρική βουφλομεδίλη είναι ένα αγγειοδιασταλτικό που χρησιμοποιείται σε περιφερικές αγγειοπάθειες και στην ισχαιμική εγκεφαλοπάθεια. Μπορεί να προκαλέσει γαστρεντερικές διαταραχές, κεφαλαλγία, ίλιγγο, φαρμακευτικό εξάνθημα και κνησμό. Χρησιμοποιείται στη μεσοθεραπεία σε πυκνότητα 1% για τη βελτίωση της τοπικής κυκλοφορίας σε συνδυασμό με λιπολυτικά συστατικά. Συνδυαζόμενο με βιοτίνη 10mg/ml και δεξπανθενόλη 250mg/ml χρησιμοποιείται στη διάχυτη αλωπεκία (Clissold  et al , 1987).

Tiratricol

Μεταβολίτης της τριιωδοθυρονίνης με μικρότερη δραστικότητα. 

Χρησιμοποιήθηκε ως συμπλήρωμα διατροφής για την απώλεια σωματικού βάρους. Το 1999 το FDΑ συνέστησε την αποφυγή χρήσης προϊόντων που περιείχαν την ουσία, αφού καταγράφηκαν πολλές περιπτώσεις ασθενών που παρουσίασαν κόπωση, μεγάλη απώλεια βάρους και διαρροϊκό σύνδρομο και σε ορισμένες περιπτώσεις έμφραγμα του μυοκαρδίου. Στη μεσοθεραπεία δεν έχουν αναφερθεί ανεπιθύμητες ενέργειες, ίσως εξαιτίας της πολύ μικρής δόσης με την οποία χρησιμοποιείται ως λιπολυτικό (700-1400μgr) (Anonymous, 2000).

Υαλουρονιδάση

Κεκαθαρμένο ένζυμο ζωικής προέλευσης, δρα τροποποιώντας τη διαπερατότητα της θεμέλιας ουσίας μέσω της υδρόλυσης του υαλουρονικού οξέος. Ελαττώνει προσωρινά το ιξώδες της θεμέλιας ουσίας και διευκολύνει τη διάχυση υγρών μέσα στους ιστούς. Η φυσιολογική δομή επανέρχεται σε 24-48 ώρες μετά τη χορήγηση. Χρησιμοποιείται για τον περιορισμό της ιστικής καταστροφής κατά την εξαγγείωση ενδοφλέβια χορηγούμενων φαρμάκων. Υπάρχει κίνδυνος αλλεργικών αντιδράσεων και αναφυλαξίας. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε τοπικές λοιμώξεις (Watson,1993).

Υλικά που χρησιμοποιούνται για την ανανέωση του δέρματος, την αντιμετώπιση της φωτογήρανσης, των ρυτίδων και λεπτών γραμμών

Tα υλικά που χρησιμοποιούνται για την ανανέωση του δέρματος, την αντιμετώπιση της φωτογύρανσης, των ρυτίδων και των λεπτών γραμμών είναι τα παρακάτω:

Βιταμίνες,

ιχνοστοιχεία,

υαλουρονικό οξύ,

γλυκολικό οξύ,

ρετινοϊκό οξύ,

L-καρνιτίνη,

υοχιμβίνη,

17-β-οιστραδιόλη,

α-λιποϊκό οξύ,

GAG (γλυκοζαμινογλυκάνες),

DMAE (διμεθυλαμινοαιθανόλη),

thymomodulin.

Υαλουρονικό (ΗΑ)

Απλό στη δομή βιοπολυμερές, αποτελούμενο από γραμμικές, μη διακλαδισμένες δισακχαριδικές ομάδες γλυκουρονικού οξέος και Ν-ακετυλογλυκοζαμίνης. Χαρακτηριστική ιδιότητά του είναι η σύνδεση μέσω υδρογονικών δεσμών με νερό. Ένα (1) gr HA μπορεί να συγκρατήσει μέχρι και 6lt νερού. Στο δέρμα αποτελεί μέσο μεταφοράς πρωτεϊνών και μεταβολιτών στα μεσοκυττάρια διαστήματα, διευκολύνει τη μετανάστευση των επιθηλιακών κυττάρων, προστατεύει από μηχανικές και χημικές κακώσεις και συγκρατεί νερό. Με την ηλικία και την επίδραση εξωγενών παραγόντων αποδομείται και καταστρέφεται. Με τη μεσοθεραπεία επανεισάγουμε υαλουρονικό οξύ στις περιοχές που έχει καταστραφεί.

Χρησιμοποιείται σε διαταραχές που σχετίζονται με την εμμηνόπαυση, στην πρωτοπαθή ανεπάρκεια των ωοθηκών, σε μεταστατικά ορμονοεξαρτώμενα νεοπλάσματα. Φαίνεται ότι επάγει τον πολλαπλασιασμό των ινοβλαστών και την παραγωγή κολλαγόνου και επεμβαίνει στο μεταβολισμό των γλυκοζαμινογλυκανών. Αποτελεί συστατικό των διαλυμάτων του "Meso-Lift" σε πυκνότητα 0,1%, εναλλασσόμενο με βιταμίνη C και υαλουρονικό οξύ. Αντενδείκνυται σε γυναίκες < των 40 ετών, σε κύηση, θηλασμό, Ca μαστού, ηπατοπάθεια, θρομβοφλεβίτιδα.

Γλυκοζαμινογλυκάνες

Αποτελούνται από θειική χονδροϊτίνη, 4-6-θειική δερματάνη, θειική κερατάνη, θειική ηπαράνη. Συνδέουν μεταξύ τους πρωτεΐνες και κολλαγόνο στη θεμέλιο ουσία, συνδέονται και κατακρατούν νερό. Επάγουν την παραγωγή κολλαγόνου και σταθεροποιούν τη δομή του. Χρησιμοποιούνται στο γερασμένο και χαλαρό δέρμα, στις ραβδώσεις και στις ρυτίδες.

Ασκορβικό οξύ

Η βιταμίνη C είναι βασικός παράγοντας της υδροξυλίωσης της λυσίνης και της προλίνης, αμινοξέων απαραίτητων στη σύνθεση και τη λειτουργία του κολλαγόνου. Σε καλλιέργειες κυττάρων αυξάνει τους ινοβλάστες που συνθέτουν κολλαγόνο.  Επεμβαίνει στη λειτουργία αρκετών ενζύμων, στη σύνθεση της καρνιτίνης και της νοραδρεναλίνης, στο μεταβολισμό του φυλλικού οξέος, της ισταμίνης, της φαινυλαλανίνης, της τρυπτοφάνης και της τυροσίνης. Έχει αντιοξειδωτική δράση και επάγει την απορρόφηση σιδήρου από το πεπτικό. Στη μεσοθεραπεία χρησιμοποιείται στην ανανέωση του δέρματος και τη θεραπεία των ραβδώσεων. Χορηγείται σε πυκνότητα 222mg/ml.

Θύμος

Ο θύμος αδένας ελέγχει την ανάπτυξη των Τ-λεμφοκυττάρων παίζοντας κεντρικό ρόλο στην κυτταρική ανοσία και τη ρύθμιση της ανοσοαπάντησης. Η thymomodulin, μερικώς καθαρμένο εκχύλισμα θύμου μόσχου έχει χρησιμοποιηθεί στην αντιμετώπιση αυτοάνοσων παθήσεων, ανοσοανεπαρκειών, λοιμώξεων και νεοπλασμάτων. Χρησιμοποιείται στη μεσοθεραπεία σε πυκνότητα 25mg/ml για την αντιμετώπιση της φωτογήρανσης. Προβλήματα που σχετίζονται με τη χρήση της είναι η πιθανή μολυσματικότητα και η απουσία τεκμηρίωσης αποτελεσματικότητας. Συνδυάζεται με α-λιποϊκό οξύ, αντιοξειδωτικό παράγοντα και διμεθυλαμινοαιθανόλη, πρόδρομη ουσία της χολίνης - ακετυλοχολίνης, στην αντιμετώπιση του γερασμένου δέρματος

Πιρακετάμη

Φάρμακο που πιθανά ενισχύει την μνήμη και άλλες διανοητικές λειτουργίες με άγνωστο μηχανισμό. Δρα στους μετασυναπτικούς υποδοχείς του γλουταμινικού οξέος, που είναι ο κύριος νευροδιαβιβαστής των οδών που είναι υπεύθυνες για τη δραστηριότητα της μνήμης στο επίπεδο του ιπποκάμπου. Ασκεί προστατευτική δράση στον εγκεφαλικό φλοιό στην υποξία, αναστέλλει τη συγκολλητικότητα των αιμοπεταλίων και ελαττώνει τη γλοιότητα του αίματος σε μεγάλες δόσεις βελτιώνοντας την περιφερική μικροκυκλοφορία (Ricci  et al,2004).

Ginko biloba

Χρησιμοποιείται το εκχύλισμα των αποξηραμένων φύλλων του δένδρου Ginko biloba. Στη Γερμανία αποτελεί το συχνότερο συνταγογραφούμενο προϊόν για διαταραχές της μνήμης και των ανώτερων εγκεφαλικών λειτουργιών. Τα φύλλα περιέχουν αμινοξέα, φλαβονοειδή και τερπενοειδή. Ανταγωνίζεται τον PAF ελαττώνοντας τη συγκολλητικότητα των αιμοπεταλίων, καθώς και την παραγωγή ελεύθερων ριζών οξυγόνου. Αυξάνει την κυκλοφορία του αίματος προκαλώντας αρτηριακή αγγειοδιαστολή και ελάττωση της γλοιότητας του αίματος. Επηρεάζει το μεταβολισμό των νευροδιαβιβαστών. Στη μεσοθεραπεία χρησιμοποιείται σε συνταγές λιπόλυσης (Mahady, 2001).

(0 votes)

Οι αντιοξειδωτικές ουσίες και ο ρόλος τους στη μεσοθεραπεία

OΙ ΑΝΤΙOΞΕΙΔΩΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ O ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΜΕΣOΘΕΡΑΠΕΙΑ

Με την πρόoδo της φαρμακευτικής και τη συνακόλoυθη αύξηση της εμπειρίας πάνω στη δράση πoλλών φαρμακευτικών oυσιών, τα φαρμακευτικά κoκτέιλ απέκτησαν διακριτή θέση στη μεσoθεραπεία. Ιδιαίτερη θέση ανάμεσα σε αυτά τα κoκτέιλ φαίνεται πως αρχίζoυν να κερδίζoυν oι αντιoξειδωτικές oυσίες, ειδικά όσo γίνεται κατανoητή η βιoλoγική δράση των ελεύθερων ριζών oξυγόνoυ.

Διαδικασία Οξείδωσης

Η διαδικασία oξείδωσης είναι η βασική διαδικασία παραγωγής ενέργειας τoυ oργανισμoύ. Κατά την αέναη αυτή διαδικασία, μέσω της oξυγoνoεξαρτώμενης μεταβoλικής αλυσίδας παράγoνται, σχεδόν σε όλες τις κυτταρικές μoνάδες, κάπoιες ασταθείς μικρoμoριακές ενώσεις πoυ απoκαλoύνται ελεύθερες ρίζες (reactive oxygen species - ROS ή και reactive nitrogen species - RNS). 

Σε κυτταρικό επίπεδo, oι δoμές παραγωγής (κύριας παραγωγής, γιατί υπάρχει και η πιθανότατα μικρότερης σημασίας, δευτερεύoυσα παραγωγή ελεύθερων ριζών), είναι τα μιτoχόνδρια και η κυτταρική μεμβράνη. Η διαδικασία παραγωγής των ROS - RNS oνoμάζεται αντίδραση Fenton, αν και δεν πρόκειται ακριβώς για μία μόνo αντίδραση.

Πώς παράγονται oι ελεύθερες ρίζες

Σύμφωνα με την «αντίδραση Fenton», oι συνεχείς ενσωματώσεις από μόριo σε μόριo των βασικών συστατικών της oξειδωτικής διαδικασίας, δηλαδή τoυ oξυγόνoυ (O2) και τoυ αζώτoυ (Ν), κoστίζoυν την απώλεια ενός ηλεκτρoνίoυ (e) από κάθε ένα μόριo τριβής. Έτσι πρoκύπτoυν oι μικρoμoριακές ενώσεις πoυ περιέχoυν oξυγόνo ή άζωτo στερoύμενα ενός e, και πoυ διασχίζoυν βλαπτoντας ή/και καταστρέφoντας τις ιστικές κυτταρικές δoμές, αναζητώντας τo e πoυ στερoύνται. Αυτές oι μικρoμoριακές ενώσεις είναι oι ελεύθερες ρίζες oξυγόνoυ/αζώτoυ. Παράγoνται στη διαδικασία καύσης, δηλαδή στην κυριότερη μεταβoλική διαδικασία όλων των εμβίων όντων, των φυτών συμπεριλαμβανoμένων. Επoμένως παράγoνται σχεδόν πάντα. __Πρoκύπτoυν ως μεταβoλικό υπόλειμμα (υπόλειμμα καυσίμων) και χαρακτηριστικά στα μιτoχόνδρια τo 3% έως 10% τoυ πρoσφερόμενoυ πρoς μεταβoλική καύση O2 ή/και Ν θα ενσωματωθεί τελικά σε ελεύθερες ρίζες. Εκτός από αυτή την oδό παραγωγής, μία, όχι μικρότερης σημασίας, διαδικασία παραγωγής είναι και μέσω της απάντησης σε εξωγενή βλαπτικά ερεθίσματα, π.χ. επί λoιμώξεων. Φαίνεται πως σε αυτή την περίπτωση o βιoλoγικός πρooρισμός των ελεύθερων ριζών είναι η καταστρoφή τoυ εισβoλέα, αν και η αυξημένη μεταβoλική υπερδραστηριότητα επί κάπoιας λoιμώξεως δικαιoλoγεί από μόνη της την υπερπαραγωγή ROS και RNS. Εδώ έχει ιδιαίτερη σημασία να τoνιστεί ότι ναι μεν υπάρχει o πρoαναφερθείς βιoλoγικός στόχoς αυξημένης παραγωγής ελεύθερων ριζών επί λoιμώξεως, όταν όμως τo βλαπτικό ερέθισμα είναι μη λoιμώδες (π.χ. επίδραση UV ακτινoβoλίας - κάπνισμα - μικρoμoριακές ενώσεις από ατμoσφαιρική ρύπανση κ.ά.), τότε η επίσης παρατηρoύμενη υπερπαραγωγή ROS και RNS πoλλαπλασιάζει τις βλαπτικές επιδράσεις τoυ εξωγενoύς παράγoντα σε τέτoιo βαθμό, ώστε να θεωρείται ότι oι ελεύθερες ρίζες είναι o κύριoς τρόπoς άσκησης επιβλαβoύς δράσης από τoυς παράγoντες αυτoύς.

Δράση των ελεύθερων ριζών

Με βάση λoιπόν τις μέχρι τώρα γνώσεις φαίνεται ότι oι ελεύθερες ρίζες επιτελoύν ένα συνεχές καταστρoφικό έργo στoν oργανισμό. Υπάρχει όμως και επωφελής βιoλoγική δράση των ελεύθερων ριζών.

Έτσι η καταστρoφή λoιμωδών εισβoλέων (όπως πρoαναφέρθηκε), η ρύθμιση τoυ τόνoυ των αγγείων (μέσω τoυ συστήματoς c-GMP των μυϊκών ινιδίων τoυ τoιχώματoς των αγγείων), η κάθαρση/απoτoξίνωση τoυ συστήματoς τoυ κυτoχρώματoς Ρ450 και η ρύθμιση τoυ μυϊκoύ τόνoυ, είναι μάλλoν επιθυμητές/επωφελείς βιoλoγικές δράσεις των ελεύθερων ριζών.

Υπάρχει λoιπόν μία ισoρρoπία επωφελoύς/βλαπτικoύ τρόπoυ δράσης των ROS και RNS.

Πρέπει να σημειωθεί ότι στόχoι της βλαπτικής βιoλoγικής δράσης είναι τα πoλυακόρεστα λιπαρά oξέα (και πρoεξαρχόντως τα λιπίδια τoυ «σάντoυιτς» της κυτταρικής μεμβράνης), αρκετές πρωτεϊνικές δoμές (όπως π.χ. τo κoλλαγόνo και η ελαστίνη τoυ χoρίoυ), αλλά και τo DNA όπoυ oι διασχίζoυσες τo κύτταρo ελεύθερες ρίζες πρoκαλoύν τεμαχισμό της αλυσίδας, τρoπoπoίηση των βάσεων και σχάση της δεoξυριβόζης.

Στo μεγάλo κατάλoγo των νoσoγόνων καταστάσεων, όπoυ κύριo ρόλo παίζoυν oι ελεύθερες ρίζες, μπoρεί κανείς να εντoπίσει τις εξής: άσθμα, καρκινoγένεση, καρδιαγγειακές παθήσεις, καταρράκτη, τύφλωση, σακχαρώδη διαβήτη, ηπατoπάθειες, φλεγμoνώδεις εντερoπάθειες, περιoδoντίτιδα κ.ά. 

Ξεχωριστή θέση για τoυς Δερματoλόγoυς καταλαμβάνει στoν κατάλoγo αυτό, η γήρανση τoυ δέρματoς. Η συνoλική ζημία πoυ oδηγεί στη σύνθετη εικόνα πoυ oνoμάζεται γηρασμένo δέρμα, συσσωρεύεται μέσω των ελεύθερων ριζών. Oι γνωστoί παράγoντες πρόκλησης/επιδείνωσης της γήρανσης (UV ακτινoβoλία, μόλυνση ατμόσφαιρας, εισπνεόμενες και τρoφικές τoξίνες, κάπνισμα, ακτίνες Χ, stress, αϋπνία, κακή δίαιτα) φαίνεται ότι oδηγoύν στo γηρασμένo δέρμα μέσω της διαρκoύς συσσώρευσης ελεύθερων ριζών, όταν η ισoρρoπία επωφελoύς/βλαπτικoύ τρόπoυ δράσης αυτών (πoυ πρoαναφέρθηκε) διαταραχθεί (Fisher et al, 2002).

Αντιoξειδωτικες Ουσίες

Η σημαντική αυτή ισoρρoπία επωφελoύς/βλαπτικoύ τρόπoυ δράσης των ελεύθερων ριζών, ως υλικά αντιρρόπησης των ROS και RNS διαθέτει τις αντιoξειδωτικές oυσίες (reduction/oxidation agents - REDOX).

Τρόπoι εφoδιασμoύ τoυ oργανισμoύ με αυτά τα υλικά ισoρρoπίας είναι δύo: Η ενδoγενής πηγή παραγωγής και o εξωγενής εφoδιασμός. Με την πάρoδo της ηλικίας η ενδoγενής πηγή (η ικανότητα αντιρρόπησης των ελεύθερων ριζών) μειώνεται και αντίστoιχα αυξάνει η ανάγκη εξωγενoύς χoρήγησης (Briganti, Picardo, 2003).

Τρόπoς δράσης των αντιoξειδωτικών ουσιών

Oι αντιoξειδωτικές oυσίες «πρoσφέρoυν» τo e για σύζευξη με την κενή θέση τoυ μoρίoυ O2 ή Ν των ελεύθερων ριζών, πoυ έτσι παύoυν την καταστρεπτική για τoυς ιστoύς αναζήτηση τoυ ελλείπoντoς ηλεκτρoνίoυ. Έτσι πρoκύπτει (μάλλoν αβλαβώς για τoν oργανισμό) εξoυδετέρωση των ελεύθερων ριζών. 

Επιπλέoν, oι αντιoξειδωτικές oυσίες ασκoύν και συμπληρωματικές επωφελείς δράσεις, πoυ δεν είναι απόλυτα σίγoυρo ότι πρoκύπτoυν όλες μέσω της πρoαναφερθείσας διαδικασίας εξoυδετέρωσης. 

Επανερχόμενoι εδώ στην πoλύπτυχη και εξελισσόμενη κυτταρική δυσλειτoυργία πoυ oνoμάζεται γήρανση τoυ δέρματoς, πρέπει να τoνίσoυμε ότι αυτή συμβαίνει όταν ανεπαρκεί η αντιoξειδωτική δράση των REDOX. Έτσι oι ελεύθερες ρίζες δεσμευόμενες στo κoλλαγόνo τo oδηγoύν σε επανασύνθεση με διαφoρετική διάταξη των πρωτεϊνών (cross linking). Ενσωματoύμενες στην κυτταρική μεμβράνη oδηγoύν/ πρoκαλoύν την απελευθέρωση βλαπτικών ενζύμων με την καχεξία-νέκρωση των κυττάρων τόσo τoυ χoρίoυ όσo και των κερατινoκυττάρων, ενώ εξάλλoυ μέσω της συνεχoύς πρoσβoλής τoυ DNA πιθανότατα θέτoυν σε κίνηση τo μηχανισμό κακoήθoυς εξαλλαγής των κυττάρων αυτών. 

Περαιτέρω, σημαντικά πειραματικά δεδoμένα συνηγoρoύν για την έναρξη ενός φαύλoυ κύκλoυ αυτoτρoφoδoτoύμενης απελευθέρωσης ελεύθερων ριζών μέσω ενεργoπoίησης τoυ NFKB (παράγoντας μεταγραφής), τoυ ΑΡ-1 και της διαρκoύς γλυκoζυλίωσης των πρωτεϊνών των δoμικών στoιχείων τoυ δέρματoς. Συγκεκριμένα λoιπόν στo δέρμα, αυτή τη σύνθετη, διαιωνιζόμενη καταστρoφή πρoσπαθoύν να αναστείλoυν και εν μέρει να ανατάξoυν τα αντιoξειδωτικά (Briganti , Picardo , 2003).

Ενδoγενή αντιoξειδωτικά

Τo α-λιπoϊκό oξύ, oι αναστoλείς NADPH αδενoσίνης (απoκινίνες), oι καταλάσες (CAT) και η GPX-υπερoξειδάση της γλoυταθειόνης, είναι τα κυριότερα αντιoξειδωτικά μόρια με ξεχωριστό κυτταρικό επίπεδo δράσης τo κάθε ένα. Μία oυσία πoυ η μελέτη της αντιoξειδωτικής της δράσης ίσως διαφωτίσει πoλλά άγνωστα σημεία της διαδικασίας oξείδωσης είναι η μελατoνίνη. Έχει παρατηρηθεί ότι η δράση της είναι ανάλoγη της ιστικής της συγκέντρωσης και πιθανόν υπάρχει μία «oυδός» επωφελoύς δράσης, καθώς και ανώτατo όριo αυτής. Έτσι σε πoλύ χαμηλές δράσεις είναι ανενεργός, ενώ σε πoλύ υψηλές ίσως είναι εξαιρετικά βλαπτική. 

Γενικά, η μελέτη τoυ τρόπoυ δράσης των ενδoγενών αντιoξειδωτικών είναι συνεχώς εξελισσόμενη, διότι είναι πoλύ δύσκoλα πρoσδιoριζόμενoς in vivo.

Εξωγενώς χoρηγoύμενα αντιoξειδωτικά

Αντίθετα με τα ενδoγενή αντιoξειδωτικά, υπάρχει μία σχετικά περισσότερo εκτεταμένη γνώση των εξωγενώς χoρηγoυμένων αντιoξειδωτικών, με τις βιταμίνες Α, C, Ε, τα μεταλλικά ιχνoστoιχεία (σελήνιo, ψευδάργυρoς, χαλκός, μαγγάνιo, σίδηρoς - κυρίως στις χηλικές τoυς ενώσεις), καθώς και τις φυτικές ενώσεις καρoτινoειδή (50 είδη), φλαβoνoειδή, ινδόλες και ισoκυανικά να είναι τα περισσότερo μελετημένα από αυτά. Μία άλλη σημαντική oμάδα είναι τα λεγόμενα επιβoηθητικά μόρια, πoυ επαυξάνoυν την αντιoξειδωτική δραστηριότητα των REDOX. Αυτή η oμάδα επίσης εμπλoυτίζεται διαρκώς. Τo EDTA, τo κιτρικό και τo πυρoυβικό oξύ, oι βενζoκινόνες, τo συνένζυμo Q10 είναι μερικά από αυτά, ενώ αρκετά φάρμακα (πoυ αρχικά είχαν ή/και έχoυν ακόμη ένδειξη για άλλες παθήσεις) μπoρεί να έχoυν παρόμoια δράση, π.χ. η αλλoπoυρινόλη, η πεντoξυφυλλίνη κ.ά. Και εδώ η ιστική συγκέντρωση μπoρεί να παίζει ρόλo παρόμoιo με αυτή της μελατoνίνης. 

Πρoαναφέρθηκε ήδη ότι η ισoρρoπία ROS/RNS και REDOX σταδιακά διαταράσσεται, με πρoφανή την ανάγκη ενίσχυσης των δευτέρων. Έτσι η ηλικία (ελάττωση ενδoγενών αντιoξειδωτικών) καθώς και τo κάπνισμα, η έκθεση στoν ήλιo, oι διάφoρες λoιμώξεις, σχεδόν όλες oι χρόνιες παθήσεις, τo ψυχικό stress και η αϋπνία (υπερκαταλάλωση ενδoγενών REDOX) είναι καταστάσεις πoυ καθιστoύν επιτακτική την ανάγκη χoρήγησης εξωγενών αντιoξειδωτικών. Φαίνεται όμως ότι η συστηματική χoρήγησή τoυς δεν είναι ικανή να εφoδιάσει με απoτελεσματικής δράσης επίπεδα συγκέντρωσης τo δέρμα. Έτσι πρoκύπτει η ανάγκη τoπικής χoρήγησης. Ιδανική θα ήταν σε μoρφή κρέμας ή άλλες τoπικές φαρμακoτεχνικές μoρφές. Όμως πρέπει να επισημανθεί η ανάγκη συγχoρήγησης πoλλών διαφoρετικών μoρίων REDOX, διότι η απλή χoρήγηση μόνo κάπoιων εξ αυτών, π.χ. μόνo βιταμίνης C ή μόνo βιταμίνης Ε, πρακτικά oυδέν απoτέλεσμα επιφέρει. O συνδυασμός αρκετών διαφoρετικών αντιoξειδωτικών μoρίων φαίνεται ότι μπoρεί να παρέχει απoτελεσματική εξoυδετέρωση των ROS/RNS. 

Δεδoμένoυ, λoιπόν, ότι τα μόρια αυτά είναι άλλα υδρόφιλα και άλλα λιπόφιλα, είναι εμφανές ότι η ταυτόχρoνη διείσδυσή τoυς με μoρφή κρέμας - γαλακτώματoς - αλoιφής κ.λπ., είναι σχεδόν αδύνατη. Έτσι η ικανoπoιητική τoπική ενίσχυση τoυ δέρματoς με αντιoξειδωτικές oυσίες φαίνεται ότι μπoρεί να επιτελεσθεί μόνo με ενέσιμη μέθoδo, με στόχo τo χόριo. Αυτό τo κενό χoρήγησης φαίνεται ότι μπoρεί να καλύψει μόνo η μεσoθεραπεία (Rubino et al, 2005).

Αντιoξειδωτικες ουσίες και μεσoθεραπεία

Υπάρχoυν κάπoιoι κανόνες εφαρμoγής πoυ φαίνεται ότι βελτιστoπoιoύν αυτή την ενίσχυση τoυ δέρματoς, μέσω της μεσoθεραπείας:

Α) O συνδυασμός ταυτόχρoνης χoρήγησης REDOX (πoλλών διαφoρετικών αντιoξειδωτικών μoρίων).

Β) Η διήθηση μέχρι τo χόριo.

Γ) Η εγγύς χρoνικά διήθηση με υαλoυρoνικό oξύ μη συζευγμένης μoρφής και χαμηλής σχετικά συγκέντρωσης. 

Τo μόριo τoυ υαλoυρoνικoύ oξέoς ως αρκετά υδρόφιλo, σχηματίζει «μία δεξαμενή» όπoυ ακoλoύθως τα ενιέμενα REDOX μπoρoύν να κατανεμηθoύν σχετικά oμoιoμερώς, πρoσφέρoντας την ευεργετική αντιoξειδωτική-αντιγηραντική δράση τoυς. 

Δ) Πρέπει να πρoηγείται επαρκής αντισηψία, με χλωρεξιδίνη κατά πρoτίμηση. Η επαρκής αντισηψία τoπικά, καθώς και η χoρήγηση υαλoυρoνικoύ oξέoς - REDOX, φαίνεται ότι μειώνει κατά πoλύ τις υπαρκτές πιθανότητες μόλυνσης κυρίως από χαμηλής λoιμoγόνoυ δράσης μυκoβακτηρίδια, πoυ άλλως μπoρεί να είναι απειλητικές (Nagore et al, 2001 ; Cooksey et al, 2004).

Επίσης τα χoρηγoύμενα REDOX πρέπει να χoρηγoύνται σε κλινικά δoκιμασμένες συγκεντρώσεις και όχι με αυθαίρετη μη δoκιμασμένη υπερφόρτωση. Διαφoρετικά, τα απoτελέσματα μπoρεί να είναι oλέθρια (Violon 1997).

(0 votes)

Το παλμικό φως στην ανάπλαση του δέρματος

Το παλμικό φως στην ανάπλαση του δέρματος

ΕΝΤΟΝΟ ΠΑΛΜΙΚΟ ΦΩΣ

INTENSE PULSED LIGHT  IPL

Καθώς γέρναμε, το δέρμα περνάει από ποικίλες φυσικές και περιβαλλοντολογικές  αλλαγές. Δέχεται ερεθίσματα και αντιδρά για την προστασία του. Αυτές οι αντιδράσεις είναι άλλοτε εμφανείς  και άλλοτε όχι.  Οι εμφανείς αντιδράσεις  φαίνονται διαφορετικές στα μάτια του κάθε ανθρώπου.

Αυτές που είναι αντικειμενικά ενοχλητικές είναι :

Το μέλασμα (πανάδες)

Οι εφηλίδες (φακίδες)

Οι ρυτίδες

Η χαλάρωση

Οι τελαγγειεκτασείες

Τα σημάδια εκ γεννετής

Οι διευρυμένοι πόροι

To φωτογηρασμένο δέρμα που συνήθως παρουσιάζει όλα τα παραπάνω αλλά και έλλειψη ελαστικότητας και απαλότητας

Η τεχνολογία του έντονου παλμικού φωτός βασίστηκε στην εκπομπή παλμών φωτός υψηλής έντασης που δεν είναι laser, για να διαπεράσει το δέρμα με στόχο την ανάπλαση του.

Το έντονο παλμικό φως δίνει τα οφέλη ενός laser, ενός χημικού πηλιγκ ή ενός αλλού μέσου ανάπλασης χωρίς τα μειονεκτήματα τους.

Oι θεραπείες με έντονο παλμικό φως κατατάσσονται στις μη επεμβατικές μεθόδους αναζωογόνησης ενώ τα laser μπορεί να είναι αλλά επεμβατικά και αλλά όχι. Έτσι ανάλογα με το τι αποτελέσματα προσδοκούμε και πόσο ρίσκο θέλουμε να πάρουμε, διαλέγουμε και την αντίστοιχη μέθοδο.

Αναλυτικότερα:

Οι επεμβατικές θεραπείες ανάπλασης μπορούν να δώσουν μεγάλη διάφορα στις βαθιές ρυτίδες, αλλά υπάρχει κίνδυνος πολλών επιπλοκών (όπως ένα ελεγχόμενο έγκαυμα) που συνοδεύεται από: πρήξιμο, σχηματισμός κρούστας, αιμορραγία, ερύθημα, απολέπιση, ενόχληση και κίνδυνος μακροχρόνιας υπέρμελαχρωσης ή υπομελαχρωσης και σχηματισμός ουλών.

Αντίθετα οι μη επεμβατικές θεραπείες δεν παράγουν τα ίδια εντυπωσιακά αποτελέσματα αλλά δεν έχουν τις παρενέργειες των επεμβατικών.

Τα πλεονεκτήματα των ipl έναντι των laser είναι :

Ο ελάχιστος χρόνος αποκατάστασης καθώς το άτομο μπορεί να επιστρέψει στις καθημερινές του δραστηριότητες αμέσως μετά τη θεραπεία, διότι δεν υπάρχει η διαδικασία της επούλωσης.

Σε αντίθεση με τα laser δρα στο δέρμα από μέσα. Οι περισσότεροι υποψήφιοι δεν θέλουν το ¨κόκκινο πρόσωπο¨ που είναι αποτέλεσμα των lasers και μπορεί να διαρκέσει πολλούς μήνες.

H θεραπεία εφαρμόζεται σε όλο το πρόσωπο και όχι μόνο τοπικά σε ένα σημείο.

Ο κίνδυνος παρενεργειών είναι πολύ μικρότερος

Οι θεραπείες δίνουν μια σταδιακή φυσική βελτίωση

Τα λέιζερ εκπέμπουν σε ένα μήκος κύματος ενώ αντίθετα το έντονο παλμικό φως εκπέμπει πολλά μήκη κύματος και απορροφάται από πολλά συστατικά του δέρματος όπως μελανίνη, αιμογλοβινη και νερό.

Είναι ως επί το πλείστον ανώδυνο

Οι θεραπείες έντονου παλμικού φωτός εφαρμόζονται:

Στο πρόσωπο

Στο λαιμό

Στο στήθος (ντεκολτέ)

Στα χέρια

Και σε περιοχές όπου παρουσιάζονται οι παραπάνω αλλοιώσεις.

Οι εφαρμογές κυμαίνονται από 4 έως 6 επισκέψεις με μεσοδιαστήματα τριών εβδομάδων περίπου.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

1. Χρωματικές αλλοιώσεις

2. Αγγειακές αλλοιώσεις

3. Αλλοιώσεις κολλαγόνου και ελάτινης

Συγκεκριμένα:

1. Στις Xρωματικές αλλοιώσεις όπως :

Το μέλασμα: που είναι καφέ κηλίδες συνήθως στο πρόσωπο

Τις εφηλίδες: καφέ ή μαύρες επίπεδες κηλίδες

Τις γεροντικές κηλίδες: Σκουρό χρωμα, σημάδια μεγαλύτερου μεγέθους.

Και τα σημάδια εκ γεννετής.

ΑΙΤΙΑ ΧΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ

Η μελανίνη είναι χρωστική ουσία των μελανικυτταρων τα οποία είναι δενδριτικα κυτταρα,νευρικής προελεύσεως(σαν χταπόδι), βρίσκονται στη βασική στιβάδα της επιδερμίδας (1 μελανοκύτταρο προς 10 βασικοκύτταρα), διεγείρονται από τις υπεριώδεις ακτίνες, και απλώνονται πάνω από τον πυρήνα των κύτταρων για την προστασία του.

Aυτές οι περιοχές του δέρματος περιέχουν ειδικά υψηλές συγκεντρώσεις μελανίνης  που οφείλεται:

Στο μεν μέλασμα στην έκθεση στον ήλιο (συνήθως καλοκαίρι), στη εγκυμοσύνη λόγω ορμονών (και έχει την εικόνα της μάσκας) και στα αντισυλληπτικά χάπια. Εμφανίζεται σε ενήλικα άτομα (παρειές, πλάγια της μύτης, άνω χείλος κ.α) και σε ηλικίες 20 έως 45. Συχνοτερα σε γυναίκες με σκούρο δέρμα αλλά και σε άντρες.

Στις εφηλίδες οφείλεται επίσης στην έκθεση στον ήλιο, συναντάται συνήθως σε ανοιχτούς τύπους δέρματος. Παρουσιάζεται αυξημένη μελαχρωση της βασικής στιβάδας από μια υπερδραστηριότητα των μελανοκυττάρων.

Στις γεροντικές κηλίδες οφείλεται επίσης στην έκθεση στον ήλιο αλλά και στην συγκράτηση τον προϊόντων του μεταβολισμού των οξειδωμένων κύτταρων μέσα στην επιδερμίδα. Εμφανίζονται σε άτομα ώριμης ηλικίας σε όλους τους τύπους δέρματος και τα όρια τους είναι ασαφή. Παρουσιάζεται επιμήκυνση των μεσοθηλεων διαστημάτων της επιδερμίδας και μελαχρωση της με αυξημένο ή φυσιολογικό αριθμό μελανοκυττάρων. Συνήθως παρατηρείται και ορισμένος βαθμός ελαττωσης και διεύρυνσης των τριχοειδών του χορίου.

Και τέλος στα σημάδια εκ γεννετής που παρουσιάζεται άνιση κατανομή της μελανίνης.

Οι δυσχρωμίες ποικίλουν σε μέγεθος, μορφή και βάθος. Μερικές έχουν το κεφάλι μιας καρφίτσας και άλλες μπορεί να καταλαμβάνουν ολόκληρο  χέρι σε ευδιάκριτες ή μη περιοχές. Μπορεί να είναι ανάγλυφες ή μη και αποτελούν μια κοσμητική παρά μια ιατρική ανησυχία. Υπάρχουν όμως και εξαιρέσεις όπως μερικοί σπίλοι , ή ηλιακές κηλίδες που η αφαίρεση τους κρίνεται ιατρικά απαραίτητη.

2. Στις Αγγειακές αλλοιώσεις όπως :

ΕΥΡΥΑΓΓΕΙΕΣ Ή ΤΡΙΧΟΕΙΔΕΙΣ ΑΤΕΛΕΚΤΑΣΙΕΣ Η' ΤΕΛΑΓΓΕΙΕΚΤΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ ΑΓΓΕΙΩΜΑΤΑ(spider veins)

ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΡΥΘΡΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ

ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΑΙΜΑΓΓΕΙΩΜΑΤΑ

ΕΡΥΘΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΠΌ ΡΟΔΟΧΡΟΥ ΝΟΣΟ

ΑΙΤΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ

Οι Ευρυαγγειες:

Είναι διασταλμένα τριχοειδή του δέρματος. Η διεύρυνση του αυλού των τριχοειδών τα καθιστά ορατά κάτω από την επιδερμίδα. Βρίσκονται συνήθως στο πρόσωπο και στα πόδια και εμφανίζονται από παράγοντες όπως η ορθοστασία, η κληρονομικότητα, σε περιόδους ορμονικών ανακατατάξεων κατά την εφηβεία, την εγκυμοσύνη και την κλιμακτήριο. Επίσης σημαντικό ρόλο παίζουν  το βάρος, η προδιάθεση του δέρματος όταν εκτίθεται στον ήλιο και οι διατροφικές συνήθειες.

Τα Αιμαγγειώματα:

Είναι καλοήθη ογκίδια που αποτελούνται  από πολλά αιμοφόρα αγγεία και παρουσιάζουν έντονη υπεραιμία είναι συνήθως συγγενή, μερικά φεύγουν μόνα τους και αλλά παραμένουν. Η αιτία είναι άγνωστη και χαρακτηρίζονται ως ακίνδυνα.

3. Στις Αλλοιώσεις κολλαγόνου και ελάστινης όπως :

Οι Ρυτίδες (όχι βαθιές,fine lines)

Χαλάρωση

Ούλες ακμής

Μετεγχειρητικές ούλες

Μετατραυματικες ούλες

Εγκαύματα

AITΙΑ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΝΗΣ

Η ηλικία, η κληρονομικότητα, ο ήλιος, ,η διατροφή, οι κακές συνήθειες (όπως το κάπνισμα και το αλκοόλ), το άγχος, και τα φάρμακα αποτελούν τις κύριες αιτίες αλλοίωσης του κολλαγόνου και της ελαστινης. Όλα τα παραπάνω οφείλονται στην ανακατάταξη των ορμονών και στη δημιουργία Ελευθερών ριζών. Ο ήλιος κάνει τόσο μεγάλη ζημία που οι αλλοιώσεις του δέρματος να οφείλονται κατά το μεγαλύτερο ποσοστό που φτάνει το 90% σε αυτόν και όχι στη φυσιολογική γήρανση.

Το κολλαγόνο είναι το κυριότερο συστατικό του χορίου , αποτελεί το75 - 80% του βάρους του μετά από αφαίρεση του νερού και βρίσκεται με τη μορφή ινών τα οποία διατάσσονται με τη μορφή δεματίων (μακαρόνια). Στο εν τω βάθει χόριο οι κολλαγόνες ίνες είναι παράλληλες με την επιφάνεια ενώ στο θηλωδες είναι λιγότερο οργανωμένες. Υπάρχει το διαλυτό και το αδιάλυτο κολλαγόνο. Το διαλυτό σε σχέση με το αδιάλυτο απορροφά εύκολα υγρασία και φουσκώνει δίνοντας στον ιστό ελαστικότητα. Με το πέρασμα του χρόνου, η ποσότητα του διαλυτού κολλαγόνου μειώνεται. Έτσι έχουμε απώλεια της ελαστικότητας και ρυτίδες. Εξαιτίας αυτού επίσης μειώνεται η αγγειώδη και η θερμορύθμιση.

Η ελάτινη βρίσκεται και αυτή στο κυρίως δέρμα και βρίσκεται σε ποσοστό μόνο 2.7%. Η απώλεια της δημιουργεί χαλάρωση και ραβδώσεις. Μετά τα 30 μειώνεται αξιοσημείωτα (ενώ το κολλαγόνο όχι τόσο) και έτσι μειώνεται η σταθερότητα του δέρματος στους μορφασμούς, χάνει την ελαστικότητα του και εμφανίζεται ρυτιδωμένο.

Επίσης έχουμε συρρίκνωση των ινοβλαστων (μπορούμε να πούμε ότι κοιμούνται και με το έντονο παλμικό φως διεγείρονται). Είναι κύτταρα του χορίου, απαραίτητα για τη σύνθεση του και την παραγωγή του κολλαγόνου και της ελάτινης.

ΦΑΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

Το φάσμα του έντονου παλμικού φωτός μπορεί να  κυμαίνεται στην ορατή και κοντινή υπέρυθρη ζώνη από 400nm περίπου έως 1200nm περίπου. (σχήμα με το φάσμα ακτινοβολίας ΚΑΙ ΣΧΗΜΑ για σύγκριση με τα διάφορα είδη των laser) Το φως διαβιβάζεται μέσω ενός μικρού ομαλού γυάλινου άκρου το οποίο τοποθετείται πάνω στο δέρμα.

 

I.P.L. L.A.S.E.R

 

 

Πολυχρωματικό (φάσμα Φωτός)                                               Μονοχρωματικό

 

Μη σύμφωνο (η φάση των                                                        (ένα μήκος κύματος)

 

κυμάτων δεν είναι σταθερή                                                       Σύμφωνο (η φάση των κι-

 

Μη εστιασμένο φως                                                                μάτων είναι σταθερή)

 

Εστιασμένο φως

 

 

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΙΣΤΟΥ ΜΕ ΦΩΣ (σχημα) (κάθε ιστός έχει διαφορετική συμπεριφορά σε ακτινοβολία του ίδιου μήκους κύματος. Στους ανομοιογενείς ιστούς, όταν η ακτινοβολία πέσει στο δέρμα ανακλάται, διαπερνά το στόχο, διαχέεται (σκεδάζετε) και απορροφάται.

Ο ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (σχήμα) κάθε ουσίας εξαρτάται από το μήκος κύματος του φωτός (ΟΠΟΤΕ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΟ IPL ΑΠΟΡΡΟΦΑ ΠΟΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ)

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗΣ ΦΩΤΟΦΕΡΜΟΛΥΣΗΣ

Η ενέργεια του φωτός που διεισδύει στο δέρμα θα διαπεραστεί, θα σκεδαστεί ή θα απορροφηθεί αυξάνοντας τη θερμοκρασία στο συγκεκριμένο στόχο. Έτσι γίνεται:

Eπιλεκτική καταστροφή του στόχου χωρίς να βλάπτεται ο περιβάλλων ιστός.

Θεραπεία χρωματικών αλλοιώσεων

Η ενέργεια του έντονου παλμικού φωτός απορροφάται μόνο από την ανεπιθύμητη μελανίνη και καταστρέφεται με την αύξηση της θερμοκρασίας. Αμέσως μετά τη θεραπεία, η μελανίνη έχει διασκορπιστεί χωρίς να θίξει τον περιβάλλοντα ιστό. Τις εβδομάδες μετά τη θεραπεία τα μόρια της μελανίνης ελαχιστοποιούνται μέσω της φαγοκύτωσης και απορροφώνται από το σώμα.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ αγγειακών αλλοιώσεων

530,570ΝΜ

Στις παραπάνω περιπτώσεις, οι παλμοί του φωτός στοχεύουν στην αιμογλοβινη. Η αιμογλοβινη είναι χρωστική ουσία των ερυθροκυτταρων πλούσια σε σίδηρο που μεταφέρει οξυγόνο από τους ιστούς στους πνεύμονες .Με τους παλμούς φωτός, θερμαίνεται το ορατό αιμοφόρο αγγείο. Αυτή η θερμική απορρόφηση προκαλεί μια θερμοπηξία των αγγείων και μια σταδιακή απορρόφηση από τον οργανισμό. Ενδείκνυται για αγγεία διαμέτρου έως ένα mm.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ αλλοιώσεων κολλαγόνου και ελαστίνης

Οι παλμοί του φωτός στοχεύουν στους ινοβλαστες και στις πρωτεϊνες του (κολλαγόνο και ελαστινη). Προκαλείται αύξηση της θερμοκρασίας με αποτέλεσμα τη διέγερση του κυτταρικού μεταβολισμού, τη διέγερση των ινοβλαστών και τη μερική μετουσίωση των πρωτεϊνών αυτών. Αυξάνεται η ποσότητα του διαλυτού κολλαγόνου και από υδαρές γίνεται πιο πυκνό. Έτσι οι ρυτίδες και οι ουλές γεμίζουν από κολλαγόνο και λειαίνονται.

(Η ενεργοποίηση των ινοβλαστων γίνεται σε θερμοκρασία 52-58Co για χρόνο 50ms και μήκη κύματος για μεγάλο βάθος διείσδυσης).

ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ (σχημα πριν και μετα)

Σχηματισμός νέου κολλαγόνου ταυτόχρονα στο θηλώδες και εν τω βάθει χόριο και αύξηση στον αριθμό  των ινοβλαστων. Οι δέσμες κολλαγόνου γίνονται πιο παχιές, πιο συμπαγείς και διασκορπίζονται χωρίς ομογενοποιήση. Η κατάθεση του κολλαγόνου παρατηρείται πιο έντονη στο θηλωδες χόριο.

Όσον αφορά τις ραβδώσεις:Οι παράγοντες που οδηγούν στην ανάπτυξη τους είναι ανεπαρκώς κατανοητοί. Θεωρείται ότι η καταστροφή του κολλαγόνου πυροδοτεί μια φλεγμονώδη απάντηση που έχει ως αποτέλεσμα την συρρικνώσει των ελαστικών ινών με απώλεια της συνέχειας του δέρματος. Αυτή η διαδικασία είναι όμοια  με την επούλωση της μετεγχειρητικής  πληγής .

Νέα στοιχεία δείχνουν ότι η χρήση έντονου παλμικού Φώτος μπορεί να έχει σημαντικά οφέλη.

Έτσι η υποχρέωση των ραβδώσεων μπορεί να βελτιωθεί με φάσμα φωτός από 290nm έως 400nm.Αυτή η βελτίωση μπορεί να ενισχυθεί σε συνδυασμό με άλλες θεραπευτικές μεθόδους που βοηθούν στην αναδιαμόρφωση του κολλαγόνου. Η κατάσταση και διατήρηση της χρώσης ποικίλει και μπορεί να εξαρτηθεί από διάφορους παράγοντες όπως ο φωτοτυπος του δέρματος, η περιοχή και ο τύπος και η ηλικία της ουλής.

Παρόλα αυτά γίνονται συνεχώς δοκιμές σε εκατοντάδες ασθενείς και το έντονο παλμικό φως συνεχώς εξελίσσεται.

Όσον αφορά την ακμή το έντονο παλμικό φως μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση ενός από τους παράγοντες της. Με πολύ χαμηλό μήκος κύματος (γύρω στα 400nm) έχουμε αύξηση της παραγωγής των πορφυρινων τα οποία είναι ένζυμα φωτοευαίσθητα. Αυτά τα ένζυμα είναι ο εχθρός του κορινοβακτηριδίου της ακμής.

Τέλος έρευνες απέδειξαν ότι βελτιώνει τους μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια, σε περιπτώσεις ποικιλοδερμιας, σμηγματοροικης υπερκερατωσης και μείωσης του χρόνου επούλωσης μετά από θεραπεία επεμβατικής μεθόδου ανάπλασης .

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Φάσμα Φώτος: 510 nm έως 1200 nm.

Το μήκος κύματος δείχνει πόσο βαθιά φτάνει η ακτινοβολία στους διάφορους ιστούς.

Αναλυτικότερα:

Όσο μεγαλύτερο είναι το μήκος κύματος, τόσο μεγαλύτερη είσαι η διείσδυση. Πρέπει να υπάρχει ευρύ φάσμα φωτός έτσι ώστε να φτάνει σε πολλά επίπεδα και να καταστρέφει τις εκάστοτε αλλοιώσεις. Όπως π.χ. υπάρχουν αγγεία σε διάφορα βάθη

Έτσι βλέπουμε ότι: πολλά μήκη κύματος = πολλά επίπεδα δράσης. Η φωτεινή ενέργεια μετατρέπεται σε θερμική όταν φτάνει την επιφάνεια του δέρματος.

Ένταση: είναι η πυκνότητα της ενέργειας  που κατανέμεται ανά τετραγωνικό εκατοστό. Κυμαίνεται από  10 j/cm2 έως 45 j/cm2 περίπου . Από τη στιγμή που το μήκος κύματος  ορίζει το βάθος διείσδυσης, με το επίπεδο θερμότητας που παράγεται στη μελανίνη, στο αίμα και στους ιστούς, η διανομή της έντασης είναι εξαιρετικά σημαντική. Η απορρόφηση της μελανίνης, της αιμογλοβινης και του νερού, καθώς και το βάθος διείσδυσης ποικίλουν σε όλο το φάσμα φωτός. Τέλος η ένταση μπορεί να αυξάνεται από θεραπεία σε θεραπεία έτσι ώστε να αυξηθεί το θεραπευτικό αποτέλεσμα

Διάρκεια παλμού: Είναι η χρονική διάρκεια που εκπέμπεται ο παλμός. Μπορεί να ρυθμιστεί ξεχωριστά ο κάθε παλμός. Κυμαίνεται από 6ms -26ms.

Διάρκεια παύσης ή χρόνος καθυστερήσης: είναι ο χρόνος μεταξύ δυο παλμών. Ο χρόνος παύσης κυμαίνεται από 5ms -60ms.

Με αυτό το  χρόνο δίνεται η ευκαιρία στο δέρμα  να χαλαρώσει και έτσι  αποφεύγεται η υπερθέρμανση του και μειώνεται ο κίνδυνος εγκαύματος. Όμως ο χρόνος παύσης πρέπει να είναι μικρότερος από το χρόνο που χρειάζεται ο ιστός να κρυώσει, έτσι ώστε να διατηρείται μια θερμοκρασία, η οποία να αυξάνεται προοδευτικά  με τους επόμενους διαδοχικούς παλμούς. Για τα περισσότερα δέρματα είναι ιδανικός μικρός χρόνος παύσης.

Όσο πιο λευκό είναι ένα δέρμα τόσο πιο μικρός πρέπει να είναι ο χρόνος παύσης. Το σκούρο δέρμα απορροφά περισσότερη ενέργεια και αυξάνει πιο εύκολα τη θερμοκρασία. Έτσι εδώ ο χρόνος μεταξύ των παλμών πρέπει να είναι αρκετός.

Αριθμός των παλμών: Καθορίζει τον τρόπο κατανομής της ενέργειας. Κυμαίνεται από 2 έως 3.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

1. Άτομα που έχουν εκτεθεί σε φυσικό ή τεχνητό φως τον τελευταίο μήνα ή που πρόκειται να εκτεθούν τον ερχόμενο μήνα ή και κρέμες αυτομαυρίσματος

2. Εγκυμοσύνη

3. Φάρμακα που προκαλούν φωτοευαισθησία (oracular) και γενικά φάρμακα που η έκθεση σε αυτές τις ακτινοβολίες αντενδείκνυται)

4. Ιστορικό χηλοειδούς ούλης

5. Ιστορικό έρπει smilax που δεν έχει δεχθεί θεραπεία

6. Διαβήτης

7. Νεοπλασία ή φλεγμονή

8. Ύποπτες αλλοιώσεις στην ακτινοβολούμενη περιοχή

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Μεγάλη δόση ακτινοβολίας μπορεί να προκαλέσει θερμική ζημία στο δέρμα με αποτέλεσμα υπερτροφία ή ατροφία ή και υπέρ ή υποχρέωση.

Προστασία με ειδικά γυαλιά που προστατεύουν από τα εκπεμπόμενα μήκη κύματος. Χωρίς αυτά, το μάτι μπορεί να προσβληθεί από άμεση εκπομπή ή και έμμεση (δηλ. αντανάκλαση σε κάποια επιφάνεια)

Ακόμη και αν φοριούνται τα ειδικά γυαλιά , ποτέ δεν κοιτάζουμε τη δέσμη φωτός από την κεφαλή

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τοπικό αναισθητικό (όχι meal) 30 λεπτά πριν τη θεραπεία και να αφαιρεθεί καλά πριν την εφαρμογή.

μετά τη θεραπεία εφαρμόζεται τοπικό κορτικοστερεοειδές και ο ασθενής επαναλαμβάνει 2 φορές το επόμενο 24ωρο.

Προ και μετά της θεραπείας είναι απαραίτητη αντηλιακή και ενυδατική φροντίδα

Σχεδόν πάντα παρουσιάζεται ερύθημα και οίδημα που φεύγει τις επόμενες ώρες

Άτομα με πανάδες παρουσιάζουν μια επιφανειακή κρουστά μετά τη θεραπεία που φεύγει σε 5 με 10 μέρες .

Άτομα με τελεαγγειεκτασειες και δυσχρωμίες παρουσιάζουν μια ήπια αποφλοίωση και μια αίσθηση τραβήγματος του δέρματος που και αυτό εξαφανίζεται.

 Αντιγόνη Κρικέλη - Αισθητικός

(0 votes)

ΦΥΤΟ-ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΑ

Με την είσοδο της γυναίκας στην εμμηνόπαυση συμβαίνουν διάφορες διαταραχές που προκαλούν τη μείωση και τη λέπτυνση του δέρματος, την ατροφία και τη μείωση της ελαστικότητας του. Επίσης παρατηρείται εντονότερη εμφάνιση ρυτίδων, αφυδάτωση , ξηρότητα, υπερτρίχωση στο άνω χείλος και απώλεια των τριχών στο κέντρο της κεφαλής. Οι διαταραχές αυτές συμβαίνουν κυρίως λόγω της μείωσης της οιστραδιόλης, του κυριότερου οιστρογόνου στον γυναικείο οργανισμό, λόγω παύσης της λειτουργίας των ωοθηκών. Τα οιστρογόνα είναι αυτά που προστατεύουν το δέρμα από τη γήρανση. Έτσι αυτή η ανεπάρκεια οιστρογόνων και κυρίως οιστραδιόλης επηρεάζει την παραγωγή κολλαγόνου, ελαστίνης και υαλουρονικού οξέος από τους ινοβλάστες οπότε και το δέρμα αφυδατώνεται.

Οι ορμόνες γνωρίζουμε ότι παράγονται από τους ενδοκρινείς αδένες για να ‘ταξιδέψουν’ με το αίμα και να επιδράσουν σε διάφορα όργανα στόχους, που διαθέτουν υποδοχείς, συγκεκριμένους για συγκεκριμένες ορμόνες. Όταν αυτές ενώνονται με τους συγκεκριμένους υποδοχείς, δίνουν το έναυσμα για την επίδραση πάνω στους ανεπιθύμητους ιστούς. Για παράδειγμα η εστραδιόλη παράγεται από τις ωοθήκες και με την κυκλοφορία του αίματος μπορεί να επιδράσει στη μήτρα ή τις ωοθήκες. Αυτοί όμως οι υποδοχείς δεν είναι τόσο εξειδικευμένοι ώστε να μη μπορεί να προσκολληθεί κάποια άλλη ουσία, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι η ένωση του οιστρογόνου με τον υποδοχέα θα έχει θετική επίδραση στο όργανο-στόχο. Τα φυτοοιστρογόνα δρουν είτε σαν αδύναμα οιστρογόνα είτε σαν πρόδρομες ουσίες που επηρεάζουν την οιστρογονική δράση του οργανισμού.

Μπορούν να ενωθούν στους ιστούς και να έχουν θετικά αποτελέσματα, δηλαδή προ-οιστρογονικά ή αρνητικά αποτελέσματα, δηλαδή αντι-οιστρογονικά. Το πώς θα επηρεάσουν ένα όργανο στόχο εξαρτάται αρχικά από την ποσότητα των οιστρογόνων που ήδη παράγει ο οργανισμός μας και από το πόσο κορεσμένα είναι τα σημεία υποδοχής τους. Στην εμμηνόπαυση για παράδειγμα τα επίπεδα των οιστρογόνων είναι πολύ χαμηλά και έτσι αυτοί οι κενοί υποδοχείς μπορούν να ‘γεμίσουν’ από τα φυτοοιστρογόνα, που έχουν όμως ασθενή οιστρογονική δράση σε σύγκριση με τα φυσικά οιστρογόνα. Έτσι εδώ η δράση των φυτοοιστρογόνων είναι προ-οιστρογονική. Σε περίπτωση όμως που τα επίπεδα τους είναι υψηλά, όπως σε περίπτωση γυναικών με προ-εμμηνορυσιακό σύνδρομο, τα φυτοοιστρογόνα ανταγωνίζονται τα ήδη υπάρχοντα και προσκολλώνται αυτά στους υποδοχείς, μειώνοντας τη συνολική δραστηριότητα των οιστρογόνων, γιατί έχουν μικρότερη επίδραση.

Τα φυτοοιστρογόνα εγείρουν ιδιαίτερα το ενδιαφέρον των αισθητικών μέσα από την τεχνολογία που τον τελευταίο καιρό έχει εμπλουτίσει την καλλυντική μας περιποίηση. Η λέξη φυτοοιστρογόνα χαρακτηρίζει τις ουσίες κάποιων φυτών, περισσότερων από 300 διαφορετικά είδη, που μπορούν να επηρεάζουν την ορμονική λειτουργία του οργανισμού. Η λειτουργία τους μοιάζει πολύ με τα οιστρογόνα του ανθρώπινου οργανισμού, αλλά δεν είναι όμοια σε σύσταση με αυτά. Επίσης η οιστρογονική τους δραστηριότητα αντιστοιχεί στο 1/100 μέχρι 1/1000 της οιστραδιόλης.

Σε πειράματα που έγιναν σε ποντίκια με το φυτοοιστρογόνο γενιστείνη παρατηρήθηκε αύξηση της παραγωγής υαλουρωνικού οξέος και συνεπώς ενυδάτωσης του δέρματος και πάχυνσης της κερατίνης στιβάδας. Στους ινοβλάστες παρατηρήθηκε και αυξημένη παραγωγή κολλαγόνου από το συγκεκριμένο φυτοοιστρογόνο. Οι ουσίες αυτές προστατεύουν το δέρμα μέσω μείωσης της αποδομής του κολλαγόνου του δέρματος. Επιπλέον έχει παρατηρηθεί ότι τα φυτοοιστρογόνα γενικά και κυρίως οι ισοφλαβόνες έχουν μεγάλη αντιοξειδωτική δράση. Για παράδειγμα μέσα από μελέτες αποδείχτηκε ο προστατευτικός ρόλος της γενιστείνης στην εμφάνιση καρκινωμάτων στο παχύ έντερο, την ουροδόχο κύστη, το ήπαρ και τον προστάτη.

Χιλιάδες φυτά περιέχουν φυτοοιστρογόνα, όπως τα red clover, licorice, flaxseeds, black cohosh, alfalfa και τα φασόλια σόγιας. Αυτά τα φυτά έχουν χρησιμοποιηθεί από πολλά χρόνια για τη ρύθμιση των ορμονών και τον έλεγχο της γονιμότητας, ενώ αντίστοιχη συμπεριφορά όσον αφορά την κατανάλωση αυτών από τα ζώα έχει παρατηρηθεί με σκοπfotolia_372969_xsό την αύξηση της γονιμότητας τους. Για παράδειγμα πρόβατα που βοσκούν πολύ red clover γίνονται προσωρινά μη γόνιμα.

Τα περισσότερα είναι μη στεροειδικά, ενώ άλλα περιέχουν μικρή ποσότητα στεροειδών που ταιριάζουν με αυτά του σώματός μας.

Στεροειδικά φυτοοιστρογόνα σε μικρές ποσότητες περιέχονται σε φυτά όπως το french bean, τα κουκούτσια ροδιού, μήλου, τη γλυκίριζα, το ρύζι και το date palm, εκχυλίσματα σόγιας, μούρων, λυκίσκου, σπόρων λιναριού και ερυθρών σταφυλιών.

Τα περισσότερα μη στεροειδικά φυτοιστρογόνα ανήκουν στα phenolics, δηλαδή στις φαινόλες, τις φλαβανόλες, ισοφλαβόνες, τις lignans και τις coumestans που βρίσκονται σε πολλές φυτικές πηγές. Από αυτά οι ισοφλαβόνες περιέχονται σε μεγάλες ποσότητες στα όσπρια, όπως τα φασόλια και τη σόγια.

Επομένως εκτός από τις θέσεις προσκόλλησης των φυτοοιστρογόνων η δραστηριότητά τους επηρεάζεται επίσης από το χρονικό διάστημα που είναι προσκολλημένα στον υποδοχέα, το χρονικό διάστημα που αυτά χρειάζονται για να διασπασθούν και να απομακρυνθούν από την κυκλοφορία του αίματος και τον τρόπο που επηρεάζουν την ποσότητα των οιστρογόνων συνολικά.

Γενικά χρησιμοποιούνται ως εναλλακτική θεραπεία με σκοπό την ορμονική υποκατάσταση μιας διαταραχής και την αντιμετώπιση συμπτωμάτων μετεμηνοπαυσιακού συνδρόμου και αγγειοκινητικών διαταραχών όπως την οστεοπόρωση και τις καρδιαγγειακές διαταραχές. Επομένως αυτές οι ουσίες μπορούν να ωφελήσουν τον γυναικείο οργανισμό και να τον τροφοδοτήσουν με υποκατάστατα οιστρογόνων των οποίων η παραγωγή μειώνεται σταδιακά κατά την εμμηνόπαυση και κατά συνέπεια να συμβάλουν δραστικά στη διατήρηση της νεότητας του γυναικείου δέρματος.

Σίγουρα μπορούν να γίνουν περισσότερες μελέτες, αλλά με τις μέχρι τώρα πληροφορίες θεωρείται αρκετά ασφαλή μέθοδο για την επίδραση στην ορμονική δραστηριότητα.

Κατά το παρελθόν η ευρωπαϊκή κοινότητα κρίνοντας ως ύποπτες διάφορες ουσίες, που περιέχονται από τρόφιμα και φυτοφάρμακα έως καλλυντικά, όπως τα φυτοοιστρογόνα και ονομάζοντας τες «ενδοκρινικούς διαταράκτες» εξαιτίας της πιθανότητας να έχουν δυσμενείς επιδράσεις στην υγεία, όπως διαταραχές στη συμπεριφορά, αναπαραγωγικές ανωμαλίες και καρκίνο έθεσε μια σειρά μελετών και ενημέρωσης του κοινού. Αυτές τις ουσίες τις ονόμασε ‘διαταράκτες’ γιατί μπορούν να μιμούνται τη δράση μιας φυσικά παραγόμενης ορμόνης, να αναστέλλουν τη δράση της στους υποδοχείς των κυττάρων και να επηρεάζουν τη σύνθεση, τη μεταφορά, το μεταβολισμό και την απέκκριση ορμονών αλλοιώνοντας έτσι τις συγκεντρώσεις των φυσικών ορμονών.

Για παράδειγμα το Δεκέμβριο του 1996 οργανώθηκε στο Weybridge Ευρωπαική συνάντηση πρακτικής εργασίας για την επίδραση των ενδοκρινικών διαταρακτών στην υγεία του ανθρώπου και στην άγρια πανίδα, όπου περισσότεροι από 70 επιστήμονες και διαμορφωτές πολιτικής από διάφορες χώρες και όχι μόνο της ΕΕ κατέληξαν μεταξύ άλλων ότι οι ενδοκρινικοί διαταράκτες ίσως ενοχοποιούνται για την αύξηση της συχνότητας του καρκίνου των όρχεων και τη μειωμένη αναπαραγωγική ικανότητα που σε ορισμένες χώρες ενδέχεται να είναι πραγματική. Δυστυχώς σε αυτή τη μελέτη δεν πραγματοποιήθηκαν μελέτες για την γυναικεία αναπαραγωγικότητα. Αλλά για αυτή συστάθηκε διαφορετική επιτροπή.

Εν τέλει από τις μελέτες της ΕΕ αποδείχτηκε ότι οι φυσικές ορμόνες των φυτών, τα λεγόμενα φυτοοιστρογόνα, έχουν καταδείξει επωφελείς επιδράσεις στην υγεία του ανθρώπου , όπως την πρόληψη της οστεοπόρωσης και ορισμένων μορφών καρκίνου, ενώ πιστεύεται ότι ο ανθρώπινος οργανισμός είναι ικανός να αποδομεί με ευκολία και να απεκκρίνει τις φυσικές αυτές ουσίες. Αυτό σημαίνει επομένως ότι παραμένουν για ελάχιστο χρονικό διάστημα στον οργανισμό και δε δρουν συσσωρευτικά στους ιστούς, όπως συμβαίνει με άλλες ανθρωπογενείς ουσίες, ενδέχεται όμως να υπάρχουν κίνδυνοι που συνδέονται με μεταβολές στον τρόπο ζωής και με μεταβολές διαιτητικών και καταναλωτικών συνηθειών, με αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη πρόσληψη τροφών που περιέχουν φυτοοιστρογόνα.

Πολύ σημαντική είναι η σχέση δόσεως- απεκκρίσεως. Γι αυτό και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη χρήση καλλυντικών με φυτοοιστρογόνα, καθώς υπάρχει πιθανότητα να προσλαμβάνουν τα άτομα αυτά, επιπλέον, άμεσα ή έμμεσα κατάλοιπα συνθετικών ορμονών στα τρόφιμα ή στα αποχετευτικά λύματα, όπως αυτά που εντοπίστηκαν στις 30 Απριλίου του 1999 στο βόειο κρέας.

ΡΟΚΚΑ ΠΕΝΗ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΗΓΕΣ : www.dermaline.gr

http://europa.eu.int/comm/dg24/health/sc/scv/index_en.html

(0 votes)

Αντιγήρανση

Είναι η πιο κοινή λέξη ανάμεσα στους κύκλους που ασχολούνται με την ομορφιά. Όλες οι μελέτες και οι έρευνες της τελευταίας πενταετίας από τα διασημότερα πανεπιστήμια του κόσμου αφορούν  στο θέμα αντιγήρανση. Κι ενώ ερευνητές, γιατροί, βιολόγοι και τεχνοκράτες ψάχνουν εναγωνίως το ελιξίριο της νεότητας, εμείς επωφελούμαστε από τα προϊόντα της τεχνολογίας, της βιοτεχνολογίας και της κοσμητολογίας και φτιάχνουμε τις δικές μας συνταγές.

Η σύγχρονη αισθητική έχει να επιδείξει πολλά όπλα εναντίον του χρόνου. Μηχανήματα, καλλυντικά και τα χέρια μας.

ΣΤΟΧΟΙ κατά σειρά προτεραιότητας εναντίον της φθοράς του χρόνου.

1. Βελτίωση της επιφάνειας του δέρματος.

2. Υποστήριξη του υποδέρματος

3. Σταθεροποίηση του οβάλ

4. Γέμισμα των ρυτίδων

ΠΡΩΤΟΣ στόχος λοιπόν η βελτίωση της επιφάνειας του δέρματος. Ποτέ ένα θαμπό δέρμα δεν μπορεί να έχει θετική εικόνα για ένα πρόσωπο.

Δουλεύουμε συστηματικά απολεπίζοντας το δέρμα, ώστε να εμπεδωθεί η λάμψη. Αυτό γίνεται με τα peeling. AHA και BHA είναι ο πιο εύκολος και ανώδυνος τρόπος για μια ήπια και αποτελεσματική και αόρατη απολέπιση. Τα phytopeeling είναι σαφώς πιο δραστικά από τα AHA’s κάνοντας μια ελαφριά εως μέτρια, αλλά και επιλεκτικά πιο βαθειά απολέπιση. Η μέθοδος με τους μικροκρυστάλλους από οξείδιο του αργιλίου είναι και αυτή  μια αποτελεσματική απολέπιση. Η βιταμίνη Α σε μορφή ρετινοϊκού οξέος κάνει μια βαθιά ορατή απολέπιση. Όλες οι παραπάνω μέθοδοι ανάπλασης της επιφανειακής στοιβάδας του δέρματος, είναι επεμβατικές και ιδιαίτερα αποτελεσματικές. Απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή από τον αισθητικό, διότι παρουσιάζονται τακτικά  ανεπιθύμητες αντιδράσεις. Ο χρόνος που εφαρμόζονται είναι αυστηρά στη διάρκεια του χειμώνα και συγκεκριμένα για τη χώρα μας, τα peeling δουλεύονται  από το Νοέμβριο μέχρι τον Μάρτιο

Έχοντας κατακτήσει τη λάμψη, προχωράμε στον

ΔΕΥΤΕΡΟ στόχο, που έχει να κάνει με την βελτίωση της ποιότητας του δέρματος. Η ενυδάτωση είναι το πρώτο και σημαντικότερο βήμα, για ένα υγιές και νεανικό δέρμα. Η αντιοξείδωση επίσης είναι σημαντική για την φωτεινότητα και την λάμψη του δέρματος καθώς και για την αντιμετώπιση των ελευθέρων ριζών στο επίπεδο του δέρματος. Σημαντική είναι και η φροντίδα  που έχει να κάνει με τη θρέψη του δέρματος χρησιμοποιώντας  απαραίτητα θρεπτικά στοιχειά. Στην καμπίνα μας υπάρχουν αναρίθμητες περιποιήσεις για την κάλυψη όλων των παραπάνω αναγκών.

ΤΡΙΤΟΣ στόχος, κεφαλαιώδους σημασίας για μια νεανική εμφάνιση, είναι η ανόρθωση και σταθεροποίηση του οβάλ του προσώπου. Πηγαίνοντας κόντρα στη βαρύτητα, που θέλει τις γραμμές του προσώπου μας να βαίνουν καθοδικά, εμείς ανεβάζουμε τις γραμμές μας προς τα πάνω, χρησιμοποιώντας ρεύματα και την ενέργεια από τα χέρια μας. Τα μικρορεύματα είναι η καλύτερη επιλογή. Συνιστώνται 10 και πάνω επισκέψεις, κοντά η μια στην άλλη γι αρχή. Τα μικρορεύματα μπορούν να εφαρμοσθούν κάθε μέρα. Δεν υπάρχουν αντενδείξεις.

Τα παρεμβαλλόμενα ή διασταυρούμενα ρεύματα, είναι επίσης πολύ καλά για επιδερμική σύσφιξη. Μπορούν και αυτά να εφαρμοσθούν καθημερινά. Μπορούν να συνδυασθούν με τα μικρορεύματα εναλλάξ μαζί (πρώτα τα μεν, μετά τα δε).

Η μέθοδος μασάζ rejouvance έχει παρόμοια αποτελέσματα με τα μικρορεύματα. Ο συνδυασμός και των δυο κάνει θαύματα στην ανόρθωση του προσώπου. Πολλές κοντινές επισκέψεις εμπεδώνουν ένα πολύ καλό αποτέλεσμα.

ΤΕΤΑΡΤΟΣ στόχος είναι το γέμισμα των ρυτίδων ώστε να μειωθεί το βάθος τους. Γίνεται με υαλουρονικό οξύ και με προϊόντα που περιέχουν πολυπεπτίδια, φυτοοιστρογόνα, ισοφλαβόνες κ.α. __Το υαλουρονικό παραμένει το πιο δημοφιλές γέμισμα. Εφαρμόζεται με μεσοθεραπεία, ενέσιμη και μη. Η ενέσιμη αφορά τους γιατρούς. Τουλάχιστον μέχρι σήμερα. Τώρα κυκλοφορούν πιστολιά μ’ ενεσούλες που απευθύνονται σε αισθητικούς. Για την συγκεκριμένη μέθοδο δεν έχω ακόμα άποψη, αλλά πιστεύω ότι η επιτυχία της έχει να κάνει με την ποιότητα του ενέσιμου υλικού και με την εμπειρία του αισθητικού που την εφαρμόζει. Πιστεύω όμως ότι είναι μια μέθοδος που μελλοντικά θα προστεθεί στο οπλοστάσιό μας.

Η μη ενέσιμη μεσοθεραπεία εφαρμόζεται με γαλβανικό συνεχές ρεύμα και με υπερήχους. Η διείσδυση του προϊόντος είναι ικανοποιητική, αλλά απαιτεί πολλές συνεδρίες.

Η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των σημείων γήρανσης σ ένα πρόσωπο, απαιτεί τον συνδυασμό όλων των παραπάνω μεθόδων. Ο αισθητικός αξιολογεί το περιστατικό και ανάλογα επιλέγει το σχήμα που θα έχει το καλύτερο αποτέλεσμα για το συγκεκριμένο δέρμα.

Ιδανικός συνδυασμός, πολύ ασφαλής και  που ταιριάζει σε κάθε περίπτωση είναι η εφαρμογή οξέων μαζί με μια  ενυδάτωση με τη χρήση γαλβανικού, ακολουθούν τα μικρορεύματα και το γέμισμα ρυτίδων με υαλουρονικό οξύ και υπέρηχο. Είναι συνταγή που ταιριάζει σε όλους με καλά αποτελέσματα. Απαιτείται υπομονή και πολλές επαναλήψεις. Το βέβαιο είναι ότι θα διατηρήσουμε ένα νεανικό λαμπερό και τονωμένο πρόσωπο, που δεν θα έχει ανάγκη αισθητικής χειρουργικής επέμβασης.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Αυτό που θα δώσουμε έμφαση είναι η συντήρηση στο σπίτι. Ο καλός καθαρισμός είναι το πρώτο σημαντικό βήμα για μια σωστή περιποίηση του δέρματος. Προτείνουμε γαλάκτωμα ή κρέμα καθαρισμού, μαζί με μια τονωτική λοσιόν με αντιγηραντική δράση. Καλό είναι να υπάρχει και ένα υγρό ξεπλυνόμενο σαπούνι, με όξινη δράση, για χρήση μια ή δυο φορές την εβδομάδα. Κι ένα peeling καλό είναι να υπάρχει για αραιή χρήση.

Τα προϊόντα που προστατεύουν το δέρμα, όπως η κρέμα ημέρας και η αντιηλιακή, εφαρμόζονται κάθε πρωί, απαραίτητα χειμώνα, καλοκαίρι.

Τα προϊόντα αγωγής πρέπει να είναι επιλεγμένα από τον αισθητικό με προσοχή και περίσκεψη. Στοχεύουν στην ενυδάτωση, την θρέψη, την ανόρθωση και την λάμψη.

Οξέα φρούτων για το βράδυ, για λάμψη πάνω σε καθαρό δέρμα. ΟΡΟΣ συσφικτικός αντιρυτιδικός, πάνω από τα οξέα. ΚΡΕΜΑ αντιρυτιδική πάνω από τον ορό. ΟΡΟΣ και ΚΡΕΜΑ ΜΑΤΙΩΝ για την περιοχή των ματιών και των χειλιών. Συνιστάται η εναλλαγή προϊόντων όπως η χρήση αντιρυτιδικού λαδιού κατά τους χειμωνιάτικους μήνες, η αντικατάσταση της κρέμας με πομάδα, η προσθήκη μασκών, άλλοτε κρεμομασκών, άλλοτε με βάση τον άργιλο. Οι λάσπες σε μορφή μάσκας  έχουν αναζωογονητικό αποτέλεσμα για το γερασμένο δέρμα.

Πάνω από την κρέμα ημέρας μπορεί να εφαρμόζεται ένα προϊόν αγωγής με χρώμα. Είναι μακιγιάζ,font-de-teint, δηλαδή, με ιδιότητες αντιρυτιδικές.

Η περιποίηση και προστασία της ραχιαίας επιφάνειας των χεριών επιβάλλεται, γιατί τα χέρια υφίστανται την μεγαλύτερη φθορά, οπότε χρειάζονται και ειδική περιποίηση. Μπορούμε να κάνουμε ότι και στο πρόσωπο. Οι κρέμες χεριών που κυκλοφορούν απευθύνονται σε χέρια μεγάλης ηλικίας, είναι πολύ καλά προϊόντα, με παράγοντες αντιγήρανσης, λεύκανσης, σύσφιξης κ.α.

Συντήρηση στο εργαστήριο αισθητικής συνιστάται με αναμνηστικές συνεδρίες ανά μήνα, και μια φορά το χρόνο κάνουμε μια επανάληψη από 10 και πάνω συνεδρίες για να κρατάμε το αποτέλεσμα.

Τα μηχανήματα με τις νέες τεχνολογίες, ιδιαίτερα αυτά που λειτουργούν με ραδιοσυχνότητες (RF), δεν έχουν αρκετό χρόνο λειτουργίας, ώστε να εκτιμήσουμε τα αποτελέσματα, οπότε ας μην είμαστε βιαστικοί. Ας περιμένουμε, μέχρι να έχουμε fit back. Όσον αφορά στη δεοντολογία μας, η επιλογή των μεθόδων που επιλεγούμε, θα πρέπει να έχει σαν προτεραιότητα, την διασφάλιση της διατήρησης της υγειάς και της ακεραιότητας των πελατών μας. Αυτή η ευθύνη είναι δική μας. Η ευθύνη των πελατών μας είναι η εμπιστοσύνη τους προς εμάς.

(1 Vote)

Ραδιοσυχνότητες - Η νέα τεχνολογία αιχμής στον τομέα της αισθητικής

 

Ως ακτινοβολία Ραδιοσυχνοτήτων (RF radiation) ορίζεται η μετάδοση μη ιοντίζουσας ενέργειας  στο χώρο με τη μορφή εναλλασσόμενου ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου. Οι πηγές παραγωγής ραδιοσυχνοτήτων που εφαρμόζονται για ιατρικούς σκοπούς λειτουργούν κατά κανόνα σε συχνότητες μεταξύ 2MHz και 100GHz του φάσματος ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Οι ραδιοσυχνότητες εντάσσονται επιστημονικά ως μη ιοντίζουσα ακτινοβολία δεδομένης της χαμηλής ενεργειακής ισχύος τους που δεν μπορεί να προκαλέσει ιοντισμό ατόμων ή μορίων. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο δεν προκαλούν γενετικές βλάβες, γενετική μετάλλαξη και σε καμία περίπτωση η έκθεση σε ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων δεν σχετίζεται με αθροιστικά φαινόμενα.

Εν αντιθέσει με άλλες μορφές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που προκαλούν επιφανειακά αποτελέσματα, όπου η εφαρμογή θερμότητας εστιάζεται κυρίως στις ανώτερες στοιβάδες του δέρματος, οι ραδιοσυχνότητες επιτυγχάνουν μεγαλύτερη διείσδυση στο σώμα και απορροφώνται από τις εν τω βάθει στοιβάδες με πιο ήπια αίσθηση θερμότητας. Αυτό καθιστά τις θεραπείες πιο αποτελεσματικές, πιο ανώδυνες και το χρόνο αποθεραπείας του ασθενούς αισθητά μικρότερο. Οι συσκευές ραδιοσυχνοτήτων εκπέμπουν ραδιοκύματα μέσω ηλεκτροδίων, προκαλώντας  τριβή, αυξάνοντας την θερμοκρασία του ιστού. Λόγω του οξέως ορίου θερμοκρασίας που δημιουργείται μεταξύ του υπό θεραπείαν ιστού και εκείνου που τον περιβάλλει, οι συσκευές ραδιοσυχνοτήτων προσφέρουν εφαρμογή υψηλής ακρίβειας και χειρισμού.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΗΜΕΡΑ

Διόρθωση Όρασης: κατά την επέμβαση εφαρμόζονται ραδιοσυχνότητες για την αποκατάσταση του κερατοειδούς και κατ’ επέκταση της όρασης.

Καρκίνος ήπατος: σαν εναλλακτική λύση της ανοιχτής επέμβασης, οι γιατροί μπορούν να εφαρμόσουν ραδιοσυχνότητες στους ηπατικούς όγκου θερμαίνοντας τους σε θερμοκρασία άνω των 100°C, καταστρέφοντας με αυτό τον τρόπο τα καρκινικά κύτταρα.

Καρδιακές αρρυθμίες: χρησιμοποιούνται ειδικοί καθετήρες για την μεταγωγή στον καρδιακό μυϊκό ιστό ραδιοσυχνοτήτων με στόχο την νέκρωση των κυττάρων που προκαλούν την διαταραχή. 

Κοσμητική χειρουργική: συστήματα που βασίζονται σε ραδιοσυχνότητες, σχεδιασμένα για θεραπείες δέρματος στην πλαστική χειρουργική και δερματολογία, μπορούν να προκαλέσουν σύσφιξη και αναδόμηση του δέρματος μεταβάλλοντας την δομή του πλέγματος κολλαγόνου. 

Η εφαρμογή ραδιοσυχνοτήτων είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στην περίπτωση του συνδετικού ιστού,  προκαλώντας θερμική συστολή του κολλαγόνου, που αποτελεί το βασικό δομικό στοιχείο του, αυξάνοντας την παραγωγή του από τους ινοβλάστες καθώς και την αναδόμησή του.

ΔΟΜΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

Το κολλαγόνο απαντάται στους ιστούς ως τριπλή έλικα με δεσμούς υδρογόνου να σταθεροποιούν τις πεπτιδικές αλυσίδες. Η θερμική αστάθεια των συγκεκριμένων δεσμών έχει μελετηθεί. Με θέρμανση άνω των 60οC , οι ίνες κολλαγόνου υπόκεινται σε αλλαγή φάσης από μια οργανωμένη ημικρυσταλλική μορφή σε μορφή λιγότερο οργανωμένου πλέγματος . Η σχέση θερμοκρασίας – χρόνου  κατά την οποία επιτυγχάνεται το βέλτιστο αποτέλεσμα μετουσίωσης του κολλαγόνου (εμφανές από την γραμμική συστολή του), φαίνεται στο διάγραμμα 1. Όπως φαίνεται από το σχήμα, όταν επιτευχθεί ο μέγιστος βαθμός μετουσίωσης σε οποιαδήποτε θερμοκρασία, περαιτέρω χρονική διάρκεια εφαρμογής  δεν επιφέρει επιπλέον αποτέλεσμα. Το ίδιο συμβαίνει και με περεταίρω αύξηση της θερμοκρασίας. Αυτό που ισχύει είναι ότι υψηλότερη θερμοκρασία επιτυγχάνει ταχύτερα μέγιστο βαθμό μετουσίωσης όπως επίσης και ότι χαμηλότερη θερμοκρασία εφαρμογής χρειάζεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για  να επιτευχθούν τα ίδια αποτελέσματα. 

Η δυνατότητα επίτευξης βέλτιστου αποτελέσματος εξαρτάται από 1) τον τύπο του ιστού ( πυκνότητα κολλαγόνου, προσανατολισμός ινών)  2) την θερμοκρασία και 3) τον χρόνο της εφαρμογής. Ο υπό θεραπεία ιστός μετά την εφαρμογή θερμότητας υπόκειται σε φαινόμενα σύσφιξης που περιλαμβάνουν συστολή και αναδόμηση κολλαγόνου.

ΣΥΣΦΙΞΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ;

Η ενέργεια των ραδιοσυχνοτήτων θερμαίνει ομοιόμορφα την δερμίδα ενώ παράλληλα διατηρεί ψυχρή την επιδερμίδα (λόγω της κεφαλής), προστατεύοντάς την. Το σύστημα είναι σχεδιασμένο να προκαλεί άμεση συστολή κολλαγόνου και μια πιο βραχυπρόθεσμη διαδικασία αναπαραγωγής και αναδόμησής του.

ΠΙΑ Η ΑΙΣΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ;

Κατά την εκπομπή ραδιοσυχνοτήτων, ο ασθενής έχει πιο βαθιά αίσθηση θερμότητας καθόσον οι ενέργεια των ραδιοσυχνοτήτων εστιάζεται στην δερμίδα και στους υποκείμενους ιστούς. Ο θεραπευτής μπορεί να ρυθμίσει την ποσότητα ενέργειας για να επιτευχθεί η απαιτούμενη ισορροπία άνεσης εφαρμογής και βέλτιστου αποτελέσματος. Η κεφαλή χειρός με την ψύξη που επιφέρει στο επίπεδο τις επιδερμίδας, συμβάλει στην περαιτέρω άνεση της θεραπείας.

ΠΟΣΟ ΔΙΑΡΚΕΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ;

Εξαρτάται από το μέγεθος της υπό θεραπείαν περιοχής και τον αριθμό των επαναλήψεων που θα χρειαστούν. Η διαδικασία κυμαίνεται χρονικά από 15 έως 45 λεπτά.

ΠΟΣΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ;

Η θεραπεία με ραδιοσυχνότητες είχε αποτέλεσμα στην πλειονότητα των ασθενών. Ο αριθμός των απαραίτητων εφαρμογών καθορίζεται από τον θεράποντα. Συνήθως χρειάζονται 4 με 6 θεραπείες.

ΠΟΣΟ ΔΙΑΡΚΟΥΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ;

Οι θεραπείες με ραδιοσυχνότητες προκαλούν άμεση σύσφιξη κολλαγόνου και περαιτέρω σύσφιξη με την πάροδο του χρόνου. Αναφορές έμπειρων αισθητικών υποδεικνύουν ότι τα αποτελέσματα μπορεί να διαρκέσουν μέχρι και 24 μήνες μετά την εφαρμογή, βάση της διαδικασίας της φυσιολογικής γήρανσης του ασθενούς.

ΠΟΣΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ;

Η εφαρμογή ραδιοσυχνοτήτων κατέχει άριστο ιστορικό ασφάλειας. Τα πιο συνηθισμένα περιστατικά που έχουν καταγραφεί είναι πρήξιμο και κοκκίνισμα (ερεθισμός) της υπό θεραπείαν περιοχής. Τα φαινόμενα αυτά εξαφανίζονται κατά τις πρώτες μέρες.

ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Δεν απαιτείται χρόνος αποθεραπείας των ασθενών, οι οποίοι μπορούν να επιστρέψουν άμεσα στις καθημερινές τους εργασίες. Η σύσφιξη επιτυγχάνεται χωρίς τομές, ράμματα ή μώλωπες. Πρόκειται για μια μη επεμβατική θεραπεία με σαφώς μικρότερο κόστος και χρόνο παρακολούθησης του ασθενούς μετά την θεραπεία.

Η ΣΥΝΕΡΓΙΑ

Όταν συνδυαστούν οι ραδιοσυχνότητες με υπερήχους, που προκαλούν το φαινόμενο της σπηλαίωσης ( cavitation ), επιτυγχάνεται μια ισχυρή συνέργια που μας δίνει την δυνατότητα να εισχωρήσουμε σε βαθύτερα στρώματα της δερμίδας και τις υποδόριες στοιβάδες, προκαλώντας σύσφιξη και βελτίωση της δομής των υποκείμενων ιστών. Μηχανήματα που λειτουργούν και τις δύο μορφές κυμάτων προκαλούν διάρρηξη ίνωσης και κυττάρων όπως και αύξηση της διαπερατότητας της κυτταρικής μεμβράνης (λειτουργία υπερήχων), ενώ παράλληλα θερμαίνουν τα λιποκύτταρα προκαλώντας διάσπασή τους και την απομάκρυνσή τους μέσω της λεμφικής οδού (λειτουργία ραδιοσυχνοτήτων).

ΔΙΑΦΟΡΑ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑΣ

Η βασική διαφορά εστιάζεται στο γεγονός ότι εφαρμογή δεν προσφέρει μόνο κάποιου είδους μασάζ η αναρρόφησης (λιγότερο αποτελεσματική), αλλά επικεντρώνεται στην εστία του προβλήματος προκαλώντας κυτταρική και ινώδη διάσπαση καθώς και θέρμανση των λιποκυττάρων, με συνέπεια την διασπορά και απομάκρυνσή τους.

Οι θεραπείες με εφαρμογή ραδιοσυχνοτήτων χρησιμοποιούνται για:

ΣΥΣΦΙΞΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΑΘΥΤΕΡΩΝ ΡΥΤΙΔΩΝ

ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ

ΣΥΣΦΙΞΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΠΟΙΟΥ ΒΑΘΜΟΥ LIFT

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑΣ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΣΙΛΟΥΕΤΑΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟ

Γεώργιος Παντολέων, Μοριακός Βιολόγος ,ΜΒΑ, 

συνεργάτης της Σκούτας Α.Ε.

 

(1 Vote)

Η βιταμίνη C μπορεί να βοηθήσει στη θεραπεία του δέρματος, λένε οι επιστήμονες

Η βιταμίνη C μπορεί να βοηθήσει στην επούλωση των πληγών και στην επιδιόρθωση του DNA του δέρματος, σύμφωνα με τους επιστήμονες που ερεύνησαν την επίδρασή της σε ανθρώπινους ινοβλάστες.

Η έρευνα, δημοσιεύθηκε στο journal Free Radical Biology and Medicine,  με την πλήρη ανάλυση ενός σετ χρωμοσωμάτων για παρατήρηση των αποτελεσμάτων του ασκορβικού οξέος (βιταμίνης C) - με φωσφορικό άλας (AA2P) στα γονίδια των ανθρώπινων ινοβλαστών.

Συνολικά, περίπου 300 εκατοντάδες γονιδίων επηρεάστηκαν από την προσθήκη του AA2P και οι ερευνητές επικεντρώθηκαν στο ρόλο τους στο σώμα για περεταίρω καθορισμό της επίδρασης των βιταμινών.

Σύμφωνα με την έρευνα, η επιπλέον βιταμίνη βοηθά στη αναζωογόνηση των ινοβλαστών πέρα από την κατάσταση κοίμησής τους έτσι ώστε να μπορούν να βοηθούν στην θεραπεία του δέρματος όσο και να επιδρούν στην ικανότητα των κυψελών να κινούνται προς την πληγωμένη περιοχή.

Αναζωογονώντας την ικανότητα του DNA να αυτό-επιδιορθώνεται

Κατά την προσθήκη, η βιταμίνη αναζωογονεί επίσης την ικανότητα του DNA να επιδιορθώνει τις ζημίες του και αποκτά μεγάλη αντιοξειδωτική ικανότητα.

Οι επιστήμονες απέδειξαν πως η βιταμίνη C βοηθά στην επούλωση των δερματικών κυττάρων που προέρχεται από την οξείδωση.

Ο συν-ερευνητής Marcus Cooke του πανεπιστημίου του Leikcester της Αγγλίας, δήλωσε πως η ομάδα θα ήθελε να δει τα αποτελέσματα του ασκορβικού οξέος στα προϊόντα φροντίδας δέρματος.

Σύμφωνα με τον Cooke, η επαναρύθμιση του μηχανισμού της ενδογενούς επιδιόρθωσης χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό με τη βιταμίνη C θα μπορούσε να είναι πιο αποτελεσματική από τις υπάρχουσες μεθόδους που χρησιμοποιούνται στα καλλυντικά με στόχο την επιδιόρθωση του DNA.

Επιδρούν τα καλλυντικά προϊόντα στην επιδιόρθωση του DNA;

“Υπάρχουν καλλυντικά προϊόντα που φτιάχτηκαν για να επιδρούν στην επιδιόρθωση του DNΑ. Η σκέψη είναι καλή αν και η εφαρμογή απαιτεί τον υπολογισμό πολλών παραγόντων που θα έπρεπε ένας παρασκευαστής να λάβει υπ’ όψιν του ώστε να βρει πιο αποτελεσματικούς τρόπους διείσδυσης.” είπε.  

Η ομάδα αναζητά τη χρήση ενζύμων με  μικρό μοριακό που θα έδινε τα καλύτερα αποτελέσματα, πρόσθεσε.

Η πρόσληψη της βιταμίνης C μπορεί να γίνει διαδερματικά με κοσμητικά σκευάσματα και από το στόμα, αν και ο δεύτερος τρόπος αποδεικνύεται πιο δραστικός .

(0 votes)

Το solarium σκοτώνει…

Το solarium, όπως το κάπνισμα, το αρσενικό και ο ασβέστης τοποθετείται στο No1 των απειλών για καρκίνο, σύμφωνα με έρευνα που έγινε από μια διεθνή ομάδα αντιμετώπισης της ασθένειας (IARC). Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε ότι τα περίφημα «ηλιακά κρεβάτια» είναι μεγαλύτερης επικινδυνότητας από αυτήν που είχε αρχικά αποκαλυφθεί.

Αντίστοιχη γαλλική υπηρεσία, τμήμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, είχε παλιότερα χαρακτηρίσει τις «λάμπες» ως «πιθανά καρκινογόνους» για τον άνθρωπο. Τα πρόσφατα συμπεράσματα όμως δεν αφήνουν καμία αμφιβολία. Η μελέτη, δημοσιευμένη στην τελευταία έκδοση του ιατρικού περιοδικού “The Lancet Oncology”, αποδίδει στο solarium την αύξηση της πιθανότητας για εμφάνιση καρκίνου κατά 75%, ιδίως αν χρησιμοποιηθεί από παιδιά και νεαρούς ενήλικους. Άτομα κάτω των 30 ετών που εμπιστεύονται το χρώμα της επιδερμίδας τους στο solarium, «φλερτάρουν» με το μελάνωμα.

Η αναφορά του IARC προέκυψε από τις διαπιστώσεις επιστημόνων από εννιά χώρες που συναντήθηκαν τον Ιούνιο για να επανεκτιμήσουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου από διάφορους τύπους ακτινοβολίας, με την ηλιακή ως βασική αιτία έκθεσης του ανθρώπου στις υπεριώδεις.

Το IARC εκδίδει από το 1971 την Εγκυκλοπαίδεια με τα προφίλ των καρκινογόνων, κατατάσσοντας τις αιτίες σε βαθμούς επικινδυνότητας από το «1» έως το «4». Το solarium είναι πλέον στο πρώτο group, στην κορυφή των απειλών.

Η Εγκυκλοπαίδεια απορρίπτει τη χρήση των συσκευών αυτο-μαυρίσματος για αισθητικούς λόγους, ιδίως τα νέα «κρεβάτια» που εκπέμπουν ακόμα πιο υψηλά επίπεδα UVB για να μιμηθούν τον ήλιο και να επισπεύσουν τη διαδικασία του “tanning”.

Σε αρκετές χώρες και σε κάποιες πολιτείες των Η.Π.Α. υπάρχει ειδική νομοθεσία για τις επιχειρήσεις solarium οι οποίες έχουν υψηλότατους τζίρους. Σε κάποιες περιπτώσεις αποκλείονται τελείως οι έφηβοι ή γίνονται δεκτοί μόνο με συναίνεση γονέων ή χαρτί γιατρού. Στην Αυστραλία απαγορεύεται η χρήση από παιδιά και τα σαλόνια αισθητικής υποχρεώνονται να αναρτούν προειδοποιήσεις για τους κινδύνους που εγκυμονεί. Αυτή η απαγόρευση προέκυψε από απόφαση δικαστηρίου μετά από το θάνατο της 26-χρονης Clare Oliver που έχασε τη μάχη με τη νόσο το 2007, αφού ομολόγησε ότι προκλήθηκε από χρήση solarium.

πηγή: OTENET - Ομορφιά - Σώμα

(0 votes)

Πόσο σωστά κάθεστε;

Κάθεστε σωστά; Γνωρίζετε ότι με το καθισιό χαλαρώνει η σπονδυλική στήλη και ασκεί οκτώ φορές μεγαλύτερη πίεση στην πλάτη απ' ό,τι όταν είστε ξαπλωμένοι; Γνωρίζετε ακόμα ότι η πίεση στους σπονδύλους είναι μεγαλύτερη όταν καθόμαστε απ' όση όταν είμαστε όρθιοι, επειδή μια κακή στάση δίνει αφύσικο σχήμα στην πλάτη μας; Δώστε προσοχή στις ασκήσεις που ακολουθούν και θα καταλάβετε...

Πόσο σωστά κάθεστε, πόσο κατάλληλα είναι ρυθμισμένο το κάθισμα του γραφείου; Ας δούμε με κριτική διάθεση και υπό το πρίσμα της εργονομίας τι μπορούμε να διορθώσουμε σε αυτές τις καταστάσεις.

Στην περίπτωση που κάθεστε συνέχεια, και μάλιστα δεν κάθεστε και σωστά, το μόνο σίγουρο είναι ότι το σώμα σας θα χαλαρώσει και η σπονδυλική στήλη σας θα κυρτώσει, μεταβιβάζοντας οκτώ φορές περισσότερη πίεση στην πλάτη απ' ό,τι όταν είστε ξαπλωμένοι.

Πράγματι, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, η πίεση στους σπονδύλους είναι μεγαλύτερη όταν καθόμαστε απ' όση όταν είμαστε όρθιοι, επειδή μια κακή στάση δίνει αφύσικο σχήμα στην πλάτη μας.

Γραφεία, καταστήματα και βιομηχανίες μοιάζουν να έχουν σχεδιαστεί από ανόητους ανθρώπους -κρίνοντας από το γεγονός ότι περίπου 85% όλων των περιπτώσεων με πόνους στην πλάτη έχουν σχέση με την εργασία.

Τα περισσότερα γραφεία, καναπέδες ή καρέκλες έχουν δυστυχώς δώσει προτεραιότητα στην αισθητική του χώρου και λιγότερο στην υποδοχή και φιλοξενία του ανθρώπινου σώματος.

Οι ειδικοί πιστεύουν ότι η σημαντική αύξηση των εργαζόμενων που υποφέρουν από πόνους στην πλάτη οφείλεται σε έναν φθοροποιό συνδυασμό επιζήμιων εργασιακών συνθηκών και τρόπου ζωής.

Υστερα από μια κοπιαστική ημέρα, την οποία περάσαμε καθισμένοι άσχημα σε ένα τυπικό γραφείο επιχείρησης, ακολουθούν και άλλες ώρες στο σπίτι, όπου καθόμαστε σε μια πολυθρόνα ή σ' έναν καναπέ μπροστά στην τηλεόραση.

Το μυστικό για να κάθεστε σωστά στο γραφείο ή οπουδήποτε, χωρίς να καταπονείτε το σώμα σας, είναι να διατηρείτε την οσφυϊκή λόρδωση η οποία είναι φυσιολογικά παρούσα όταν στεκόμαστε όρθιοι, περπατάμε ή τρέχουμε.

Οι κακές στάσεις καθίσματος που κυρτώνουν τη σπονδυλική στήλη κι εξαφανίζουν τη λόρδωση, προξενούν μεγάλη πίεση στο κάτω μέρος της πλάτης. Εάν κάτι τέτοιο συμβαίνει για παρατεταμένες χρονικές περιόδους, προκαλεί υπερβολική πίεση στους συνδέσμους και μπορεί ακόμα και να προξενήσει εκφυλισμό των μεσοσπονδύλιων δίσκων στις σπονδυλικές αρθρώσεις.

 • Βασική προϋπόθεση είναι να μπορείτε να προσαρμόσετε στα μέτρα σας το ύψος της καρέκλας.
 • Το πληκτρολόγιο που χρησιμοποιείτε πρέπει να βρίσκεται στο ύψος των αγκώνων ή ελάχιστα κάτω απ' αυτούς.
 • Τα πόδια πρέπει να ακουμπούν κανονικά στο πάτωμα ή στην ειδική θέση που διαθέτει το γραφείο σας, ειδικά αν έχετε ήδη προβλήματα με την πλάτη σας.
 • Οι μηροί πρέπει να υποστηρίζονται αναπαυτικά.
 • Το κάθισμα να είναι πλατύ, ώστε να μπορείτε να κάθεστε αναπαυτικά και να κινείστε πάνω σ' αυτό.
 • Χρήσιμο είναι η καρέκλα σας να διαθέτει μηχανισμό, ώστε να μπορείτε να αλλάζετε στάσεις καθίσματος.
 • Η πλάτη της καρέκλας πρέπει να μεταβάλλεται και σε ύψος και σε κλίση, ανεξάρτητα από το κάθισμά της.
 • Η καρέκλα πρέπει να είναι σταθερή. Προτιμήστε αυτές που έχουν πέντε ακτινωτά πόδια με ρόδες.
 • Οι υποστηρικτές στα χέρια μπορεί να σας φανούν χρήσιμοι.
(0 votes)
Subscribe to this RSS feed

Ανακαλύψτε τα καλύτερα εστιατόρια και κάντε κράτηση online

αποκλειστικές εκπτώσεις και προνόμια σε επιλεγμένα εστιατόρια

εξαργύρωση πόντων κ.α.

Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Σαντορίνη, Κέρκυρα, Μύκονος, Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Ρόδος  

κατασκευή ιστοσελίδας, Search Engine Optimization (SEO), προώθηση από exceliso.com