Αισθητικά προβλήματα από τους ρύπους της ατμόσφαιρας

Το περιβαλλοντικό πρόβλημα δεν είναι και τόσο νέο όσο νομίζουμε σήμερα. Αντίθετα είναι αρκετά παλιό και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των ανθρώπινων κοινωνιών από αρχαιοτάτων χρόνων. Είναι όμως σίγουρα νέο στη σημερινή του έκταση, ένταση και μορφή. Τα σημερινά περιβαλλοντικά προβλήματα παρουσιάζουν ιδιαίτερη έξαρση και συνοδεύονται από νέα φαινόμενα πλανητικής κλίμακας. 

Η ρύπανση του περιβάλλοντος είναι ένα θέμα που απασχολεί την ανθρωπότητα όλο και περισσότερο λόγω των επικίνδυνων διαστάσεων που έχει πάρει. Η έξαρση των ιώσεων και των επιδημιών, όπως η νόσος των πουλερικών, των τρελών αγελάδων ή η πιο πρόσφατη γρίπη των χοίρων οφείλεται στην είσοδο και συσσώρευση τοξικών ουσιών στην ανθρώπινη τροφική αλυσίδα.

Παρόλα αυτά βλέπουμε πως μεγάλη μερίδα του πληθυσμού αν και υπάρχει διαρκής ενημέρωση γι’ αυτό το ζήτημα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τους επιστήμονες δεν γνωρίζει την ύπαρξη πολλών ρύπων και την απειλή που αποτελούν για την υγεία του ανθρώπου. 

Ο άνθρωπος αποτελεί ένα ζωντανό οργανισμό που ζει μέσα στο περιβάλλον, δέχεται ερεθίσματα από αυτό και ανταλλάσσει ύλη και ενέργεια. Η έννοια του περιβάλλοντος είναι αρκετά ευρεία, ωστόσο μπορούμε να διαχωρίσουμε το φυσικό περιβάλλον με το πολιτισμικό ή τεχνητό. Στο φυσικό περιβάλλον περιλαμβάνονται η ατμόσφαιρα, το νερό και το έδαφος, ενώ με τον όρο πολιτισμικό περιβάλλον εννοούμε τα αποτελέσματα της κοινωνικής οργάνωσης και των μέσων που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του. Ο Ιπποκράτης είπε ότι «το περιβάλλον ρυθμίζει την υγεία του ανθρώπου και διαμορφώνει εκείνα τα στοιχεία που κάνουν έναν άνθρωπο να διαφέρει από τον άλλο κι ένα έθνος να διαφέρει από το άλλο».  Εάν το περιβάλλον είναι ευνοικό, η επίδρασή του στην ανθρώπινη υγεία είναι θετική, ενώ σε δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες η επίδραση αυτή είναι αρνητική. Η ρύπανση του περιβάλλοντος λοιπόν έχει άμεση συνάρτηση με την ανθρώπινη υγεία, άρα και με το δέρμα, αφού είναι το μόνο όργανο του ανθρώπινου σώματος που έρχεται σε επαφή με το ρυπασμένο περιβάλλον.

Το παρόν άρθρο αποτελλεί μέρος μια σειράς άρθρων που σχετίζονται με το θέμα "Αισθητικά προβλήματα απο τους ρύπους της ατμόσφαιρας".

Last modified onΤρίτη, 08 Σεπτέμβριος 2015 09:47
κατασκευή ιστοσελίδας, Search Engine Optimization (SEO), προώθηση από exceliso.com