Το Δέρμα

Το δέρμα είναι από τα σπουδαιότερα όργανα του σώματος. Κάθε φορά που ο οργανισμός υποφέρει από κάποια νόσο το δέρμα υποφέρει. Είναι μια μεμβράνη που καλύπτει και περιβάλλει ολόκληρη την επιφάνεια του σώματος και καταλήγει στις φυσικές κοιλότητες. Είναι το μεγαλύτερο σε όγκο και σε βάρος όργανο του σώματος, με επιφάνεια που φθάνει τα δύο τετραγωνικά μέτρα περίπου και σε βάρος που αποτελεί το 15% του συνολικού σωματικού βάρους.

Το δέρμα συντίθεται από δυο αλληλοεξαρτώμενα τμήματα. Το εξωτερικό τμήμα που είναι η επιδερμίδα και το εσωτερικό που είναι το χόριο. Αμφότερα στηρίζονται στον λιπώδη υποδερματικό ιστό, το υποδόριο λίπος.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

Το δέρμα ως προστατευτικό όργανο

Το δέρμα μας έρχεται καθημερινά σε επαφή με το ξηρό, εχθρικό φυσικό περιβάλλον καταγράφοντας περίπλοκα περιβαλλοντικά ερεθίσματα, έτσι πολλές λειτουργίες του είναι απαραίτητες για την προστασία του. Δομικά στοιχεία του δέρματος, όπως η κερατίνη στοιβάδα, η μελανίνη και το σύνολο του συνδετικού ιστού του χορίου, εξασφαλίζουν λειτουργίες απαραίτητες ακόμη και για την επιβίωση. Το δέρμα αποτρέπει την απώλεια ζωτικών υγρών, τη διείσδυση τοξικών ουσιών και παθογόνων μικροοργανισμών και την πρόκληση βλάβης από την υπεριώδη ακτινοβολία και τις ακραίες θερμοκρασίες του περιβάλλοντος.

Η κερατίνη στοιβάδα δρα ως ημιδιαπερατός φραγμός που καθυστερεί την απώλεια ύδατος από τις κατώτερες στοιβάδες της επιδερμίδας και θωρακίζει τον οργανισμό έναντι επιβλαβών περιβαλλοντικών παραγόντων.

Ένα άλλο δομικό στοιχείο της επιδερμίδας που εξασφαλίζει προστασία είναι το μελανινοκύτταρο που παράγει τη χρωστική μελανίνη. Η μελανίνη έχει την ικανότητα να απορροφά μη ιονίζουσα ακτινοβολία στο φάσμα που περιλαμβάνει μήκη κύματος από 200 έως 2. 400 nm. Χρησιμεύει δηλαδή σαν εξαιρετικό φίλτρο έναντι των ανεπιθύμητων δράσεων της υπεριώδους ακτινοβολίας, όπως είναι η φωτογήρανση του δέρματος, η ρυτίδωση και η ανάπτυξη δερματικών νεοπλασμάτων.

Τέλος, το σύστημα μικροκυκλοφορίας και οι ιδρωτοποιοί αδένες παίζουν καθοριστικό ρόλο στη θερμορρύθμιση.

ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΤΟΤΗΤΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

Με τον όρο διαδερμική απορρόφηση εννοούμε το φαινόμενο της διαβάσεως του δέρματος από μια ουσία, η οποία εφαρμόζεται σ’αυτό τοπικά. Η διάβαση μπορεί να συντελεστεί είτε, κυρίως διαμέσου της κεράτινης στοιβάδας της επιδερμίδας (διαδερμική οδός) είτε διαμέσου των θυλάκων των τριχών και των ιδρωτοποιών αδένων (διαθυλακική οδός).

Αν και το δέρμα έχει μεγάλη διαθέσιμη επιφάνεια για απορρόφηση βλαπτικών ουσιών έχει γενικά  μικρή απορροφητική ικανότητα, λόγω κυρίως του πολύστοιβου επιθηλίου της επιδερμίδας και ειδικότερα της εξωτερικής στοιβάδας, της κερατίνης, της μικρής σχετικά αιμάτωσης και του σμήγματος. Το χόριο είναι βέβαια περισσότερο αγγειοβριθές, αλλά η προσπέλασή του είναι αρκετά δυσχερής από τις στοιβάδες της επιδερμίδας.

Ωστόσο, σημαντικός παράγοντας για την απορρόφηση μιας ουσίας από το δέρμα είναι η ακεραιότητα της επιδερμίδας.

Οι παράγοντες που μεταβάλλουν τη διαβατότητα του δέρματος (της κεράτινης στοιβάδας) είναι:

 • το νερό
 • DMSO και άλλα διαλυτικά
 • σαπούνια και απορρυπαντικά
 • οργανικοί διαλύτες
 • κερατολυτικά φάρμακα (σαλυκιλικό οξύ, ουρία)
 • σμήγμα-μαλακτικά-έκδοχα αλοιφών
 • φυσικοί παράγοντες-συνθήκες-υγρασία

Η διαδικασία της διαδερμικής απορρόφησης γίνεται ως εξής:

 • Πρόσληψη των μορίων της ουσίας από την επιφάνεια της κεράτινης στοιβάδας
 • Διάχυση διαμέσου αυτής
 • Διάχυση των ουσιών διαμέσου της επιδερμίδας και του θηλώδους χορίου και κατάληξη αυτών στο αγγειακό δίκτυο και τέλος,
 • Διείσδυση στην κυκλοφορία του αίματος.

Δρόμοι διέλευσης των διαφόρων ουσιών από το δέρμα

Οι διάφορες ουσίες, ανάλογα με το είδος τους, διεισδύουν στο δέρμα:

 • Διαμέσου των κερατινοκυττάρων
 • Διαμέσου της μεσοκυττάριας ουσίας της κεράτινης στοιβάδας
 • Διαμέσου των εξαρτημάτων της επιδερμίδας.
 • Επίσης, η απορρόφηση γίνεται από τους θύλακες των τριχών και τους πόρους των ιδρωτοποιών  και σμηγματογόνων αδένων.

Ο τρόπος διέλευσης μιας ουσίας από την κεράτινη στοιβάδα και οι μηχανισμοί διελεύσεως, εξαρτώνται από το είδος αυτής και κυρίως από το αν είναι υδατοδιαλυτή ή λιποδιαλυτή ουσία.

Η βλάβη ή η αφαίρεση της κερατίνης στοιβάδας, όπως επίσης και η ενυδάτωση αυτής διευκολύνει την απορρόφηση της ουσίας. Υπολογίζεται ότι η προσθήκη νερού στην επιδερμίδα αυξάνει την περιεκτικότητά της σε νερό 3-5 φορές και οδηγεί σε 2-3 φορές μεγαλύτερη διαπερατότητα.

 

Μητσάκου Ιωάννα

Last modified onΤρίτη, 08 Σεπτέμβριος 2015 09:29
κατασκευή ιστοσελίδας, Search Engine Optimization (SEO), προώθηση από exceliso.com