Το κινητό τηλέφωνο και η υγεία μας.

• Τα ραδιοκύματα, που εκπέμπονται πάνω από ένα συγκεκριμένο όριο, μπορούν να προκαλέσουν θερμικά αποτελέσματα στο σώμα μας.

• Αν και οι διεθνείς προδιαγραφές λένε ότι η έκθεση σε ραδιοκύματα με ισχύ κάτω από επιτρεπόμενα όρια δεν δημιουργεί προβλήματα στην υγεία μας, εντούτοις υπάρχουν ενδείξεις, από πειραματικές έρευνες, ότι:

• Η ακτινοβολία από τα κινητά μπορεί να βλάψει το DNA,

- υπάρχει συσχετισμός μεταξύ της χρήσης των κινητών και του καρκίνου στα ακουστικά νεύρα

- η χρήση των κινητών εξασθενεί τη λειτουργία του εγκεφάλου.

- πολλά συμπτώματα, όπως κούραση, ένταση, ανησυχία, κ.λπ., αποδίδονται στα μη θερμικά αποτελέσματα των ραδιοκυμάτων και την επίδραση που έχουν αυτά στο νευρικό σύστημα.

• Επιστήμονες επισημαίνουν ότι τα κινητά της 3ης γενιάς παράγουν περισσότερη ακτινοβολία από τα παλιά της 2ης γενιάς ,αλλά υπάρχουν λίγες ακόμα μελέτες για την επίδραση αυτών των τηλεφώνων πάνω στην υγεία .Επίσης ,λένε ότι χρειάζονται μελέτες για τις επιδράσεις στην υγεία των ασύρματων δικτύων ,Bluetooth και Wi-Fi.

Ειδικά για τα παιδιά 

• Το σύστημα του εγκεφάλου και το νευρικό σύστημα των παιδιών είναι σε ανάπτυξη. Έτσι κάθε ταραχή, έστω και μικρή, που μπορεί να προκληθεί από την ακτινοβολία μπορεί να είναι σημαντική σε βάθος χρόνου.

• Οι ειδικοί εκτιμούν ότι δε θα πρέπει να επιτρέπεται η συχνή χρήση των κινητών σε παιδιά κάτω των 9 ετών.

• Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος όσο πιο μικρό είναι το παιδί.

Υπάρχουν όρια ασφαλείας ;

• Το όριο ασφαλούς έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία αποτελεί το Ρυθμό Ειδικής Απορρόφησης (SAR). Το όριο που έχει αναγνωριστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και έχει υιοθετηθεί από την Ε.Ε. είναι 2W/kg (2 βατ ανά χιλιόγραμμο βάρους) τοπικά.

• Τα όρια αυτά έχουν τεθεί με βάση τις έρευνες για τα θερμικά αποτελέσματα που επιφέρουν τα ραδιοκύματα στον οργανισμό μας. Για τα μη θερμικά αποτελέσματα δεν έχουμε αρκετές έρευνες. Αρκετοί μάλιστα επιστήμονες υποστηρίζουν ότι τα μη θερμικά αποτελέσματα είναι μεγαλύτερης βαρύτητας από τα θερμικά.

Πως μπορώ να γνωρίζω αν το κινητό μου εκπέμπει ακτινοβολία εντός των ορίων ασφαλείας ;

• Tα κινητά τηλέφωνα πρέπει να εκπέμπουν ακτινοβολία κάτω από το όριο ασφαλείας και να φέρουν την επισήμανση CE. Η μέγιστη τιμή του τοπικού SAR αναφέρεται στις οδηγίες χρήσης της συσκευής.

Με άλλα λόγια, αν υπάρχει λόγος να συμβεί μία βλάβη ή καταστροφή, ακόμα κι αν δεν είμαστε απόλυτα σίγουροι, καλύτερα να είμαστε προσεκτικοί.

Η περίπτωση της ακτινοβολίας της κινητής τηλεφωνίας παραπέμπει σε περιπτώσεις όπως η ραδιενέργεια, το κάπνισμα, οι διοξίνες, και σε άλλους παράγοντες που αρχικά είχαν θεωρηθεί ακίνδυνοι για την υγεία.

Γι΄αυτό λοιπόν, αν χρησιμοποιήτε κινητό προσπαθείστε να ελαττώσετε το χρόνο έκθεσης στα ραδιοκύματα:

· Χρησιμοποιήτε το κινητό μόνο σε περίπτωση ανάγκης

· Οι συνδιαλέξεις σας να είναι σύντομες

· Ελέγχετε την τιμή του SAR, όταν αγοράζετε καινούριο τηλέφωνο.

Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ

κατασκευή ιστοσελίδας, Search Engine Optimization (SEO), προώθηση από exceliso.com